Archethyck, Alfred Fabian von Tehen-Dżek, 03.02.2019 r. o 12:42
Informator Sejmowy LIX kadencji wyd. 2

20 stycznia przyjęta została kandydatura JKW Defloriusza Dymana Wandera na funkcję Asesora Trybunału.

Z funkcji kanclerza zrezygnował baron Andrzej Swarzewski. W związku z tą dymisją Sejm został zmuszony do ponownego wyboru Kanclerza. Marszałek Sejmu dnia 24 stycznia otworzył wątek zgłoszeniowy, połączony z debatą. Na urząd zgłosiło się dwóch kandydatów - JKM Konrad Jakub, kandydat z długim już stażem kanclerskim i niezwykłym doświadczeniem oraz umiejętnościami, a także baron Peter West, który postanowił ponownie spróbować swoich sił w wyborach, znany już w historii jako kandydat niezłomny.

Wysoka Izba była jednomyślna i na urząd wybrała JKM Konrada Jakuba.

24 stycznia zakończyło się również głosowanie nad poprawkami do ustawy o finansach, zgłoszonej przez JKM Piotra III Łukasza.

Poprawka 1. została odrzucona przez Wysoką Izbę. 3 posłów było za, 3 przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Poprawka dotyczyła zwiększenia podatku Książęcego do 1000 lt, przy jednoczesnym zwiększeniem minimalnej sumy posiadanego majątku do 10 000 lt.

Poprawka 2. dotyczyła zmniejszenia kwoty założenia miasta. W jej myśl Książę Sarmacji może zrzec się całkowicie dochodu związanego z założeniem miasta, natomiast Rada Ministrów może podjąć decyzję o zmniejszeniu kwoty przynależnej o połowę. Poprawka została przyjęta przez Sejm głosami w ilości sześciu. Jeden z posłów wstrzymał się od głosu.

Poprawka 3 została odrzucona pięcioma głosami, natomiast dwóch posłów było Za. Dotyczyła ona wykreślenia Art. 2. projektu, który całkowicie znosił podatek od obywateli aktywnych.

Natomiast 4. poprawka dotyczyła ukrywania w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji miejscowości w których niemożliwe było pobranie podatku i uniemożliwianie zamieszkania w nich. Poprawka została przyjęta przez Sejm 6 głosami. Jeden z posłów wstrzymał się od głosu.

Następnie odbyło się głosowanie nad całością projektu po uwzględnieniu poprawek. Pięciu posłów było ZA natomiast 2 przeciwko. Nowe przepisy wejdą w życie po zaimplementowaniu ich przez Naczelną Izbę Architektury, która ma na wykonanie odpowiednich zmian 2 tygodnie.

19 stycznia został zgłoszony przez JO Prokrusta Zombiakova projekt zmiany ustawy o obywatelstwie, która na celu ma uwzględnienie aktywności z sarmackiego kanału Discord, jak również większe docenienie artykułów na medal oraz postów z dużą ilością serc.

Do projektu zgłoszono kilka poprawek, jednak większość została przyjęta przez wnioskodawcę jako autopoprawka i w związku z tym jedynie nad jedną poprawką Wysoka Izba musiała się pochylić. Dotyczyła ona rezygnacji z wykreślenia przepisu umożliwiającego JKM pozbawić obywatelstwa sarmackiego osobie, która nie wzięła udziału w dwóch wyborach lub referendach następujących po sobie. Sejm odrzucił poprawkę 5 głosami przeciw. 2 posłów opowiedziało się za poprawką.

Następnie posłowie rozpoczęli głosowanie nad całością projektu. Nowelizacja ustawy została przyjęta 2 lutego przez 5 posłów, jeden był przeciwko, a jeden wstrzymał się od głosu. Implementacja nowych przepisów została poruczona Naczelnej Izbie Architektury, która na ich wprowadzenie wyznaczyła 2 tygodnie.

Obecnie natomiast Sejm pochyla się nad złożonym przez JKM Konrada Jakuba projektem Ustawy o Dyplomacji, która ma poprawić pewne sprawy związane z przekazaniem polityki zagranicznej Radzie Ministrów. Wysoka Izba wydaje się być jednomyślna w tej sprawie i jedynie JO Andrzej Fryderyk zdecydował się zasugerować drobną autopoprawkę. Niedługo powinno odbyć się głosowanie nad projektem.
Dotacje
0,00 lt
Nikt jeszcze nie zasponsorował tego artykułu.
Serduszka
4 876,00 lt
Ten artykuł lubią: Erik Otton von Hohenburg, Cudzoziemiec 1, Paulus Buddus, Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser, Filip I Gryf, Albert Felimi-Liderski, Andrzej Fryderyk, Konrad Jakub Arped-Friedman, Albert Jan Maat von Hippogriff.
Komentarze
Albert Felimi-Liderski
Można by popracować nieco nad formatowaniem. Ale dobrze, że ktoś podejmuje się tej niewątpliwie czarnej roboty.
Odpowiedz Permalink
Alfred Fabian von Tehen-Dżek
@Albert postaram się zatem, aby było lepiej.

Ta niewątpliwie czarna robota to dla mnie czysta przyjemność :D
Odpowiedz Permalink
Kuba Hogh-Sedrovski
Nie chcę nikogo obrazić, ale obecny Kanclerz nie był kiedyś banitą i personą non grata? Proszę o odpowiedź na pw
Odpowiedz Permalink
Kuba Hogh-Sedrovski
Były, sorki :*
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.