Gazeta Teutońska, Gotfryd Slavik de Ruth, 28.05.2018 r. o 11:44
[TIH] Kartka z kalendarza.
Seria wydawnicza: Teutoński Instytut Historii

Artykuł został oznaczony jako Artykuł na Medal.
70KvK9tl.png
I tak oto Instytut prezentuję, garść informacji historycznych o wydarzeniach związanych z Teutonią. Milej lektury i zapraszamy do Teutonii- twojego miejsca w Sarmacji.

Dawno,dawno temu...

365r. Początek „Trucicielskiego bezkrólewia”
Umiera Król Enderasji Askaniusz III 342-365r Sprawnie zarządzał państwem , budował drogi, powołał Namiestników w prowincjach. Bez powodzenia prowadził wojny z plemionom Teutonów. Otruty przez swojego brata- Ewidiusza. To wydarzenie daje początek tzw „Trucicielskiemu bezkrólewiu” trwającemu do 374 roku.

875r. Traktat o nieagresji między Slavią a Enderasją
Z inicjatywy Króla Karydiusza III 872-890r zwarto traktat o nieagresji między obydwoma państwami. Traktat obowiązywał aż do roku 960, w tym czasie obydwa państwa rozwiały się gospodarczo; oraz zwalczały Normanów. Pozwoliło to na wzmocnienie gospodarki ,obydwóm państwom. Oraz wzrostu znaczenia handlu wewnętrznego i międzynarodowego.

1014r. Osadnicy z Nowej Temerii.
Początek stałego osadnictwa ludności z Nowej Temerii na zachodnim wybrzeżu Nowej Marchii Teutońskiej. W początkowym okresie zaowocuje to znacznym rozwojem, tych rejonów i urbanizacją terenów nad morskich. A w dalszej perspektywie do licznych wojen między osadnikami a ludnością miejscową- To dzięki nim powstaje Sangria.

1293r. Pogrzeb księcia Łękomira III
W wyniku tragicznego wypadku na polowaniu, umiera Książę Slavian – Łękomir III panujący w latach 1279-93. Na jego pogrzebie pojawił się Król Enderesjan – Germanik, Książę Weyr – Ademar II , Grafman Temerii- Sygniusz z Varii, Książę Mirii – Leon V de Miria, oraz Burgrabia Nomokanon z Imperium Jalenów. Do tego liczni przedstawiciele, stanów społecznych i cechów oddają mu hołd.

1556r. Zdobycie twierdzy w Eltdorf
Po ponad rocznym oblężeniu, padła twierdza w Eltdorf. Zdobyta podstępem przez najemników z Trzyczaszkowa; była jedynym epizodem II wojny Enderesjan z Trzyczaszkowem (1550-1556 ) na ziemiach Tauzenii. Armia Króla Flawiusza panującego w latach 1547-61 po krwawym szturmie, zdobyła twierdzę- Nie ocalono żadnego z najemników.

1788r. I wyprawa do Chattycji
Z portu w Złotym Grodzie wyrusza w pierwszą, podróż morską na południe do Chattyji - Bendyk Dusko di Rub. Żeglarz, podróżnik, awanturnik, oficer we flocie Teutońskiej. Na czele dwóch brygów i ponad 300 ochotników; za zgodą wicekróla Sergiusza udaje się w podroż na dalekie południe. Ma za zadanie otworzyć dla handlu nowe rynki zbytu i poszukać nowych krain. Wyprawa trwa dwa lata.

1876r. Aresztowanie lorda Edgara Foy Kunto
Zostaje aresztowany protektor Północnej Enderasji- lord Egdar Foy Kunto. Były oficer armii cesarskiej, uczestnik III wojny z Surmalią. Autor podręcznika o fortyfikacjach, oskarżony jest o podżeganie do buntu. W toku śledztwa, przyznaje się do zamiaru buntu i obalenia rządu lorda Eberhardta von Ulbe. Skazany zostaje na dożywotnie wiezienie- nie wydał współtowarzyszysz.

Czasy nam współczesne...

Maj 2005
3 maja Namiestnik wydaje dekret o Radzie Marchii, na mocy którego powstaje rada skradająca się z Kanclerza i Ministrów (Dziedzictwa Narodowego, Administracji i Finansów, Porządku Publicznego, Promocji i Informacji). 5 maja burmistrzem Srebrnego Rogu zostaje Łukasz Dec, za którego rządów Srebrny Róg przezywa swój złoty okres. 6 maja powstaje pierwsza strona Gwardii Teutońskiej, 15 maja zakończyły się wybory do Senatu Marchii – spośród 2 kandydatów (mar. Jakob i Alex Sobecki) wygrał mar. Jakob. 15 maja Łukasz Dec został mianowany na Kanclerza Rady Marchii. Wydarzenia jakie się rozegrały w ciągu tego tygodnia, były jednym z tragiczniejszych w historii Teutonii. Wszystko zaczęło się 15 maja, kiedy na inauguracyjnym posiedzeniu senatu doszło do poważnych kłótni pomiędzy Marszałkiem Senatu Marchii Teutońskiej - markizem Jakobem, a Namiestnikiem Teutonii -Wojciechem kaw. Kaczmarczykiem. W rezultacie mar. Jakob zablokował serwery Teutonii i konto bankowe prowincji, oraz opanował Listę Dyskusyjną . Ze względu na całkowitą niemożność sprawowania rządów, w obawie przed wyniszczającą wojną , która położyła by kres Marchii Teutońskiej, na zwołanej 17 maja konferencji Namiestnik, na wniosek Kanclerza Rady Marchii powołuje: Krzysztofa Romanowskiego jako Ministra Dziedzictwa Narodowego, oraz Alexa Sobeckiego jako Ministra Promocji i Informacji. Kilka minut potem Wojciech kaw. Kaczmarczyk zrzeka się funkcji Namiestnika Teutonii; ta decyzja jednak nie kończy sporu zaistniałego w Teutonii, większość mieszkańców popierających już jedną ze stron i ugoda wydawała się niemożliwa. 18 maja w reakcji na zachowanie Rady Marchii, która opowiedziała się za kaw. Kaczmarczykiem markiz Jakob przeniósł się do Tropicany. 19 maja na tymczasowego Marszałka (a więc i Namiestnika) senat wybiera Michała Dahlke. 20 maja Wojciech kaw. Kaczmarczyk zostaje powołany na Prezesa Sądu oraz Ministra Administracji i Finansów, a Timios Kiechajas na Ministra Porządku Publicznego. 21 maja z inicjatywy Timiosa Kiechajasa do markiza Jakoba wysłany jest list z prośbą o jego powrót do Teutonii. 22 maja mar. Jakob wraca do Marchii Teutońskiej. Krótko potem Wojciech kaw. Kaczmarczyk godzi się z mar. Jakobem, co powoduje wreszcie spokój w Teutonii. Dochodzi do kolejnych nobilitacji zasłużonych Teutończyków - Wojciech Kaczmarczyk otrzymuje tytuł barona; Alex Sobecki i Michał Dahlke kawalerów. 28 maja Wojciech baron Kaczmarczyk wydaje książkę Mistrz Teuton III i Jego uczeń , w której krytykuje przywary większości Teutończyków.

Maj 2008
W maju niejako na urodziny i moje zdecydowałem ustąpić z burmistrzowskiego Eltdorfu stanowiska, młodego Barona Mateusza Karczewskiego na swe miejsce wskazując. Mam ja nadzieję że zajmie się miastem dobrze, jak i ja się zajmowałem. Równolegle z ty samym zdarzeniem Baron Karczewski stanowisko Sekretarza Namiestnikowskiego obejmuje, przysparzając się do oficjalnego Eltdorfu w maju objęcia. Z końcem wiosennego Maja Wiwatować będziemy z okazyj 900 dni pięknego Margon, oby stało nam jeszcze kolejne 900 i dłużej. Wyborami Senatorów zainteresowanie nikłe, sam Namiestnik Kwazi interweniować musiał termin kandydatur składania prolongując, gdy się dwie jeno odnotowano.

Maj 2010
Kwiecień przyniósł ze sobą Konstytucję Królestwa, co było radosnym wydarzeniem. W Teutonii nadal jednak aktywność była na dość niskim poziomie, a Sarmacja zbierała swoje siły po "Przepadzie". Najgorsze miało jednak nastąpić. Dnia 18 maja 2010 roku król Łukasz August abdykował, a tym samym kończy się pewien rozdział teutońskiej historii. Po abdykacji króla Łukasza Augusta zwołano niezwłocznie dnia 18 maja Zgromadzenie Elektorów, którego przewodniczącym został Krzysztof St. M. diuk Kwazi. Dnia 20. maja Przewodniczący ZE ogłosił wybór Michaela von Lichtensteina na urząd Namiestnika Królestwa Teutonii. (Warto nadmienić, że początkowo, Teutończycy wybrani spoza Rodu Harmeliuszowsko-Hergolienowego nie mieli prawa do tytułu Króla, a jedynie Namiestnika). Dnia 28 maja rozwiązano Gwardię Teutońską.

Maj 2012
Kwiecień był niezwykle radosnym miesiącem dla Teutończyków. Dnia 15 maja odbyła się koronacja Michaela von Lichtensteina na króla Teutonii (tytuł królewski nadany na mocy zreformowanej konstytucji), który został pierwszym władca Teutończyków niepochodzącym z dynastii Harmeliuszowsko-Hergolienowskiej. Koronacji dokonali Wielki i Przewielebny Mistrz Loży Rycerzy Teutońskich Vladimir Iwanowicz oraz Jego Książęca Mość Książę Sarmacji Piotr II Grzegorz zgodnie ze specjalnie opracowanym na ten dzień ceremoniałem koronacyjnym "Ritus Teutonicus".

Miesiące maj i czerwiec 2014

Vladimir Iwanowicz von Lichtenstein zaproponował stworzenie i narracyjne wykorzystanie języka teutońskiego. Początek czerwca (06.06.) przyniósł ze sobą prezentacje pierwszego podręcznika do języka teutońskiego.

Maj 2016
Ze smutkiem wypatrywano powrotu do aktywności Lorda Koadiutora- Albert markiz Felimi-Liderskiego co odbijało się na aktywności samorządu w tamtym czasie. Marszałek Senatu KT – Gotfryd Slavik de Ruth złożył dymisje z stanowiska, motywując to brakiem możliwości dalszego sprawnego pełnienia funkcji. Jeden z młodych mieszkańców Księstwa, pytał o argumenty za zamieszkaniem w Teutoni- Uruchomiło to lawinę komentarzy zachwalających nasz samorząd. Kawaler Emil Potocki zwrócił nam uwagę na temat nieścisłość w ustawie o Perssona Non Grata.

Maj 2018
W dalszym ciągu trwa dyskusja o Przyszłości Teutoni, autorstwa JKW Roberta Fryderyka. Kolejny raz ze smutkiem, obchodzono rocznice Teutońskiego Maja 2005 roku. Diuk de Ruth zasugerował zorganizowanie przez KT – Mundialu. RVT Hrabia Ruhnhoff doszedł do finału Pucharu SLP, gdzie mierzy się z KS Anioły Grodzisk. Aktynie uczciliśmy 16 rocznicę powstania Sarmacji, oczywiście w swoim stylu i na swój „szalony sposób”. JKM Andrzej Fryderyk odmówił zgody na utworzenie LOA -Faruhm.
F6GDlUhE.jpg
Romantyczna wersja śmierci księcia Łękomira III z grafiki z XX wieku.
ma6x2V22.jpg
Lord Edgar Foy Kunto na obrazie z epoki
SepOG1LO.jpg
Grafika z XX wieku ukazująca szturm Eltdorf
7UGvMFMl.jpg
Miniatura z epoki ukazując zwarcie traktatu o nieagresji
Wykorzystano prace nw autorów :
Michael von Lichtenstein
Krzysztof St. M. Kwazi
Vladimir Ivanovitsš ik Lihtenštán
Gotfryd Slavik de Ruth
Serduszka
8 200,00 lt
Ten artykuł lubią: Cudzoziemiec, Rihanna Aureliuš-Sedrovski, Tomasz Ivo Hugo, Andrzej Fryderyk, Incisive, Sorcha Raven, Alfred Fabian von Tehen-Dżek, Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser, Kuba Hogh-Sedrovski, Albert Felimi-Liderski, Helwetyk Romański, Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz, Jahn Dagobard ik Thórn-Mákovski.
Komentarze
Albert Felimi-Liderski
Świetna robota ;-)
Odpowiedz Permalink
Gotfryd Slavik de Ruth
@Albert Dziękuję staram się jak mogę ;)
Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.