Książęca Komisja Wyborcza, Cudzoziemiec, 17.07.2018 r. o 08:33
Zarządzenie wyborów do Sejmu LVII kadencji
Seria wydawnicza: Zarządzenie wyborów

5 sierpnia 2018 r. upływa kadencja Sejmu LVI kadencji. W związku z tym faktem, na mocy stosownych przepisów obowiązującej w momencie zarządzenia wyborów ordynacji wyborczej, Jego Książęca Mość Robert Fryderyk zarządził wybory do Sejmu LVII oraz powołał skład Książęcej Komisji Wyborczej właściwej do przeprowadzenia czynności z wyborami tymi związanych.

Kalendarium wyborcze:
 • 17.07.2018 — zarządzenie wyborów, powołanie KKW
 • 18.07.2018 — rozpoczęcie terminu zgłoszeń list wyborczych, od godz. 00:00
 • 26.07.2018 — zakończenie terminu zgłoszeń list wyborczych, do godz. 23:59
 • 04.08.2018 — rozpoczęcie głosowania w wyborach Sejmu, o godz. 00:00
 • 05.08.2018 — zakończenie głosowania w wyborach Sejmu, o godz. 21:00
 • 05.08.2018 — ogłoszenie wyników wyborów Sejmu, po godz. 21:00

Tekst postanowienia dot. zarządzenia wyborów do Sejmu. zawiera spis obywateli, którym przysługuje czynne prawo wyborcze (prawo do wybierania), wraz z wyszczególnionymi (przez podkreślenie) aktywnymi obywatelami i głosami ważonymi oraz bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności).

Aktywni obywatele będą posiadali co najmniej trzy głosy (od 3 do 8) - zgodnie z obowiązującą Ordynacją Wyborczą.
Aktywnym obywatelom przysługują głosy o sile:
 • 3, jeżeli w ciągu 12 miesięcy przed głosowaniem otrzymał do 2 wsi lennych, i nie posiada tytułu,
 • 4, jeżeli w tym okresie otrzymał do 2 wsi lennych, i posiada tytuł szlachecki lub arystokratyczny,
 • 5, jeżeli w tym okresie otrzymał od 3 do 6 wsi lennych,
 • 6, jeżeli w tym okresie otrzymał od 7 do 10 wsi lennych,
 • 7, jeżeli w tym okresie otrzymał od 11 do 14 wsi lennych,
 • 8, jeżeli w tym okresie otrzymał co najmniej 15 wsi lennych lub jest Księciem.
Nieaktywni obywatele, choćby posiadali tytuły, będą dysponować jednym głosem. Nowi (w tym powracający, niezależnie od tytułów) obywatele będą dysponować jednym głosem.

Kandydować mogą jedynie aktywni obywatele — ci, którzy w dniu rejestracji listy wyborczej posiadać będą status obywateli aktywnych w rozumieniu przepisów Ustawy o obywatelstwie. Proszę pamiętać, że kandydat na posła musi spełnić także kilka innych warunków:
 • nie być obywatelem innej mikronacji uznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa,
 • nie być funkcjonariuszem publicznym w innej mikronacji uznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa,
 • nie być skazany za przestępstwo na karę banicji albo karę dodatkową zakazu sprawowania funkcji posła albo wszystkich funkcji publicznych.

Liczba wybieranych posłów wynosi: 5. Zgodnie z przepisami ordynacji wyborczej, jeśli aktywnych obywateli Księstwa jest do 39 to wybieranych jest 5 posłów. Liczba aktywnych obywateli Księstwa na dzień zarządzenia wyborów wynosi obecnie dokładnie 39.

W skład Książęcej Komisji Wyborczej, oprócz Księcia, wchodzą:
 • Mateusz von Thorn-Chojnacki (A2715)
 • Krzysztof Czuguł-Chan (A7782)

Wszelkie informacje, zgłoszenia, podpisy, etc. należy zamieszczać na forum Książęcej Komisji Wyborczej, które jest dostępne w tym miejscu.

Powodzenia w wyborach.

Rejestr zmian

 • Cudzoziemiec, dn. 18.07.2018 o 16:58:06: Edycja: poprawa terminu głosowania
Dotacje
0,00 lt
Nikt jeszcze nie zasponsorował tego artykułu.
Serduszka
4 315,00 lt
Ten artykuł lubią: Apolinary Montserrat, Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser, Helwetyk Romański, Cudzoziemiec 1, Albert Jan Maat von Hippogriff, Bartłomiej Czapka, Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz, Rihanna Aureliuš-Sedrovski.
Komentarze
Rihanna Aureliuš-Sedrovski
Ciekawe jak będą wyglądać najbliższe wybory.
Odpowiedz Permalink
Cudzoziemiec
@Rihanna również jestem ciekaw i bardzo liczę na to, że całe nasze społeczeństwo stanie na wysokości zadania.
Odpowiedz Permalink
Cudzoziemiec
Uprzejmie informuję, że poprawieniu w zarządzeniu jak i formalnie i faktycznie, uległ termin przeprowadzenia głosowania wyborczego. Wcześniej 3-4.08, teraz 4-5.08. Zmiana wynika z faktu, że pewien anonimowy książę-senior, mający papiery na OCD, udowodnił mi, iż zgodnie z prawem PL, na które powołuje się nasza ordynacja, sobota nie jest dniem wolnym (choć nikt mnie nigdy do tego nie przekona). Zmiana ta nie wpływa na resztę procesu wyborczego.
Odpowiedz Permalink
Helwetyk Romański
1M2bi18B.jpg
Odpowiedz Permalink
Cudzoziemiec
Hahahahahaha :D
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.