Książęca Komisja Wyborcza, Cudzoziemiec, 20.07.2018 r. o 18:35
Zarządzenie wyborów Kanclerza VII kadencji
Seria wydawnicza: Zarządzenie wyborów

Los nam przyniósł niespodziewaną sytuację w postaci złożonej przez Kanclerza rezygnacji z urzędu. W związku z tym faktem, na mocy stosownych przepisów obowiązującej w momencie zarządzenia wyborów ordynacji wyborczej, Jego Książęca Mość Robert Fryderyk zarządził wybory Kanclerza VII kadencji. Wkrótce też nastąpi powołanie składu KKW.

Kalendarium wyborcze:
 • 20.07.2018 — zarządzenie wyborów
 • 21.07.2018 — powołanie KKW
 • 21.07.2018 — rozpoczęcie terminu zgłoszeń kandydatów, od godz. 00:00
 • 27.07.2018 — zakończenie terminu zgłoszeń kandydatów, do godz. 23:59
 • 04.08.2018 — rozpoczęcie głosowania w wyborach Kanclerza, o godz. 00:00
 • 05.08.2018 — zakończenie głosowania w wyborach Kanclerza, o godz. 21:00
 • 05.08.2018 — ogłoszenie wyników wyborów Kanclerza, po godz. 21:00

Tekst postanowienia dot. zarządzenia wyborów Kanclerza. zawiera spis obywateli, którym przysługuje czynne prawo wyborcze (prawo do wybierania), wraz z wyszczególnionymi (przez podkreślenie) aktywnymi obywatelami i głosami ważonymi.

Aktywni obywatele będą posiadali co najmniej trzy głosy (od 3 do 8) - zgodnie z obowiązującą Ordynacją Wyborczą.
Aktywnym obywatelom przysługują głosy o sile:
 • 3, jeżeli w ciągu 12 miesięcy przed głosowaniem otrzymał do 2 wsi lennych, i nie posiada tytułu,
 • 4, jeżeli w tym okresie otrzymał do 2 wsi lennych, i posiada tytuł szlachecki lub arystokratyczny,
 • 5, jeżeli w tym okresie otrzymał od 3 do 6 wsi lennych,
 • 6, jeżeli w tym okresie otrzymał od 7 do 10 wsi lennych,
 • 7, jeżeli w tym okresie otrzymał od 11 do 14 wsi lennych,
 • 8, jeżeli w tym okresie otrzymał co najmniej 15 wsi lennych lub jest Księciem.
Nieaktywni obywatele, choćby posiadali tytuły, będą dysponować jednym głosem. Nowi (w tym powracający, niezależnie od tytułów) obywatele będą dysponować jednym głosem.

Kandydować mogą jedynie aktywni obywatele — ci, którzy w dniu rejestracji listy wyborczej posiadać będą status obywateli aktywnych w rozumieniu przepisów Ustawy o obywatelstwie. Proszę pamiętać, że kandydat na Kanclerza musi spełnić także kilka innych warunków:
 • nie być obywatelem innej mikronacji uznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa,
 • nie być funkcjonariuszem publicznym w innej mikronacji uznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa,
 • nie być skazany za przestępstwo na karę banicji albo karę dodatkową zakazu sprawowania funkcji posła albo wszystkich funkcji publicznych.

Wszelkie informacje, zgłoszenia, podpisy, etc. należy zamieszczać na forum Książęcej Komisji Wyborczej, które jest dostępne w tym miejscu.

Powodzenia w wyborach.
Dotacje
0,00 lt
Nikt jeszcze nie zasponsorował tego artykułu.
Serduszka
2 581,00 lt
Ten artykuł lubią: Erik Otton von Hohenburg, Albert Jan Maat von Hippogriff, Helwetyk Romański, Marceli z Ossolińskich Bordoński.
Komentarze
Laurẽt Gedeon I
Trzymam kciuki za chętnych :)
Odpowiedz Permalink
Albert Jan Maat von Hippogriff
A kiedy kanclerz złożył rezygnację?
Odpowiedz Permalink
Helwetyk Romański
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.