Tytulatura sarmacka, czyli o uznaniach i funkcjach społecznych
Seria wydawnicza: Akademicka Szkoła Elementarna

Artykuł został oznaczony jako Artykuł na Medal.
IW2cVeA7.png


W ramach Akademickiej Szkoły Elementarnej publikowane będą artykuły z zakresu podstawowej wiedzy o Księstwie Sarmacji. Pomysł publikowania tego rodzaju wykładów zrodził się z potrzeby dostarczenia Nowym Mieszkańcom Księstwa aktualnej wiedzy o naszej Ojczyźnie zanim państwowy Instytut Edukacji Sarmackiej zostanie odpowiednio zaktualizowany.

Na początek tytułem wyjaśnienia - ASE jest częścią Akademii Polinaukowej w Bordonii, pierwszej prywatnej uczelni lennej w Sarmacji. Uczelnia jest obecnie w fazie organizacji, ale gorąco liczę, że za jakiś czas będzie prężnie działającym ośrodkiem badawczo-edukacyjnym, niepublicznym i niezależnym.

Zapraszam do wysłuchania pierwszego wykładu.F2gkk6Sf.pngTytulatura sarmacka,

czyli o uznaniach i funkcjach społecznych słów kilkaDzisiejszy wykład poświęcimy tytułom sarmackim, a dokładniej tytułom szlacheckim, arystokratycznym, naukowym i nazwom funkcji społecznych. Uznałem, ze jest to problematyczna kwestia, przyprawiająca niektórych z naszych nowych mieszkańców o ból głowy, a bardzo zauważalna w prowadzonej przeze mnie korespondencji na Poczcie Konnej i Discordzie. Od czasu objęcia funkcji na Dworze Książęcym byłem już jaśnie czcigodnym, waszą ekscelencją oraz wysokim marszałkiem. Oczywiście każda z tych form jest wyrazem szacunku dla rozmówcy i to należy pochwalić, ale musimy pamiętać, że nasza tradycja uzbroiła nas w odpowiednie zwroty, a które obecnie wymagają tylko drobnej aktualizacji.

Należy przypomnieć, że społeczeństwo Księstwa Sarmacji dzieli się równolegle na dwie grupy - mieszkańców i obywateli z jednej strony, a z drugiej na szlachtę i arystokrację oraz głowy koronowane - namiestników prowincji, Księcia i Księciów-Seniorów. Kwestie problematyczne z tytułami nie występują przy osobach, które ich nie posiadają - tutaj stosujemy zwroty Pan i Pani, natomiast do członków szlachty i arystokracji stosować należy Tytulaturę baridajską. Oczywiście w związku ze zmianami w organizacji samorządów wymaga ona zaktualizowania - spójrzmy:

7n6810M1.jpg

Jego Książęca Mość
Ten zwrot stosować należy wyłącznie do Księcia panującego, ale używamy go mówiąc o Księciu. Możliwe jest użycie skrótu - JKM. Zwracając się do Księcia używamy zwrotu Wasza Książęca Mość lub w formy skróconej WKM.

Jego Książęca Wysokość
Tytulaturę stosuje się do Książąt–Seniorów Księstwa Sarmacji. Możliwe jest użycie formy skróconej JKW. Natomiast zwracając się bezpośrednio do Księcia-Seniora należy użyć zwrotu Wasza Książęca Wysokość lub formy WKW.

Jego (Jej) Królewska Mość i Jego (Jej) Królewska Wysokość
W ostatnim czasie zaszły zmiany w samorządach, które wymuszają zmianę w tytulaturze. Pamiętam swoje początki i problemy ze znalezieniem właściwej informacji oraz kłopoty w dobraniu odpowiedniego tytułu, ale przy odpowiednim zaangażowaniu nie jest to takie trudne jak się wydaje.
Pierwszy zwrot winien być używany do głów koronowanych samorządów aktualnie panujących. Na stronie władz Księstwa Sarmacji w części Samorząd Terytorialny znajduje się informacja o aktualnych namiestnikach samorządów i to właśnie tam można sprawdzić czy np. w Baridasie aktualnie władzę sprawuje Wicekról (do niedawna tak właśnie było), Wicekrólowa czy Król, a może Królowa. Możliwe jest również użycie skrótu JKM. W zwrotach bezpośrednich słowo Jego (Jej) zastępujemy słowem Wasza.
Drugi zwrot należy używać do namiestników koronowanych, ale aktualnie już niepanujących, czyli podobnie jak z Księciem-Seniorem. Król-Senior Baridasu, będzie więc Jego Królewską Wysokością. Analogicznie używany jest skrót JKW, a w zwrotach bezpośrednich słowo Jego (Jej) zastępujemy słowem Wasza. Nie ma gotowego rozwiązania na znalezienie informacji o koronowanych namiestnikach seniorach - obecność w Księstwie pozwala zorientować się kto jest kim, ale zanim to nastąpi polecam poszukiwania na stronach samorządów (ramka po prawej) oraz na forach samorządów na Forum Centralnym.


Problemem przy formach skróconych głów koronowanych może być JKW, bowiem może wskazywać na Księcia-Seniora i Króla-Seniora, dlatego też proponuję pod rozwagę publiczną poddać zapis różnicujący z użyciem znaku x - JKM i JXM. Zapis z x to dawne uproszczenie zapisu ks, np. xøødz, czyli we wczesnym znaczeniu książę, później ksiądz, czyli ogólnie przewodnik i pierwszy pośród nas. Oczywiście idąc tym tokiem myślenia można postulować zmianę pisowni dla tytulatury Księcia, ale wydaje mi się, że nasze przyzwyczajenia są na tyle silne, że naturalnym będzie w odniesieniu do Księcia pozostawić zapis dotychczasowy JKM, a Królowych i Królów w samorządach zwracać się zapisem JXM lub JXW (Królowe i Królowie Seniorzy).

Kolejne zapisy w tytulaturze nie wymagają zmian, ale należałoby je przypomnieć i tak:

9LGxar3E.jpg

Jaśnie Oświecony
Tytuł arystokratyczny stosuje się do Diuków Księstwa Sarmacji. Należy zwracać się i pisać do nich Jaśnie Oświecony Diuku. Dopuszczalny jest skrót JO.

Jaśnie Wielmożny
Tytulaturę arystokratyczną stosuje się do markizów Księstwa Sarmacji. Należy zwracać się i pisać do nich Jaśnie Wielmożny Panie. Dopuszczalny jest skrót JWP.

Prześwietny
Tytulaturę arystokratyczną stosuje się do hrabiów Księstwa Sarmacji. Należy zwracać się i pisać do nich Prześwietny Panie. Dopuszczalny jest skrót PP.

Wielmożny
Tytuł szlachecki stosuje się do wicehrabiów Księstwa Sarmacji. Należy zwracać się i pisać do nich Wielmożny Panie. Dopuszczalny jest skrót WP.

Czcigodny
Tytulaturę szlachecką stosuje się do baronów Księstwa Sarmacji. Należy zwracać się i pisać do nich Czcigodny Panie. Dopuszczalny jest skrót Czc. P.

Sławetny
Tytuł szlachecki stosuje się do baronetów Księstwa Sarmacji. Należy zwracać się i pisać do nich „Sławetny Panie...”. Dopuszczalny jest skrót Sł. P.

Poważany
Tytuł szlachecki stosuje się do kawalerów Księstwa Sarmacji. Należy zwracać się i pisać do nich Poważany Panie. Dopuszczalny jest skrót Pow. P.


Dobranie odpowiedniego tytułu, jak już wspomnieliśmy, nie powinno być problematyczne po sprawdzeniu spisu władz oraz profilu osobowego adresata naszej wypowiedzi lub listu. Należy pamiętać, że tytuły książęce, królewskie, arystokratyczne i szlacheckie są upubliczniane w profilach osób, które je noszą, dlatego przed napisaniem proponuję to sprawdzać w miarę często, aby nie umknął nam społeczny awans naszego adresata. To tyle w odniesieniu do tytułów wynikających z elekcji, nadań książęcych i wyborów namiestników w samorządach.

JvFHVzOZ.jpg


Następnym elementem, na który należy zwrócić uwagę to funkcja społeczna, którą piastuje osoba i do której się zwracamy. Tutaj problem jest większy, bo nie zawsze profile osobowe w części pod nazwą Adnotacje są uzupełnione o zajmowane stanowiska. Zorientowanie się w funkcji pełnionej przez daną osobę wymaga pewnej wprawy, ale przyjmijmy, że profil jest uzupełniony poprawnie. Zwracając się do osoby, która jest Diukiem i pełni funkcję Radcy Naczelnej Izby Architektury, winno się najpierw sprawdzić zwrot wynikający z tytułu arystokratycznego (Diuk) oraz dodać go do pełnionej funkcji, czyli rozpoczynamy od zwrotu Jaśnie Oświecony Radco. Inny przykład - trochę trudniejszy - to Diuk, który jednocześnie pełni funkcję naczelnego dowódcy wojska w Sarmacji. Zaczynamy od sprawdzenia strony instytucji Książęcych Sił Zbrojnych, która wskazuje, że stanowisko naczelnego dowódcy posiada nazwę Hetman Wielki Książęcych Sił Zbrojnych. Zatem rozpoczynając wiadomość należy napisać Jaśnie Oświecony Hetmanie Wielki Książęcych Sił Zbrojnych albo w formie możliwie skróconej - JO Hetmanie Wielki. Pamiętajmy, że funkcje pełnione w Księstwie Sarmacji najczęściej wiążą się ze sprawowaniem władzy w instytucjach, więc warto sprawdzać stronę wszystkich instytucji w KS i tam poszukiwać nazw stanowisk.

EM335AOA.jpg


Pozostają jeszcze tytuły naukowe, którymi w Sarmacji są magister net., doktor net. i profesor net., przy czym w dziedzinach technicznych tytuł uzupełnia się o słowo inżynier, medycznych — medycyny, a w dziedzinach artystycznych o słowo sztuki. Informacje o tytułach naukowych, ale również i stopniach wojskowych, zawsze odnajdziemy w profilach osobowych. W praktyce do Diuka Rektora uczelni należałoby zwracać się JO Wasza Magnificencjo, a nie Panie Rektorze, a do markiza magistra uczelni piszmy Jaśnie Wielmożny Magistrze, a nie Szanowny Panie, bo o ile nikt nam nie zarzuci braku szacunku do rozmówcy to formami z Panem pomijamy miesiące lub lata pracy tej osoby na rzecz Księstwa. Na marginesie dodam, że są jeszcze w Sarmacji tytuły honorowe, na których używanie zezwala Książę - są one ujęte w postanowieniach Księcia (ostatnie wydane znajduje się tutaj), które też należy uwzględniać. Są również tytuły religijne, ale tych na początku używajmy jeśli powodem nadania listu są sprawy wiary lub znajdujemy się na forum kościoła. Ogólnie na początku kierujmy się tytułami, o których mowa w wykładzie, aby nie rzucić się na głęboką wodę.

Podsumowując pamiętajmy, że tytuły arystokratyczne i szlacheckie, tytuły Książąt i namiestników samorządów, tytuły sprawujących władzę i funkcje, tytuły naukowe i wojskowe, są ukoronowaniem działalności osób, które je noszą. Zachowujmy ten ważny zwyczaj ujęty w Tytulaturze baridajskiej, uzupełniajmy ją o funkcje społeczne, zdobytą przez tytułowanych wiedzę i zaszczyty, aby pozostawić potomnym Tytulaturę sarmacką jako żywą i piękną tradycję.


Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę.
cohI4c0c.png
Rektor
Akademii Polinaukowej w Bordonii
Rejestr zmian

Dotacje
1 000,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz, Ludwik Tomović.
Serduszka
15 277,00 lt
Ten artykuł lubią: Severin Verwaltung-Esteladio, Józef Sowiński, Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser, Alfred Fabian von Hohenburg Tehen-Dżek, Michelangelo Piccolomini, Albert Jan Maat von Hippogriff, Filip I Gryf, Fryderyk von Hohenzollern, Paulus Buddus, Peter West, Vladimir ik Lihtenštán, Daniel Szekeres, Albert Felimi-Liderski, Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz, Ludwik Tomović, Antoni Kacper Burbon-Conti, Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, Januš Allan von Hippogriff, Erik Otton von Hohenburg, Helwetyk Romański, Tomasz Ivo Hugo, Andrzej Fryderyk, Yennefer von Witcher, Adam Jerzy Piastowski, Król Patryk I Labacki, Kamiljan de Harlin von Wespucci.
Komentarze
Michelangelo Piccolomini
Życzę powodzenia! Próbuję wraz z dwójką naukowców uruchomić ponownie Uniwersytet Bialeński. Wielkie tradycje, ale i uboga baza wykładowa.
Odpowiedz Permalink
Michelangelo Piccolomini
Aha, no i zapomniałem skomentować artykuł. Bardzo ciekawy i przydatny wykład, szczególnie, że targetem są nowicjusze.
Odpowiedz Permalink
Filip I Gryf
Gratuluję i życzę dalszych sukcesów.
Odpowiedz Permalink
Paulus Buddus
Bardzo mnie cieszy, że tytulatura baridajska zakorzeniła się mocno w Sarmacji :) <3
Odpowiedz Permalink
Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz
Przydatny artykuł, Wasza Magnificencjo (oraz Wielmożny Panie).
Odpowiedz Permalink
Prokrustes
@MarcelideBO - mam kilka punktów...

1) Dlaczego powstała Akademia Polinaukowa w Bordonii a Wielmożny Pan opuścił stanowisko Rektora Akademii Sclavińskiej ? Chodzi o chęć kreowania innej marki czy w AS było coś co uniemożliwiało swobodne działanie ?

2) Wg mnie ten artykuł ciężko nazwać wprowadzeniem dla nowych mieszkańców. Jest przerażającą ścianą tekstu. A jeżeli mam człowieka, np. v-ce hr. Marcelego to na liście zwrotów (po indeksie) szukam "v-ce hrabia" żeby znaleźć jak się do niego zwrócić. Uczynienie więc indeksem zwrotu (np. Wielmoży) utrudnia efektywne skorzystanie z materiału.

3) Rzeczywiście oczekujemy np. tytułowania się Jaśnie Oświecony Magistrze Medycyny ? Dla mnie w odczuciu jest to już nieco śmieszne - zwłaszcza jak połączymy wysoki tytuł arystokratyczny z niskim tytułem naukowym.
Odpowiedz Permalink
Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz
@Zombiakov
Do drugiego - coś w tym jest.
Co do trzeciego, to rzeczywiście nieco dziwne połączenie.
Odpowiedz Permalink
Januš Allan von Hippogriff
Świetny artykuł. Czekam na następne
Odpowiedz Permalink
Apolinary Montserrat
@Zombiakov Ad 1) Akademia powstała ze względu na Bordonię.
Ad 2 i 3) To jest kwestia subiektywnych odczuć.
Odpowiedz Permalink
Prokrustes
@MarcelideBO - a nie lepiej by było zrobić czegoś w stylu bordońskiej filii albo... zmienić nazwę AS na AS-B ?

3)owszem to subiektywne odczucia. (2) wydaje mi się być bardziej merytorycznym feedbackiem.
Odpowiedz Permalink
Apolinary Montserrat
@Zombiakov uznałem, że i AS i ja po roku pracy potrzebujemy nowej kreacji. Innej.

Struktura wykładu to kalka z IES - nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nowy poradnik miał proponowaną przez Diuka formę. :)
Odpowiedz Permalink
Hewret z Gerwenu
Ostatnio zaglądałem do poradników, żeby odświeżyć swoją wiedzą o tytulaturze baridajskiej. :P
Odpowiedz Permalink
Ola Marcjan-Chojnacka
A co z tytułami zagranicznymi?
Odpowiedz Permalink
Apolinary Montserrat
@Ola część z nich będzie zapewne w tytułach honorowych, ale przyznam szczerze, że zaczynając swoją przygodę z KS nie zastanawiałem się nad tytułami państw trzecich :)
Odpowiedz Permalink
Ola Marcjan-Chojnacka
@MarcelideBO I to jest poprawna odpowiedź.
Odpowiedz Permalink
Kamiljan de Harlin von Wespucci
Chciałem się czegoś nauczyć o tytulaturze sarmackiej, aby nie popełniać żadnych błędów, ale odstraszyła mnie ta ściana tekstu. Przeleciałem wzrokiem po akapitach, sprawdziłem kilka informacji, które aktualnie były mi potrzebne, a resztę kiedyś tam przeczytam.
To porządny i przydatny artykuł, ale dla mnie nieco zbyt długi.
Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.