Komunikat Rady Ministrów w sprawie uznania Scholandii i Valhalli
Seria wydawnicza: Komunikaty Rządowe

9HT5tL0y.png

Informacje w sprawie nawiązania stosunków dyplomatycznych z Arminatem Królestwa Scholandii oraz Cesarstwem Valhalli

Srebrny Róg, 26 marca 2019 roku


Szanowni Państwo,


W dniu dzisiejszym Rada Ministrów podjęła uchwały w sprawie uznania państwowości Scholandii oraz Valhalli.

Wielki Armin, w osobie p. Gauleitera Kakulskiego, który jako jeden z wielu Scholandczyków, zdołał uciec przed zbrodniczym reżymem dreamlandzkim, ustanowił legalne władze scholandzkie, które Księstwo Sarmacji postanowiło uznać, tak samo jak wspomniane Cesarstwo.

Z racji czasowej okupacji Królestwa Dreamlandu ziem scholandzkich, władze scholandzkie postanowiły powołać Rząd na Uchodźstwie, w osobie Wielkiego Armina, oraz poprosić Sarmację o możliwość kontynuacji swojej państwowości i wypełniania swoich obowiązków, na terenie Księstwa.

Rada Ministrów postanowiła pomóc w potrzebie naszym przyjaciołom, jako kraj miłujący pokój i przeciwny imperializmowi dreamlandzkiemu oraz jego zbrodniczym zakusom.

Oba kraje podpisały ponadto umowę poniższej treści, która w najbliższym czasie zostanie poddana procedurze ratyfikacji. Dzięki niej, będziem mogli skuteczniej prowadzić działania mające na celu odzyskanie ziem scholandzkich i przekazanie jej prawowitym właścicielom. W podzięce, Naród Scholandzki postanowił potwierdzić niezbywalne prawa Sarmacji i Baridasu do Awary Południowej oraz podpisał z nami sojusz wojskowy.

Cytuję:
T R A K T A T
pomiędzy Księstwem Sarmacji a Arminatem Królestwa Scholandii
o przekazaniu Awary Południowej, pomocy władzom na uchodźstwie i zawiązaniu sojuszy


sporządzony w Nikolaopolu
dnia 26 marca 2019 roku

Księstwo Sarmacji i Arminat Królestwa Scholandii,

Pragnąc uregulować przyszłe, pokojowe współistnienie pomiędzy swoimi władzami i obywatelami,
Dążąc do odzyskania ziem scholandzkich, będących pod nielegalną okupacją Królestwa Dreamlandu i jej popleczników,
Zabezpieczając dziedzictwo i byt tych Scholandczyków, którzy dzięki szczęściu i zrządzeniu losu, uniknęli zbrodniczej niewoli okupanta,
Wyjaśniając te wątpliwości, które w przeszłości uniemożliwiały osiągnięcie pełnego porozumienia w relacjach między sobą,

podpisały niniejszy Traktat, ustalając w nim, co następuje:

Art. 1

Księstwo Sarmacji uznaje Arminat Królestwa Scholandii za spadkobiercę i kontynuatora byłego Królestwa Scholandii.

Art. 2

Księstwo Sarmacji uznaje, iż terytoria dotychczasowego Królestwa Scholandii znajdują się pod czasową okupacją Królestwa Dreamlandu, w związku z czym obywatele scholandzcy, ratując się z niewoli dreamlandzkiej, postanowili powołać Rząd na Uchodźstwie, zmieniając jednocześnie nazwę swojego państwa na Arminat Królestwa Scholandii.

Art. 3

Księstwo Sarmacji uznaje władze Arminatu Królestwa Scholandii w osobie Wielkiego Armina Gauleitera Kakulskiego, które zgodnie z przepisami z art. 2, są władzami na uchodźstwie.

Art. 4

Księstwo Sarmacji przyjmuje władze na uchodźstwie Arminatu Królestwa Scholandii i zezwala na ich pobyt i wykonywanie swoich obowiązków państwowych na terenie Księstwa Sarmacji, tak długo, jak trwać będzie okupacja dreamlandzka na ziemiach scholandzkich.

Art. 5

Arminat Królestwa Scholandii zrzeka się docześnie na rzecz Królestwa Baridasu wszelkich praw i roszczeń do Awary Południowej i oświadcza, iż ziemie te będą wiekuiście należeć do Królestwa Baridasu.

Art. 6

Do obywateli i urzędników Arminatu Królestwa Scholandii nie będą miały zastosowania te przepisy Księstwa Sarmacji, które zabraniają piastować obywatelom lub urzędnikom innych mikronacji funkcji publicznych w Księstwie. Nie będą też miały zastosowania przepisy sarmackie zabraniające prowadzenia agitacji na rzecz Arminatu.

Art. 7

Księstwo Sarmacji oraz Arminat Królestwa Scholandii zawierają sojusz polityczny i wojskowy, na podstawie którego deklarują wzajemne wsparcie wojskowe w działaniach zaczepnych jak i obronnych, a ponadto zobowiązują się do wzajemnego wspierania swoich stanowisk na arenie międzynarodowej i realizację wspólnie określonych celów politycznych.

Art. 8

Niniejszy Traktat może być wypowiedziany przez każdą ze stron.

Art. 9

Niniejszy Traktat podlega ratyfikacji i wchodzi w życie z dniem wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która nastąpi w mieście Nikolaopolu, na Awarze Południowej.

W IMIENIU KSIĘSTWA SARMACJI:

(—) K. J. Arped-Friedman
Kanclerz Sarmacji

(—) Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Minister Pokoju

W IMIENIU ARMINATU KRÓLESTWA SCHOLANDII:

(—) Gauleiter Kakulski
Wielki ArminNawiązano ponadto stosunki dyplomatyczne z Cesarstwem Valhalli, które reprezentuje Kaiser Kristian Arped. Z Cesarstwem również podpisano stosowną umowę międzynarodową, która zostanie wkrótce poddana procedurze ratyfikacji:
Cytuję:
Umowa
pomiędzy Księstwem Sarmacji a Cesarstwem Valhalli
o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych, współpracy i zawiązaniu sojuszy


sporządzona w Hradle Eslimar
dnia 26 marca 2019 roku

Księstwo Sarmacji i Cesarstwo Valhalli,

Pragnąc zawiązać serdeczne porozumienie i współpracę międzynarodową pomiędzy swoimi Narodami,
Budując blok państw, mających na celu przeciwstawienie się zbrodniczym zakusom państw trzecich,
Sprawiając, by kraje nasze rosły w siłę, a ludziom żyło się dostatniej,

podpisały niniejszą Umowę, ustalając w niej, co następuje:

Art. 1

Wysokie Układające się Strony uznają wzajemnie swoje istnienie jako suwerennych państw i podmiotów prawa międzynarodowego, wyrzekają się przemocy we wzajemnych stosunkach oraz postanawiają wszelkie spory rozwiązywać na drodze dyplomatycznej.

Art. 2

Stosunki między Stronami odbywać się będą z poszanowaniem i na zasadach ogólnych prawa i zwyczaju międzynarodowego.

Art. 3

Do obywateli i urzędników Cesarstwa Valhalli nie będą miały zastosowania te przepisy Księstwa Sarmacji, które zabraniają piastować obywatelom lub urzędnikom innych mikronacji funkcji publicznych w Księstwie. Nie będą też miały zastosowania przepisy sarmackie zabraniające prowadzenia agitacji na rzecz Cesarstwa.

Art. 4

Wysokie Układające się Strony zawierają sojusz polityczny i wojskowy, na podstawie którego deklarują wzajemne wsparcie wojskowe w działaniach zaczepnych jak i obronnych, a ponadto zobowiązują się do wzajemnego wspierania swoich stanowisk na arenie międzynarodowej i realizację wspólnie określonych celów politycznych.

Art. 5

Niniejszy Traktat może być wypowiedziany przez każdą ze stron.

Art. 6

Niniejszy Traktat podlega ratyfikacji i wchodzi w życie z dniem wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która nastąpi w Książęcym Mieście Grodzisku.

W IMIENIU KSIĘSTWA SARMACJI:

(—) K. J. Arped-Friedman
Kanclerz Sarmacji

(—) Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Minister Pokoju

W IMIENIU CESARSTWA VALHALLI

(—) Kristian Arped
Kaiser


Mamy nadzieję, że nowe kraje zostaną w Sarmacji gorący powitane. Na dniach powinny się ukazać właściwe artykuły przedstawicieli państwowych, które przybliżą wszystkim szczegóły funkcjonowania tych państw./—/ Arped-Friedman

KANCLERZ
Dotacje
500,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Gotfryd Slavik de Ruth.
Serduszka
7 739,00 lt
Ten artykuł lubią: Filip I Gryf, Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser, Andronik, Adi Alatristé, Konrad Einsiedler von Hippogriff, Laurẽt Gedeon I, Taddeo von Hippogriff-Piccolomini, Baszar Svensson at Atera, Gotfryd Slavik de Ruth, Król Patryk I Labacki, Peter West.
Komentarze
Hewret z Gerwenu
Wspaniale! Z chęcią zwiedziłbym Valhallę - a kto wie...? Może tam zamieszkam!
Odpowiedz Permalink
Albert Jan Maat von Hippogriff
Co? Valhalla była naszym terenem. Coś mnie ominęło?
Odpowiedz Permalink
Filip I Gryf
Ciekawa sytuacja muszę przyznać. Oczywiście jestem za i przyjmę gorąco naszych przyjaciół i sojuszników.
Odpowiedz Permalink
Hewret z Gerwenu
@AlbertJanMaat Czy to raczej kopia konturu Valhalli w Sclavinii?
Odpowiedz Permalink
Taddeo von Hippogriff-Piccolomini
Trzeba pomóc narodom uciśnionym przez Królestwo Dreamlandu, a może nawet wymóc ich niepodległość siłą. Jestem za pomocą dla rządów tych państw w organizacji suwerennej państwowości. Uważam, że trzeba zapewnić im ochronę przez obustronny układ wojskowy, a w przyszłości może więcej...
Odpowiedz Permalink
Andronik
Muszę przyznać, że w ostatnim czasie sytuacja polityczna przyjęła zaskakujący, zdumiewający wręcz obrót. Gdyby ktoś powiedział pierwszemu księciu że za 17 lat Scholandia będzie poszukiwała w Sarmacji azylu, ciekawe czy by w to uwierzył!

Na dodatek warto podkreślić działanie JKM Konrada Jakuba, który zabezpieczył interesy Awary w Sarmacji, dzięki którego zręcznemu dyplomatycznemu zagraniu jest o jedna strona mniej roszcząca sobie prawa do tego skrawku lądu. Cheapau bas!
Odpowiedz Permalink
Piotr de Zaym
Zdecydowanie popieram.
Przy okazji... gdy pojawiła się - dawno temu - moja kandydatura na sekretarza generalnego OPM, telefonicznie rozmawiał ze mną ówczesny Król Scholandii... czułem się jak kandydat do pracy w korporacji, przesłuchiwany przez prezesa... to były czasy świetności Scholandii, której życzę jak najlepiej.
Odpowiedz Permalink
Michaś Elżbieta II
Niezwykle ciekawe posunięcia.
Odpowiedz Permalink
Albert Jan Maat von Hippogriff
@Hewret Valhalli nie sposób gdziekolwiek znaleźć - to chyba słaby żart RM.
Odpowiedz Permalink
Santiago Vilarte von Hippogriff
Być może w przyszłości za cenę konsekwentnego wsparcia będzie możliwe uzyskanie od Scholandii jakichś dalszych koncesji.
Tym niemniej, mam nadzieję że wrócą w końcu do stanu, jaki pamiętam sprzed jakichś 8-9 lat, gdy krótkotrwale byłem ich mieszkańcem.
Odpowiedz Permalink
Adam Jerzy Piastowski
Być może coś mylę, ale czy Valhallę nie zakładał przypadkiem Robert von Thorn, zwany dziś jako Robert Fryderyk?
Odpowiedz Permalink
Andronik
Myślę, że stosowniej byłoby większą w tym rolę przypisać diukowi de Mirii.
Odpowiedz Permalink
Andronik
Swoją drogą, pozdrawiam dreamlandzkich obserwatorów! Dobrego zdrowia życzę!
Odpowiedz Permalink
Albert Jan Maat von Hippogriff
@AJCartonwhisky tak było. Potem na kolanach wrócił do Sarmacji, błagając o przebaczenie.
Odpowiedz Permalink
Roland Heach-Romański
Tak nisko upadliśmy? Zamiast logicznie przyjąć do wiadomości, że Dreamland jednostronnie wypowiedział umowę, co nie zmienia faktu, że Awara pozostaje pod jurysdykcją sarmacką i stan ten nie ma prawa się zmienić bez zgody aktualnego zarządcy, który ma kontrolę nad tym obszarem tak administracyjną jak i militarną, nasze władze bawią się w hucpienie? Powago i Odolanie...
Odpowiedz Permalink
Ola Marcjan-Chojnacka
A jakieś hiperłącza może?

Bo bez linków do stron/forów/czegokolwiek, to ja też mogę sobie proklamować II Republikę Baridas [ inb4 jednodniowy żart z Awarą ], a czytelnik nie będzie wiedział, o co chodzi i jakie są rysy historyczne.
Odpowiedz Permalink
Konrad Jakub Arped-Friedman
@ZdrajcaNarodu innymi słowy, proponujecie klasyczne wianie chujem z nudów.
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.