Wieści z poligonu, Gotfryd Slavik de Ruth, 18.11.2018 r. o 13:17
Wieści z Poligonu nr 24/2018

FVJKuj5V.png
W dzisiejszym wydaniu, prezentujemy pierwszą cześć. Informacji o trwających, od 5 listopada br manewrach Książęcych Sił Zbrojnych pk "DALEKI MOST" celem ćwiczenia jest głownie, zgrywanie KSZ z dawną Królewska Armią Hasselandu oraz Armią Republiki Bialeni. Jest to pierwszy tak poważny, sprawdzian dla naszych sił zbrojnych, w nowych realiach.


GRODZISK
Ćwiczenia pk „Daleki Most” -synchronizacja jednostek i zadań.
W dniach 5-7 listopada 2018 roku Hetman Wielki gen. kor. Gotfryd Slavik de Ruth, prowadził synchronizację działań, ćwiczenia z wojskami pk. „Daleki Most” Przedsięwzięcie zorganizowała sekcja szkolenia Sztabu Generalnego KSZ.

Celem synchronizacji, było sprawdzenie rozumienia roli i zadań. Jednostek podczas ćwiczenia, wynikających ze scenariusza i planu przeprowadzenia ćwiczenia. W trakcie jej trwania dokonano, koordynacji działania zaangażowanych sił, w poszczególnych epizodach ćwiczenia. Kierownik Ćwiczenia- gen. bry. Laurencjusz Ma Hi at Atera, zaprezentował między innymi: proces napływu i rozmieszczenia jednostek do rejonu ćwiczeń. Realizacje zadań, w ramach etapu ćwiczenia z wojskami (LIVEX), przyjęcie ugrupowania, do części ćwiczenia dowódczo-sztabowego (CPX) oraz, powrót do miejsca stałej dyslokacji, po zakończeniu ćwiczenia
Po raz pierwszy w historii KSZ, przeprowadzono synchronizację. Z wykorzystaniem systemu wsparcia, planowania działań firmy DERES SCAR NOVIU. Wykorzystanie systemu, pozwoliło na zobrazowanie sytuacji taktycznej. W poszczególnych lokalizacjach w domenach lądowej, powietrznej i morskiej w połączeniu z przedsięwzięciami zabezpieczenia logistycznego działań.
Uczestnikami synchronizacji byli oficerowie Dowództwa Wojsk Bojowych KSZ i jednostek podległych. Oficerowie Sztabu Generalnego, oraz przedstawiciele jednostek wojskowych i instytucji biorący udział w ćwiczeniu i zabezpieczających jego przeprowadzenie.


CRACOFFI
Morski wymiar operacji antyterrorystycznej.
Połączone siły Wojsk Specjalnych, Straży Granicznej przy wsparciu Książęcej Marynarki Wojennej. Odbiły z rąk terrorystów, przejęty prom z zakładnikami. Był to epizod szkolenia w ramach II Korpus (Baridas).

Główne cele trwającego ćwiczenia antyterrorystycznego pk. „Cicha Tafla” to zgrywanie sił wydzielonych ze struktur wojskowych i pozamilitarnych oraz sprawdzenie procedur współdziałania i przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym na morzu. Scenariusz ćwiczenia został tak przygotowany, aby hipotetyczne zdarzenia były jak najbardziej zbliżone do rzeczywistości i zostały odwzorowane w realnym życiu. Taki sposób przygotowania daje możliwość faktycznego działania ćwiczącym. Zgodnie z przyjętymi założeniami zadaniem połączonych sił wydzielonych ze struktur KSZ oraz instytucji układu pozamilitarnego w fazie morskiej ćwiczenia było odbicie przejętego przez terrorystów promu pasażerskiego, na pokładzie którego znajdowali się zakładnicy.
Przejęta jednostka bezpiecznie weszła do Portu w Cracoffi , gdzie do akcji wkroczyły pozostałe służby. Kolejną fazą, realizowaną w piątek, 9 listopada, było sprawdzanie wszystkich procedur związanych z działaniami antyterrorystycznymi na lądzie, w tym prowadzonymi przez zespół dochodzeniowo-śledczy. Podczas szkolenia wprowadzony został także element zagrożenia chemicznego. Do akcji wkroczą chemicy, których zadaniem była neutralizacja powstałego zagrożenia i zapewnienie bezpieczeństwa okolicznej ludności.
Szkolenie „Cicha Tafla ” jest jednym z elementów największego w tym roku ćwiczenia pk. „Daleki Most”. Morską fazę ćwiczenia obserwował m.in. Dowódcy Wojsk Bojowych gen. bry. Laurencjusz Ma Hi at Atera, oraz Generalny Inspektor ds. Operacji Morskich wiceadmirał Piotr Paweł I


SHIMONTSEN
Szkolenie Medyczne w likwidacji skażeń.
Wykonujących zadania bojowe, w obronie żołnierzy jednego z pododdziałów. Przeciwnik skaził substancją, niewiadomego pochodzenia, nasze siły.

Nastąpiła szybka ewakuacja poszkodowanych, likwidacja skażeń, oraz fachowa pomoc medyczna, co pozwoliło zmniejszyć straty.
Tak wyglądał epizod MASCAL (ang. Mass Casualty) przeprowadzony w ramach ćwiczenia „Daleki Most” . Było to jedno z głównych przedsięwzięć, jakie odbyło się 10 listopada, na poligonie w Shimontsen
W rolę poszkodowanego pododdziału, wcielili się żołnierze 15 „Hasselandzkiej” Brygady Piechoty Morskiej. Fachowej pomocy medycznej udzielił personel ze szpitali w Angemont i Lucheng, które na potrzeby ćwiczenia rozwinęły- szpitale polowe. Zapewniający opiekę medyczną na wysokim poziomie. To do tej placówki, rozmieszczonej w kilku specjalistycznych namiotach, trafili wszyscy poszkodowani.
Równie istotnym elementem ćwiczenia, była likwidacja skażeń substancji, niewiadomego pochodzenia. To zadanie wykonali, bardzo dobrze., żołnierze batalionu chemicznego ze składu I Korpus (Hasseland). Wykorzystując specjalistyczny sprzęt, zorganizowali rejon w którym, przeprowadzili niezbędne zabiegi odkażające. Dzięki temu sprzęt znów był gotowy do użycia. Podobne zabiegi przeszli też żołnierze, dzięki czemu ci którzy nie odnieśli ran, mogli dalej wykonywać swoje zadania.
Ćwiczenie MASCAL pozwoliło, ocenić jakie są możliwości. Likwidacji skutków użycia, substancji chemicznej oraz jakie potrzebne, są do tego siły i środki. Była to jednocześnie okazja, do zgrania różnych pododdziałów i specjalistycznych komórek. Które muszą ze sobą współpracować, w przypadku wystąpienia tego typu zagrożeń. Ten epizod, miał też duży wymiar szkoleniowy.


FER
Pułk Rozpoznawczy ruszył do walki.
Już w pierwszym tygodniu ćwiczenia, sprawdzono wyszkolenie ogniowe. Żołnierzy z Pułku Rozpoznawczego, w ramach IV Korpusu (Starosarmacja) na poligonie w Fer.

W ramach ćwiczenia, zrealizowano kierowanie ogniem plutonu rozpoznawczego na zasadzce. Oprócz ognia z bojowych wozów piechoty, zwiadowcy wykonali strzelania z granatnika przeciwpancernego oraz broni strzeleckiej. Sprawne manewry pojazdami, zapewniły szybkie zajazdy i opuszczanie stanowisk ogniowych, oraz wykonanie zadań w określonym czasie.
Jest to jeden z tego typu elementów szkolenia, jakie odbędą się w trakcie trwania ćwiczenia- Taktyka w wykonaniu rozpoznania. Kolejne dni ćwiczenia, to sprawdzenie zdolności i gotowości do działania żołnierzy Pułku Rozpoznawczego. Którzy na terenie Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Fer realizują dalszą część ćwiczenia taktyczno-specjalnego.


ZOMMERLAND
Zadanie Brygady Logistycznej – odtworzyć zdolność BZT.
W dniu 13 listopada 27 Brygada Logistyczna, w ramach własnego ćwiczenia. Realizowała praktycznie odtwarzanie, zdolności bojowej wojsk operacyjnych- Bojowego Zgrupowania Taktycznego.

Żołnierze brygady realizowali, zadania rzecz 10 Dywizji Pancernej z V Korpusu (Loardia). W wyznaczonym miejscu poligonu logistycy, mieli za zadanie przygotować dla żołnierzy- Rejon Odtwarzania Zdolności Bojowej. W początkowej fazie pododdziały operacyjne, wychodzące z walki weszły w rejon wyczekiwania, by dokonać sprawdzenia żołnierzy i sprzętu pod względem skażenia chemicznego i radiologicznego. Następnie odtwarzanie zdolności bojowej pododdziałów, realizowane było równolegle.
W pierwszym etapie żołnierze, wchodzący w skład załóg przeszli przez punkt medyczny, gdzie zostali dokompletowani w indywidualne wyposażenie medyczne. W niektórych przypadkach zaistniała konieczność, wykonania drobnych zabiegów medycznych. Kolejnym etapem było przejście żołnierzy, przez punkt uzupełniania stanów osobowych, dalej żołnierze przeszli kąpiel i wymienili umundurowanie na nowe. W następnej fazie żołnierze uzupełnili amunicję, w punkcie uzupełniania środków bojowych oraz zjedli posiłek. Po wykonaniu powyższych czynności uzupełniono brakującą żywność i wodę. Ostatnim elementem był nocleg w przygotowanym obozowisku. Do dyspozycji żołnierzy były również w pełni wyposażona świetlica oraz kaplica polowa.
W drugim etapie ćwiczenia, sprzęt przeszedł weryfikację techniczną. Na stanowisku obsługi i naprawy sprzętu gąsienicowego, kołowego i uzbrojenia realizowaną przez pododdziały remontowe. Kierowcy przeprowadzili pojazdy na punkt tankowania, gdzie uzupełnili paliwo i inne płyny eksploatacyjne. Następnie uzupełniono środki bojowe i amunicję do wozów bojowych, a pojazdy pozostawiono w rejonie wyczekiwania. Kierowcy po wykonaniu opisanych czynności, musieli przejść przez wszystkie punkty analogicznie jak te wymienione w pierwszym etapie.
Po odtworzeniu zdolności bojowej, pododdziały były gotowe do realizacji kolejnych działań bojowych. Ćwiczących żołnierzy odwiedził dowódca 27 Brygady Logistycznej płk Aneta Frycka- Valter. Na miejscu przyjęła, meldunek od Dowódcy batalionu logistycznego, mjr. Hektora Necka, oficera odpowiedzialnego za realizację powierzonego zadania.
FOTOGALERIA
7piA6uB8.jpg
kltATcX2.jpg
Yxm37H8K.jpg
HUMOR
F546l10Z.jpg
COŚ NA SPOCZNIJ
b7C728B9.jpg
Dotacje
0,00 lt
Nikt jeszcze nie zasponsorował tego artykułu.
Serduszka
5 969,00 lt
Ten artykuł lubią: GdL, Cudzoziemiec, Piotr III Łukasz, Taddeo von Hippogriff-Piccolomini, Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser, Filip I Gryf, Ludwik Tomović, Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, Tomasz Ivo Hugo, Laurẽt Gedeon I, Julian Fer at Atera.
Komentarze
Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Czy KSZ przewiduje jakąś odpowiedź na sytuację na Tropicanie?
Odpowiedz Permalink
Julian Fer at Atera
KSZ działa zawsze, lecz nie zawsze inni widza wszystkie działania KSZ :)
Odpowiedz Permalink
Gotfryd Slavik de Ruth
Odpowiedz jest gotowa- tylko nie ja o tym decyduję :)
Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.