Dwór Książęcy, Cudzoziemiec, 03.04.2018 r. o 08:57
Zakończenie urlopu i kilka zmian
Seria wydawnicza: Komunikaty Koronne

Artykuł został oznaczony jako Artykuł na Medal.
QrU5xM6l.png
Grodzisk, 3 kwietnia 2018 r.

Minęły Regencje, minęły święta, zakończył się urlop. Nie byłby on możliwe gdyby nie pomoc, którą okazali mi dwaj Regenci. Z tego miejsca chcę gorąco im za pomoc podziękować — JKM Andrzej Fryderyk oraz JKW Piotr II Grzegorz pozwolili mi na złapanie oddechu, odzyskanie niezbędnego dystansu, i przede wszystkich pozwolili mi odpocząć. Dodatkowo dziękuję za odbyte rozmowy — te na żywo z JKW Piotrem II Grzegorzem, jak i te za pomocą środków komunikacji elektronicznej z JKM Andrzejem Fryderykiem. Pozwoliły mi one zrozumieć kilka rzeczy.

Pomimo przebywania na urlopie aktywnie podejmowałem czynności związane z naszą polityką zagraniczną. W minionym okresie zostały zakończone negocjacje dwóch traktatów międzynarodowych, których podpisanie planowane jest na najbliższy weekend, a które to traktaty pozwolą na wzmocnienie roli Sarmacji na arenie międzynarodowej, otworzą nas na nowe kraje, i wzmocnią nas wewnętrznie. Szczegóły zaprezentuję za kilka dni, pozwólcie, że mgiełka tajemnicy jeszcze chwile nad nimi powisi gdy poddajemy je ostatnim szlifom. Również w tym czasie wystosowałem osobiste gratulacje oraz zaproszenie do odwiedzin naszego kraju dla nowego Premiera Królestwa Dreamlandu — jak już wiecie został nim, znany w Sarmacji, i też przez długi czas aktywny nasz obywatel i urzędnik, JKW Martin Alfred Schlesinger-Asketil.

Urlop pozwolił mi również na przemyślenie kilku spraw i w związku z tym jeszcze dziś dojdzie do niewielkiej zmiany w zakresie organizacji Dworu Książęcego. Przede wszystkim Rada Stanu i Rada Korony zostaną umocowane jako ciała pomocnicze wobec Dworu, nie zaś jak dotąd jako części Dworu samego w sobie. Po drugie zlikwidowane zostanie stanowisko Pisarza Koronnego, oraz pojawi się stanowisko Stratega Koronnego, który wzmocni odcinek poświęcany Polityce Zagranicznej. Nie będzie jednak Strateg zastępował Legata Koronnego, będzie natomiast wspierał radą i literą przepisów traktatowych Księcia.

Dwór doświadczy również zmian kadrowych. Za chwilę wydam postanowienia o odwołaniu Pisarza Koronnego, Czcigodnego Vanderleia barona Boubouliny-à-la-Triste, który już jakiś czas temu złożył rezygnację z pełnionego stanowiska w związku z ogarniającą go i pochłaniającą znacznie jego czas realiozą. Staraliśmy się temu zaradzić, byliśmy u najlepszych lekarzy, jednak niestety, choroba ta bywa podstępna, niekiedy mutuje, i zmusiła nas do tej decyzji. Niezależnie od tej decyzji wiem jednak, że Czcigodny Baron zawsze będzie nam pomagał i służył swymi radami, za co gorąco już teraz dziękuję. Współpraca z Baronem była pouczająca i owocna, dziękuję za zaangażowanie, za rozmowy, za wszelką okazaną pomoc. Będzie mi Barona brakowało, i wierzę, że szybko uda się pokonać to wredne choróbsko. To jednak nie jedyna zmiana, która w kadrach Dworu nastąpi. Z ogromnym żalem przyjdzie mi się również pożegnać z Prześwietnym Heweliuszem hrabią Popowem-Chojnackim, który również w ostatnich dniach poprosił o zwolnienie z pełnionych obowiązków. Po kilku rozmowach z Hrabią odbytych postanowiłem do prośby tej się przychylić i tym samym dziś kończy się rola Prześwietnego jako Marszałka Koronnego. Bardzo dziękuję Ci Heweliuszu za każdą jedną rozmowę, wszelką okazaną pomoc, wspaniałą ceremonię Koronacji. Dziękuję za Twą współpracę, Twój czas i wnikliwe podejście do omawianych wspólnie spraw. Mam nadzieję, że jeszcze do nas wrócisz.

O ile jednak stanowisko Pisarza zostaje zlikwidowane, tak nie może być mowy o likwidacji stanowiska Marszałka Koronnego. I taka likwidacja nie nastąpi. Już za chwilę powołam na tę niezwykle ważną funkcję osobę, która jest niezwykłym obserwatorem, ma niezbędną do pełnienia tej funkcji odwagę, ma pomysły, determinację i chęci. Nowym Marszałkiem Koronnym zostanie Jaśnie Wielmożny Daniel January markiz von Tauer-Krak. W ostatnim tygodniu odbywaliśmy wiele rozmów omawiając kolejne aspekty tej trudnej roli. Wierzę, że Marszałek wejdzie w swe obowiązki z energią i zaangażowaniem. Kolejną nową osobą na Dworze zostanie Jaśnie Wielmożny Młynek markiz Kawowy, który obejmie wspomnianą już wyżej funkcję Stratega Koronnego. Współpraca z Markizem już od kilku tygodni przebiega wyśmienicie, jego pomoc, chęć współpracy i doskonałe porady uczyniły działanie nasze na arenie międzynarodowej lepszym. Wierzę, że wraz z usankcjonowaniem pełnionej przez Markiza roli rozwój tej gałęzi działalności Dworu będzie pełniejszy. Witam na pokładzie!

W najbliższych dniach planuję również przedłożyć Sejmowi wniosek o zatwierdzenie zmian w rozporządzeniu o orderach i odznaczeniach państwowych, w którym zajdzie dość dużo zmian. Przede wszystkim znikną ordery stricte statystyczne, po drugie zmniejszona zostanie liczba możliwych opcji w orderach (dziś w większości to 3 krzyże, 3 medale i order – 7 opcji przy każdym orderze), po trzecie zostanie do rozporządzenia wpisany Order Radości, wspaniała inicjatywa Poważanego Petera kawalera Westa, po czwarte zmienią się zasady przyznawania Orderu Wschodzącej Gwiazdy, oraz po piąte znacząco zmienią się wartości punktów zasługi oraz możliwości ich wydatkowania.

Nieustannie także poszukiwać będę dróg do rozwiązania napiętej sytuacji w Baridasie. Liczę, że wkrótce pojawią się z dawna oczekiwane projekty konkretnych zmian, jeśli jednak by to nie nastąpiło postaram się we współpracy z uczonymi w baridajskim prawodawstwie przygotować niezbędne zmiany samodzielnie. Sytuacja zawieszenia nie pomaga Królestwu, które wymaga sprawnego działania i szybkiego zajęcia się sprawami codziennymi. Potrzebuje celu i kierunku, strategii i narracji. Jestem przekonany, że to jest możliwe i szybkie do osiągnięcia.

A teraz, czas wracać do pracy. Vivat Baridas! Vivat Sarmacja!
Dotacje
0,00 lt
Nikt jeszcze nie zasponsorował tego artykułu.
Serduszka
6 736,00 lt
Ten artykuł lubią: Timan Demollari, Helwetyk Romański, John Rasmusen, Vanderlei àla Triste v. H. dela Sparasan, Daniel January von Tauer-Krak, Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser, Albert Jan Maat von Hippogriff, Heweliusz Popow-Chojnacki, Alfred Fabian von Hohenburg Tehen-Dżek, GdL, Bartłomiej Czapka, David de Hoenhaim, Paulus Buddus.
Komentarze
Prokrustes
Pytanie sceptyka: Czy JKM wierzy, że żonglerka stanowiskami na dworze oraz przesuwanie rad z Dworu do roli wspierających dwór, jakoś realnie wpłynie na funkcjonowanie organów oraz realizację ich zadań ?
Odpowiedz Permalink
Cudzoziemiec
@Zombiakov powód przesunięcia jest inny. Natomiast zmiana na stanowiskach Małej Rady wierzę, że przyniesie zmianę.
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.