Wspólna Przyszłość Sejmu Księstwa Sarmacji

K54u20ys.png

Obywatelki,
Obywatele,
Mieszkanki i Mieszkańcy
Księstwa Sarmaci!

W imieniu partii Wspólna Przyszłość oraz wszystkich kandydatów do Sejmu Księstwa Sarmacji LIX kadencji z listy wyborczej partii pragnę zaprezentować program wyborczy, który jest jednocześnie początkiem naszej kampanii wyborczej. Zachęcam do zapoznania się z programem oraz przedstawienia swoich uwag pod niniejszym artykułem.

1. Ideologia partyjna

Mimo iż jesteśmy partią młodą, a niniejsze wybory będą naszymi pierwszymi wyborami do Sejmu Księstwa Sarmacji, szybko wykształtowaliśmy ideologię, którą będziemy się kierować podczas podejmowania wszelkich decyzji. Naszą ideologię opieramy na dwóch zagadnieniach: progresywności oraz internacjonalizmie. Progresywizm jest niczym innym jak postrzeganiem otaczającej nas rzeczywistości jako nieustająco zmieniającego się tworu, a zmiany te są bardzo często nieodwracalne i bardzo konsekwentne. Wierzymy, że rzeczywistość, która nas otacza, nieustannie się zmienia - zmieniają się ludzie, ich wymagania oraz potrzeby, dlatego zauważamy potrzebę dostosowywania systemu i rzeczywistości do ich potrzeb. Internacjonalizm jest ideologią, według której wszystkie narody powinny współpracować ze sobą oraz dążyć do równouprawnienia, a wspólną pracą osiągać więcej niż pracując niezależnie, ale ze znacznie zmniejszonymi efektami. Oba pojęcia oraz podstawy naszej ideologii, które się się z tym wiążą, bardzo łatwo jest przełożyć na rzeczywistość oraz dostosować do obecnych realiów Sarmacji oraz wszystkich samorządów, co samo w sobie już jest częścią jednej z ideologii - progresywizmu.

2. Władze sarmackie

Nieodłącznym elementem istnienia państwa - zarówno realnego jak i wirtualnego - jest posiadanie władz, które sprawują władzę według ścieżek wskazanych przez Naród oraz zgodnie z ideałami, które ów Naród wybiera. Władze państwa powinny być przeniesieniem myśli każdego z Obywateli w rzeczywistość oraz realizacji tego. Obecnie głową Sarmacji jest Książę, którego rola sprowadza się głównie do monarchy reprezentacyjno-tytularnego. Zgodnie z ostatnimi zmianami układu sił władz realną polityką ma się zajmować Kanclerz wraz z Radą Ministrów, a zazwyczaj na szarym końcu stoi Sejm, który ma sprawować najwyższą władzę ustawodawczą. Jednak to Sejm wraz z Kanclerzem i Radą Ministrów sprawują władzę, a w szczególności Sejm, który Kanclerza wybiera. Taki układ sił uważamy za całkowicie słuszny w obecnej sytuacji, jednak jednocześnie widzimy potrzebę dyskusji na temat zmian, jakie są przez sarmackie społeczeństwo wymagane - każdy z przedstawicieli władz powinien wyjść ze swoich budynków rządowych i państwowych oraz zacząć rozmawiać z Sarmatami oraz zapytać się o ich zdanie czy potrzeby. Władze powinny poruszać się według wskazówek Obywateli.

3. Sejm Księstwa Sarmacji

Sarmacka władza ustawodawcza jest władzą niesłychanie ważną, dlatego wchodząc do Sejmu, chcielibyśmy zwrócić na nią szczególną uwagę oraz z pełną odpowiedzialnością przyjąć obowiązki, jakie są związane ze sprawowaniem funkcji posła na Sejm Księstwa Sarmacji. Sejmowa sala posiedzeń powinna stać się miejscem merytorycznych i aktywnych debat, jako miejsce, w którym zapadają szczególnie ważne decyzje dla Sarmacji. Obecnie sytuacja ma się całkowicie inaczej - sala posiedzeń jest miejscem personalnych sporów oraz miejscem do oddawania głosów. Pragniemy wprowadzić do sejmu powiew świeżego powietrza, nieco odkurzyć poselską mównicę oraz zakończyć personalne spory i przejść do rzeczywistej pracy na rzecz wszystkich Sarmatów.

4. Kanclerz Księstwa Sarmacji

W związku z powoływaniem Kanclerza przez Sejm, ten punkt programu jest równie istotny jak poprzedni - Kanclerz jest wykonawcą decyzji podjętych przez Sejm oraz osobą, która podejmuje działania bezpośrednio związane z otaczającą nas rzeczywistością. Kanclerz powinien być osobą aktywną oraz gotową na wyzwania, jakie są stawiane przez sarmackie społeczeństwo. Kanclerz nie powinien być wyłącznie urzędnikiem rozpatrującym wnioski Obywateli, ale działaczem publicznym podejmującym dialog z mieszkańcami Sarmacji i dostosowującym rzeczywistość do ich wymagań. Powinien również zyskać większą możliwość decyzyjności. Siła Kanclerza również zależy od współpracowników - Rady Ministrów, jakimi się on otoczy oraz ministerstwa, jakie on zbuduje. Osoba sprawująca władzę wykonawczą powinna kierować się przede wszystkim progresywizmem i dostosowywać urzędników i urzędy do realnych potrzeb - nie tworzyć urzędów wyłącznie dla zapewnienia wszystkim partyjnym kolegom ciepłych stołków.

5. Polityka samorządowa

Kanclerz wraz z Księciem powinni podejmować działania prowadzące do integracji wszystkich sarmackich Narodów oraz odpowiadać na ich potrzeby, bowiem to właśnie tam powstaje znaczna część sarmackiej aktywności, a każdy z Sarmatów czuje przynależność do swojego sarmackiego samorządu. Będziemy dążyć do utworzenia Komitetu Regionów - organu doradczego Kanclerza oraz Księcia, organ będzie się składał z przedstawicieli każdego z samorządów oraz będzie przedstawicielem swoich mieszkańców przed władzami ogólnosarmackimi. Polityka samorządowa nie należy do łatwych, bowiem każdy z samorządów rządzi się swoimi prawami oraz tradycjami - Komitet Regionów mógłby pomóc wykonywać tę część zadań władz sarmackich. Widzimy również potrzebę realizacji wspólnych inicjatyw pomiędzy samorządami oraz organizowania wspólnych wydarzeń umożliwiającą integrację pomiędzy poszczególnymi samorządami oraz wzrost aktywności.

6. Kandydaci

Wspólna Przyszłość jest partią polityczną, która składa się z osób doświadczonych oraz posiadających wiedzę prawniczo-legislacyjną. Są to osoby pełne energii oraz zapału do podejmowania nowych inicjatyw oraz działania na rzecz sarmackiego społeczeństwa.

Michelangelo Piccolomini od wielu lat działa w państwach różnego pokroju, człowiek z ogromnym doświadczeniem życiowym oraz prawniczym. Pełni obecnie funkcje Przewodniczącego pro tempore Parlamentu Republiki Bialeńskiej, będąc drugą osobą na liście bialeńskiej sukcesji oraz Posła Parlamentu. Jest założycielem Kościoła Mazdaistycznego. Profil.

Franz Langer jest mikronautą z wieloletnim doświadczeniem. Po wielu latach przyglądania się mikronacjom postanowił zatrzymać się na stałe w Księstwie Sarmacji, w Republice Bialeńskiej. Osobiście jest człowiekiem posiadającym wiedzę prawniczą, którą chce wykorzystać w pracy na rzecz Sejmu Księstwa Sarmacji. Profil.

Andrzej Swarzewski jest Ministrem Fabularyzacji w Republice Bialeńskiej. W przeszłości był Prezydentem RB, Marszałkiem Sejmu oraz Ministrem Dziedzictwa Narodowego KS oraz prezydentem Brodrii. Jest twórcą Bialenii i jej potęgi. Pomimo ośmioletniego doświadczenia nie spoczywa na laurach i stawia sobie nowe cele. Profil.

Antoni Kacper Burbon-Conti jest Prezydentem Republiki Bialeńskiej (2. kadencja) oraz Przewodniczącym partii Wspólna Przyszłość, w przeszłości był ministrem, posłem oraz pełnił funkcje dyplomatyczne. Doprowadził do odbudowy Republiki Bialeńskiej. Jest człowiekiem otwartym, ale również stanowczym i stawiającym sobie wysokie wymagania. Wszystko, co robi, jest dobrze przemyślane i skrupulatnie realizowane. Profil.

Pragniemy dopuścić Obywateli do władzy - zachęcam do komentowania oraz dawania uwag programowych. Ten program jest dla Was i może być z Wami tworzony!

Prosimy o głosy.

Przewodniczący partii Wspólna Przyszłość,
Antoni Kacper Burbon-Conti
Dotacje
0,00 lt
Nikt jeszcze nie zasponsorował tego artykułu.
Serduszka
4 136,00 lt
Ten artykuł lubią: Andrzej Swarzewski, Michelangelo Piccolomini, Franz Langer, Jan Sapieha, Cudzoziemiec 1, Laurẽt Gedeon I.
Komentarze
Jan Sapieha
Przekaz brzmi sensownie, kapitał ludzki został właściwie uzupełniony z nadzieją na lepszą przyszłość.
Odpowiedz Permalink
Hewret z Gerwenu
Księstwo Sarmacji polskim odpowiednikiem Bastion Union?
Odpowiedz Permalink
Józef Sowiński
Z konkretów wyczytałem jedynie dwie rzeczy: utworzenie Komitetu Regionów i dążenie do przekształcenia Sarmacji w bezwładny system łączący na swoim forum wszystkie mikro- i yoyo- nacje. Cóż więcej?
Odpowiedz Permalink
Antoni Kacper Burbon-Conti
@Sowinski Nie chcemy tworzyć programu w ciemnych gabinetach partyjnych i narzucać go wszystkim Wyborcom. O potrzebach chcemy rozmawiać. Natomiast nie wiem, skąd Pan wywnioskował drugi "konkret", jednak z całą pewnością nie z powyższego artykułu.
Odpowiedz Permalink
Józef Sowiński
@Antoni wywnioskowałem go z artykułu członka Waszej partii. Jeśli źle odczytałem intencje- mówi się trudno. Co do tworzenia programu... Pije pan ewidentnie do PR. Odpowiedź będzie brzmiała tak:
- nie, program nie tworzyliśmy w ciemnych gabinetach. Nikomu nie zostało odebrane prawo głosu na zjezdzie partyjnym- Ba! Zapraszaliśmy do uczestnictwa w rozmowach. Ponadto zostały przeprowadzone rozmowy z Sarmatami z różnych rejonów Księstwa dotycząca problemów Sarmacji i na tej podstawie powstał program. Jeśli oczekujecie szerszych informacji z chęcią ich udzielę, jednakże tylko w formie prywatnej i bez szczegółowych nazwisk gdyż partia zapewniała o anonimowości personaliów naszych rozmówców.
Odpowiedz Permalink
Józef Sowiński
I oczywiście jak Sam możesz zauważyć wciąż prowadzimy konsultacje na forum... Jesteśmy otwarci na dyskusję, polemikę, problemy, jesteśmy otwarci na rozwój.
Odpowiedz Permalink
Antoni Kacper Burbon-Conti
Szanowny Panie @Sowinski, do nikogo nie piję, tylko stwierdzam fakt, iż większość programów wyborczych powstaje na spotkaniach partyjnych, a jeżeli nawet program powstanie wspólnie z Obywatelami, realizacja zazwyczaj podlega już wyłącznie decyzjom partyjnym. My chcemy to zmienić, chcemy przenieść część dyskusji sejmowej poza budynek Sejmu tak, aby każdy z Obywateli (oraz potencjalnych Wyborców) mógł zabrać głos, a my, jako posłowie, będziemy kierować się według tych wskazówek. Pozdrawiam serdecznie.
Odpowiedz Permalink
Tomasz Ivo Hugo
Chcecie dyskutować, to dyskutujcie. Tu i teraz. Sejm nie jest do tego niezbędny.
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.