Proklamacja praw Wedli

Artykuł został oznaczony jako Artykuł na Medal.
Wspaniali Wedlanie, czy to realni, czy narracyjni!
Dzisiaj rozpoczyna się nowa era w dziejach państwa wedlowskiego. Przez wiele lat różnych sytuacji, teraz pod berłem Alkirála Wedli, Alfreda Fabiana von Tehen-Dżeka Wedla, razem z okolicznymi ziemiami wchodzi w nową erę. Erę kolejnych lat swojej świetności. Podlegając Baridasowi wiecznie ukryta teraz ponownie wychodzi na powierzchnię wzburzonych wód, by płynąć po jej powierzchni, aby dopłynąć do lądu wiecznej chwały, lub zatonąć w najgłębszych rowach oceanów. Wielkie święto w naszej historii rozpoczyna się dzisiaj, właśnie dzisiaj opublikowana zostaje Wielka Altamána baronii Wedla, drugie zaraz po konstytucji eislarskiej prawo prowincjonalne w Królestwie Baridasu ograniczające się jedynie do lenna, a nie całego kraju. Przez wiele lat historii Wedla krajem niepodległym była, jednak teraz nie pora na to, aby ponownie walczyć o niepodległość. Teraz, kiedy możemy pokazać swoją świetność nie warto rezygnować z przywilejów, które Wedla otrzymać może i łask, które dzięki swojej przodowniczej pozycji wypłynąć mogą od obywateli baridajskich.

Nie dzięki porozumieniu, lecz właśnie dzięki silnym dążeniom oddaję dzisiaj na wasze ręce ten akt prawny, który jest li tylko zalążkiem początku nowej epoki, w której świetlanie maluje się przyszłość naszej krainy. Niech będzie to symbol jedności naszego narodu, pokażmy, że jesteśmy w stanie stworzyć nowy, lepszy świat w oazie jaką będzie płynąca mlekiem orzechowym Baronia Wedla.

Wielka Altamaná baronii Wedla
Wielka Altamána baronii Wedla
ROZDZIAŁ I. [Baronia Wedla]

Art. 1. Baronia Wedla jest częścią Królestwa Baridasu

Art. 2. Baronia Wedla podlega jurysdykcji prawa Królestwa Baridasu

Art. 3. Baronia Wedla składa się ze wsi lennych nadawanych przez Księcia Sarmacji

Art. 4. W skład baronii Wedla wchodzą wsie lenne zaznaczone na mapie baronii Wedla zamieszczonej w załączniku 1.

Art. 5. Władzę w baronii Wedla sprawuje Alkirál Wedli.

Art. 6. Symbolami baronii Wedla jest flaga i godło, których wizerunek zamieszczony jest w załączniku 2.

ROZDZIAŁ II [Arkirál Wedli]

Art. 7. Alkirál Wedli sprawuje władzę w imieniu Króla Baridasu

Art. 8. Alkirál Wedli stanowi prawo baronii niezależnie od władz Królestwa Baridasu o ile nie stoi ono w sprzeczności z prawem Królestwa Baridasu

Art. 9. Alkirál Wedli posiada pełnie władzy ustawodawczej oraz wykonawczej na terenie baronii Wedla

Art. 10. Alkirál Wedli reprezentuje interesy baronii Wedla przed Królem Baridasu oraz innymi organami władzy

Art. 11. Alkirál Wedli pełni władzę do końca swego żywota

Art. 12. Alkirála Wedli nie można odwołać

Art. 13. Alkirál Wedli może wydalić osobę z terenu baronii Wedla

Art. 14. Alkirál Wedli dba o dobro mieszkańców baronii Wedla oraz dziedzictwo kulturowe baronii Wedla

Art. 15. Alkirál Wedli może powołać Talnéków, którzy sprawują powierzone im funkcje

ROZDZIAŁ III [Mieszkańcy]

Art. 16. Spis mieszkańców baronii Wedli jest powszechny

Art. 17. Spis mieszkańców baronii Wedli prowadzony jest przez Alkirála Wedli

Art. 18. Mieszkańcy baronii Wedla nie mają wpływu na zmianę prawa w baronii Wedla

Art. 19. Wszyscy mieszkańcy baronii Wedla są wobec siebie równi

Art. 20. Mieszkańcy baronii Wedla mają prawo do rozwoju kultury i narracji według własnego pomysłu

Art. 21. Mieszkańcem baronii Wedla może zostać każdy mieszkaniec Księstwa Sarmacji

Art. 22. Bycie mieszkańcem baronii Wedla jest dobrowolne

ROZDZIAŁ IV [Budżet]

Art. 23. Budżet baronii Wedla stanowią:

1. Tantiemy uzyskane z artykułów pisanych w instytucjach należących do Wedli

2. Dobrowolne dotacje mieszkańców Wedli

3. Subwencje oraz dotacje otrzymane od władz Królestwa Baridasu oraz Księstwa Sarmacji

Art. 24. Alkirál Wedli zarządza budżetem baronii Wedla

ROZDZIAŁ V [Postanowienia końcowe]

Art. 25. Wielką Altamánę zmienić może jedynie Alkirál Wedli

Art. 26. Wielka Altamána obowiązuje w chwili jej uchwalenia

Art. 27. Wielka Altamána nie podlega publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji
Dotacje
1 000,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Gustaw Fryderyk von Hippogriff.
Serduszka
7 359,00 lt
Ten artykuł lubią: Albert Jan Maat von Hippogriff, Filip I Gryf, Januš Allan von Hippogriff, Daniel Szekeres, Peter West, Gustaw Fryderyk von Hippogriff, Król Patryk I Labacki, Tutmozis Grenlandzki, Konrad Jakub Arped-Friedman, Taddeo von Hippogriff-Piccolomini, Andronik, Adam Jerzy Piastowski.
Komentarze
Andronik
Wspaniała proklamacja praw. Przejrzyste i sprawiedliwe zasady wyznaczają solidne granice, które zabezpieczają baronię Wedla przed obcymi wpływami i dają jej szanse na wzrost wewnętrzny. Będę trzymał kciuki za bogacenie się wicehrabiego i mieszkańców.

Mnie samego biorą nostalgiczne wspomnienia ze starej Grani.
Odpowiedz Permalink
Adam Jerzy Piastowski
Bardzo wznośle słowa. A będziecie też robić czekoladki?
Odpowiedz Permalink
Tutmozis Grenlandzki
Jak zostać mieszkańcem Wedli?
Permalink
Alfred Fabian von Hohenburg Tehen-Dżek
@Vann Bardzo dziękuję za wsparcie, mam nadzieję, że uda się Wedlę wznieść na wyżyny

@AJCartonwhisky Czekoladek - nie wiem. Za to jedno jest pewne - będzie orzechówka :D

@Tutmozis Aby zostać mieszkańcem Wedli trzeba złożyć deklarację woli zamieszkania w tym "lennie". Możliwe będzie również złożenie podania o zatrudnienie w instytucji lennej, gdy już zapisany zostanie szanowny na liście mieszkańców Wedli.
Odpowiedz Permalink
Tutmozis Grenlandzki
@AFvTD Dziękuję za odpowiedź. Już się zadeklarowałem na forum i mam nadzieję się dobrze spisać jako mieszkaniec.
Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.