Gazeta Hasselandzka, Piotr de Zaym, 17.05.2019 r. o 10:27
Piszemy historię Hasselandu

Artykuł został oznaczony jako Artykuł na Medal.
L
ord Protektor oraz Hasselandzka Akademia Nauk ogłosili konkurs na badania dziejów Hasselandu. Przy okazji zyskujemy szanse na połączenie historii Hasselandu i Sarmacji.

W ramach konkursu, którego celem jest opisanie wydarzeń po 1363 r. (wcześniejsze są spisane), najlepiej do 1600 r., uczestnicy proszeni są o wskazanie możliwych wojen (z dowolnym państwem, bądź całkiem "literackim", bądź nawiązującym do istniejących mikronacji), a także innych wydarzeń, jak rokosze, rewolty, utworzenie uniwersytetu, wynalezienie czegoś przez uczonych itp.
Jak podkreślają organizatorzy, przydatne byłoby wykazanie jakichś związków Hasselandu z Sarmacją. Jakich? Na przykład spotkania lub wizyty władców czy innych ważnych osób, przybycie statków czy okrętów. Wojnę hasselandzko-sarmacką wyobrazić sobie trudno, bo jednak odległość między krajami była spora, ale starcie korsarzy - jak najbardziej.
Z najlepszych propozycji spróbujemy stworzyć dalszy ciąg historii dawnego Hasselandu. Zdobywca I miejsca otrzyma tytuł głównego eksperta HAN i nagrodę pieniężną 5000 lt, zdobywca II miejsca tytuł eksperta HAN i nagrodę 3000 lt, III miejsca - tytuł eksperta HAN i nagrodę 1000 lt. Organizatorzy zastrzegają możliwość innego podziału nagród.

Zapraszamy: http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=809&t=27955&p=309689#p309689

Pradzieje Królestwa Hasselandu opisane są tu: https://muzeumhasselandzkie.wordpress.com/

W skrócie:
Cytuję:
- 897 r. umiera król Hasselandu Morwiniusz III. W testamencie przekazał państwo trzem synom: najstarszemu Erranowi (34 l.), średniemu Obranowi (31 l.)i najmłodszemu Zayamowi (28 l.). Podział zakończono w 911 r., gdy wojewoda Murryk obwołał królem lubianego księcia Zayama.
- 913 r. przybywa do Hasselandu misja kupiecko-religijna z biskupem Pawłem Szczygłem. Zayam w 914 r. postanowił przyjąć chrześcijaństwo (jako Jan Mateusz I). Cymeria przyjęła chrześcijaństwo i zawarła unię personalną z Hasselandem w 937 r.
- 966 r. umiera król Franciszek I; regent bp. Józef Zaym zwołuje pierwsze w historii Zgromadzenie Starszyzny. Zgromadzenie uchwaliło Statuta Hassyjskie.
- 1000 r. Janusz I organizuje Zjazd Hassyjski, z udziałem 78 starszych hassyjskich, 61- valtarskich i 43 – cymeryjskich. Zawarta zostaje Unia Tarlandzka (od miasta Tarland w którym był zjazd); król Janusz I uznany został za zwierzchnika Unii i naczelnika Rady Trzech; jego zastępcą został król Valtarii – Lubomir (imię z chrztu; pogańskie – Andyrian), a formalną członkinią Rady Trzech – wielka księżna Magdalena.
- 1101 r., na Hasseland, rozdarty sporem o sukcesję, napadają wrogowie z kontynentu. W Hasselandzie, od imienia dowódcy wrogiej armii Johanna, nazwani zostali Johanisami.
- 1102 r. Ks. Mikołaj ogłasza się Namiestnikiem Królewskim. Wysyła wici, organizuje pospolite ruszenie. Zbiera się kilkanaście tysięcy ludzi. W czerwcu dochodzi najpierw do bitwy pod Maryjanowem, a potem – 22 czerwca – do wielkiej bitwy pod Smardzewem. Zwyciężają wojska Hasselandu. Napastnicy uciekają. Ks. Mikołaj ogłaszony zostaje królem.
- W 1102 r. W okolicach wsi Niesia pojawił się jakiś potwór, powszechnie określany jako “Smok Niesiański”. Gdy w okolicach Niesi szedł spory oddział Johanisów, rycerz zwany Jędrkiem z Kalimierza wywabił go z jamy i naprowadził na Johanisów, którzy zostali całkowicie zniszczeni. Smok potem odleciał w nieznanym kierunku. Dzisiejszy Order Smoka ma swój początek w tamtych wydarzeniach.
- 1208 r. Janusz IV zwołuje Zgromadzenie Starszyzny, które przyjmuje II Statuta Hassyjskie; od tej pory król posiłkował się opiniami Rady Rycerskiej. Do XV w., kiedy to Rada Rycerska została przekształcona w Senat, królowie funkcjonowali opierając się właśnie na niej.
- XII-XIII w. przybywa do Hasselandu grupa anglojęzycznych kupców i uczonych. Jeden z nich, Henry Higgins, został nawet członkiem Rady Rycerskiej. Pod ich wpływem kasztelanie zaczęto nazywać hrabstwami, a kasztelanów – hrabiami. Zawładnięcie w XIII w. Cymerią i utworzenie Marchii Cymeryjskiej z Erykiem Darlanem na czele przyczyniło się do powstania tytułu markiza.
– 1320 umiera król Paweł II ; Karol koronowany jako Karol I (58); swego najstarszego syna Pawła (34 l.) mianuje Starszym Rady Rycerskiej, faktycznie – pierwszym szefem rządu.
– 1327 Karol I zwołuje po raz pierwszy Zjazd Deputacyj, który zastąpił dawne Zgromadzenie. Zjazd uchwalił III Statuta Hassyjskie.
– 1351 Karol I (89) umiera; Paweł – Starszy Rady Rycerskiej (faktycznie zastępuje go diuk Damian Warrchowt), chory, abdykuje na rzecz swego syna Karola Stefana (35 l.), jako Karola II. Karol II nadaje ojcu tytuł arcyksięcia.
– 1358 umiera arcyks. Paweł; nowym Starszym Rady Rycerskiej faktyczny szef Rady, diuk Damian.
– 1363 Zjazd proponuje, by Radę Rycerską nazwać Królewską – i tak się też staje.
Dotacje
1 000,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Filip I Gryf, Piotr III Łukasz.
Serduszka
7 547,00 lt
Ten artykuł lubią: Helwetyk Romański, Piotr vel Bocian, Adam Jerzy Piastowski, Januš Allan von Hippogriff, Filip I Gryf, Albert Jan Maat von Hippogriff, Filip von Sarm, Piotr III Łukasz, Gustaw Fryderyk von Hippogriff, Julian Fer at Atera, Erik Otton von Hohenburg, Taddeo von Hippogriff-Piccolomini.
Komentarze
Filip I Gryf
Super! ;-D
Odpowiedz Permalink
Julian Fer at Atera
Bardzo ciekawie się zapowiada. Trzymam kciuki :)
Odpowiedz Permalink
Erik Otton von Hohenburg
Są jakieś źródła traktujące o wydarzeniach sprzed roku 897ego? lub o kształtowaniu się państwowości hasselandzkiej w średniowieczu? Być może wrócę do pisania artykułów o pracach archeologicznych na naszym obszarze, aczkolwiek tym razem nie chciałbym aby moja narracja stała w sprzeczności z oficjalną wersją historii jeżeli taka wogóle istnieje...
Odpowiedz Permalink
Piotr de Zaym
Nie, takich źródeł nie ma, wciąż ich szukamy... Solardyjscy okupanci zniszczyli wiele bezcennych zabytków.
http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=789&t=27141
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.