Poglądy Wspólnej Przyszłości na Bialenię
Seria wydawnicza: Artykuły Bialeńczyków

Szanowni Państwo,
Mam zaszczyt przedstawić rys programowy nowej partii, Wspólnej Przyszłości. Są to nasze poglądy na przyszłość Bialenii oraz sojuszu bialeńsko-sarmackiego. Nasz program to nie tylko słowa, ponieważ już realizujemy tę politykę. Zachęcam do zapoznania się i dyskusji!
1. USTRÓJ PAŃSTWA.
W całości popieramy obecny kształt ustroju Republiki Bialeńskiej, który jest w dużej mierze zasługą naszego środowiska, zwłaszcza Pana Prezydenta Antoniego Burbon-Contiego.
Jesteśmy zwolennikami republikańskiego charakteru państwa, opartego na trzech równoważących się filarach: Obywatelach, Parlamencie oraz Prezydencie.
2. POLITYKA ZAGRANICZNA
Wspólna Przyszłość opowiada się za dalszą integracją międzynarodową, zwłaszcza z Księstwem Sarmacji oraz tworzącymi je podmiotami. Deklarujemy również neutralność w niedotyczących nas sporach międzynarodowych. Jesteśmy zwolennikami prowadzenia spójnej polityki zagranicznej z Księstwem Sarmacji ze względu na wspólne interesy. Nie zamierzamy jednak rezygnować z dawnych sojuszy. Bialenia powinna powrócić do pięknej tradycji organizacji wydarzeń międzynarodowych, chociażby takich jak Konferencje Wolnogradzkie, czy wydarzenia sportowe.
3. POLITYKA WOBEC SARMACJI
Opowiadamy się za pogłębianiem współpracy. Postaramy się wynegocjować pomyślne protokoły dodatkowe do Umowy (wspólne sądownictwo, swoboda w polityce zagranicznej, inkorporacja bialeńskich odznaczeń do sarmackiego systemu, akredytacja Uniwersytetu Bialeńskiego). Naszym celem jest również podjęcie współpracy z podmiotami współtworzących Księstwo, zwłaszcza z Królestwem Hasselandu.
4. POLITYKA WEWNĘTRZNA.
Opowiadamy się za stworzeniem ustaw adekwatnych do naszej aktualnej sytuacji. Zapowiadamy utworzenie Instytutu Pamięci Narodowej, który zarchiwizuje nasze forum archiwalne. Postaramy się wesprzeć odbudową Sił Zbrojnych, aby stały się godnym uczestnikiem działań Paktu Gellońskiego. Niezwykle ważna dla Bialenii jest również aktywizacja Uniwersytetu Bialeńskiego. Dostrzegamy potrzebę reorganizacja forum oraz poprawienie wydajności finansowej naszego kraju w sarmackim systemie gospodarczym. Popieramy również rozwój narracji i będziemy wspierać inicjatywy zmierzające w tym kierunku. Niezwykle istotna jest również promocja Republiki wewnątrz Sarmacji oraz poza środowiskiem mikronacyjnym.
Dotacje
0,00 lt
Nikt jeszcze nie zasponsorował tego artykułu.
Serduszka
4 912,00 lt
Ten artykuł lubią: Jakub Norbert Führlitz, Thomas von Lisendorff, Antoni Kacper Burbon-Conti, Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser, Franz Langer, Filip I Gryf, Alfred Fabian von Hohenburg Tehen-Dżek, Jan Sapieha.
Komentarze
Rihanna Aureliuš-Sedrovski
Cóż - nie spodziewałam się takiego powrotu.
Odpowiedz Permalink
Prokrustes
1. Czy to jest partia wewnętrzna w Bialenii czy ogólnosarmacka ?
2. Czy działacze Wspólnej Przyszłości zamierzaja się (niezależnie od p.1) angażować w politykę centralna Księstwa i aktywnie wspomagać cały organizm ?
Odpowiedz Permalink
Andrzej Swarzewski
1. Aktualnie wewnętrzna w Bialenii, aczkolwiek rozważamy zawiązanie ogólnosarmackiej koalicji razem z Hasselandczykami (i innymi chętnymi) w przyszłości.
2. Jak najbardziej zamierzamy wspierać cały organizm, aczkolwiek wejście w politykę centralną nie jest jeszcze ustalone. Nie wiemy jak zostałoby to odebrane, nie chcemy sprawiać wrażenia, że tworzymy bialeńskie lobby.
Odpowiedz Permalink
Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Cytuję:
Nie wiemy jak zostałoby to odebrane, nie chcemy sprawiać wrażenia, że tworzymy bialeńskie lobby.
Odbiór pewnie będzie taki: "Jej! Wreszcie coś się dzieje!" ;)
Odpowiedz Permalink
Prokrustes
.... i:

"Nie przyszli na nas żerować tylko współtworzyć Księstwo"
Odpowiedz Permalink
Thomas von Lisendorff
Na początku partia skupi się na Bialenii, ale w przyszłości zapewne poszerzy obszar swojego działania.
Odpowiedz Permalink
Antoni Kacper Burbon-Conti
Oby Panowie mieli rację! Dzisiaj mówimy o podbijaniu bialeńskiej polityki, a być może przy przyszłych wyborach ogólnosarmackich będziemy mówić o podbijaniu polityki sarmackiej. Życzcie powodzenia i dołączajcie do ruchu progresywnego, dostosowującego się do obecnych realiów mikroświata.
Odpowiedz Permalink
Filip I Gryf
Oby nowa konstytucja przydała się Republice Bialenii.
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.