Komunikat prasowy Rządu #2
Seria wydawnicza: Komunikaty Rządowe

Artykuł został oznaczony jako Artykuł na Medal.
9HT5tL0y.png
Srebrny Róg, 12 marca 2018 roku


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do drugiego wydania komunikatów prasowych RM. Nastąpi jednak z miana w interwale ich wydawania — docelowo będą ukazywały się one co dwa tygodnie. Jeżeli jednak zajdzie taka potrzeba, postaramy się pisać częściej.


 • Dnia 4 marca Kanclerz współuczestniczył w delegacji państwowej Księstwa Sarmacji w Republice Bialeńskiej. Z punktu widzenia Rady Ministrów, głównymi płaszczyznami współdziałania jest rozwój mikronacyjnej i sarmackiej kartografii, gdzie PIK (o którym więcej w późniejszej części artykułu), mógłby nawiązać współpracę z partnerami z zagranicy. Oprócz tego warto przychylić się nad kwestią kooperacji w dziedzinie rozwoju szkolnictwa wyższego i nadawaniu tytułów zawodowych i naukowych.

  Istnieje również opcja zacieśnienia stosunków finansowych i gospodarczych — prywatne inicjatywy naszych obywateli, zwłaszcza w dziedzinie wymiany walut, docelowo miałyby połączyć aż trzy systemy finansowe. Współdziałanie sektora prywatnego i instytucji publicznych, może być istotną dźwignią ku wdrożeniu niezbędnych mechanizmów zarówno u nas, jak i u partnerów zagranicznych. Na szczeblu międzyrządowym łatwiej zorganizować niezbędne regulacje prawne i skoordynować mechanizmy bankowe istniejące w każdym z krajów, stąd współpraca zagraniczna, jak i sama wizyta przedstawiciela Rządu w Bialenii, może przyczynić się do rozwoju systemu gospodarczego, jak i atrakcyjności naszych funkcjonalności.


 • Ogłaszamy nabór do Państwowego Instytutu Kartograficznego. Stoimy przed kwestią określenia, czy jest sens dalszego prowadzenia instytucji-widma, które mimo całkiem długiego okresu istnienia, nie wypracowało do tej pory praktycznie niczego. Niedobór kartografów jest problemem powszechnym nie tylko na szczeblu centralnym, stąd jeżeli okaże się, że albo w PIK nie zapełnimy pustych etatów, albo uda się to zrobić, jednak efekt prac będzie nadal bez zmian, jedyną rozsądną opcją będzie rozwiązanie Instytutu.

  Jeżeli jednak znajdą się chętni, Rada Ministrów może zapewnić o wysokim wynagrodzeniu za pracę. Być może czasami wręcz symboliczna pensja w administracji rządowej jest tym czynnikiem, który istotnie wpływa na zastój w PIK. Dlatego w niedługim czasie ukaże się nowe rozporządzenie o wynagrodzeniu funkcjonariuszy publicznych — ma ono w założeniu umożliwić wypłacanie konkretnego wynagrodzenia za złożoność pracy, ale jednocześnie nie powodować trwonienia środków publicznych i wypłaty pensji za zerowy progres w obowiązkach służbowych. O szczegółach poniżej.

  Docelowo Instytut poszukuje dwóch pracowników, dla których planowane są konkretne zadania. Pozostawienie zakresu pracy w gestii samych pracowników, do tej pory nie spowodowało żadnych realnych korzyści. W związku z tym, należy opracować jasną mapę drogową i punkty “to do” dla pracowników. Na pierwszy ogień, na pewno trzeba będzie stworzyć ogólną mapę Sarmacji w wektorach. Następnie, w zależności od potrzeb, będziemy dodawać kolejne warstwy na których będziemy mogli umieszczać informacje w zależności od potrzeb i priorytetów — mapy fizyczne, administracyjne i tym podobne.

  Zgłoszenia proszę kierować na PK do Kanclerza. Przypomnę jeszcze raz, że wynagrodzenie za pracę będzie odpowiednie i zachęcające. Tradycyjnie — na tym etapie rekrutacji nie możemy jednak podać szczegółowych informacji ;)


 • Niedługo ukaże się nowe rozporządzenie w kwestii wynagrodzenia funkcjonariuszy publicznych oraz być może nowelizacja ustawy o finansach publicznych. Poza przepuszczeniem obecnej treści przepisów przez pomijane ostatnio zasady techniki prawodawczej, z nowych rozwiązań znajdzie się:

  — możliwość zatrudniania w administracji rządowej w systemie akordowej wypłaty wynagrodzenia: zmiana poczyniona głównie ze względu na wspomniany wcześniej PIK. Na niektórych stanowiskach ciężko wypłacać pensje w formie “dniówek”, jeżeli przez większość miesiąca nie ma potrzeby faktycznego wykonywania pracy ani pozostawania w pogotowiu. Tyczy się to również pracowników, od których wymaga się wykonania konkretnego zadania, za które można się dopiero rozliczyć. Stąd, na przykładzie PIKu — jeżeli pracownik poczyni postępy i faktycznie zrobi cokolwiek w kwestii swoich obowiązków, zostanie za to rozliczony. Za nabijanie nieproduktywnych dni, gdzie niezależnie od tego czy coś się robiło, czy nie robiło zupełnie niczego — wynagrodzeń nie będzie.

  Zmiana ma również ułatwić czasową współpracę Rządu z różnymi zleceniobiorcami. Czasami nie potrzeba pracownika na pełny etat, a praca może mieć charakter doraźny i przejściowy. W takich przypadkach, możliwość pracy na akord jest tutaj dużą pomocą.

  — wprowadzenie wymogu publikacji sprawozdań budżetowych, łącznie z określeniem tych informacji, jakie obligatoryjnie trzeba w nim zawrzeć. Póki co, informowanie społeczeństwa o rozliczeniach rządowych to efekt dobrej woli Kanclerza i Ministra Finansów. Zdarza się niestety, że z tych powodów raportów się nie publikuje, bo nie ma zwyczajnie takiego obowiązku.

  Sprawozdania te mają dotyczyć dokładnie tych samych informacji, jakie podawane są w raportach obecnie. Dodatkowo jako wymóg, wprowadzi się dodawanie załączników w postaci salda rachunków bankowych wszystkich instytucji państwowych będących pod nadzorem Rządu, za miesiąc ubiegły. Dzięki temu, zwiększymy transparentność i jasność finansów publicznych.

  Umożliwi to także obywatelom kontrolę budżetu państwowego i jego późniejszą analizę. Do tej pory, żeby zbadać sytuację finansową Księstwa chociażby na potrzeby zaproponowania zmian w prawie, należało uzyskać niezbędne informacje w drodze zapytania bądź interpelacji. Już niedługo, stosowne obliczenia będzie można przeprowadzić samemu.

  — wprowadzenie wymogu publikacji podobnych sprawozdań przez inne jednostki publiczne. Obecnie urzędy takie jak Prefektura, Sejm czy Trybunał, samodzielnie ustalają zasady swojego finansowania oraz sposób dysponowania środkami. Nie wiadomo też, kto i w jakiej wysokości dostaje wynagrodzenie — Rada Ministrów publikuje jedynie ogólną pulę przelaną na poczet pensji do konkretnych instytucji.

  Według założeń, sprawozdania takie trafiałyby najpierw do Kanclerza, a następnie dołączane byłyby do sprawozdań budżetowych Rządu, o jakich wspomniano wcześniej.

  — wprowadzenie opcji “przepadu” niewypłacanego wynagrodzenia. Rzecz trochę kontrowersyjna — według obecnego modelu, osoby stojące na czele takich instytucji jak Prefektura czy Trybunał, otrzymują z Rady Ministrów pulę do rozdysponowania między swoich pracowników w ramach wypłaty wynagrodzeń. Niestety, obecnie doszło do sytuacji, w której ostatnia pensja wypłacona przez Prefekta Generalnego to okres… września 2017 roku.

  Prefektów już nie ma, ustalenie zaś wysokości pensji i obliczanie kto i za jaki okres powinien ją otrzymywać, jest bardzo trudne. Nie jest również żadną przyjemnością odwalanie takiej roboty za kogoś innego. Dlatego jeżeli zarówno szef instytucji, jak i jego pracownicy, przez tak długi okres nie potrafią zadbać o takie sprawy ani upomnieć się o swoje, najrozsądniejszym rozwiązaniem jest zwrócenie tych środków z powrotem na rachunki rządowe.

  Póki co na kontach Prefektury leży ponad 130 tysięcy (!) niewypłacanych pensji. Siłą rzeczy, kwota ta nie może być ruszona na podstawie proponowanych zmian w prawie, gdyż prawo jak wiadomo, nie działa wstecz. Dlatego obecne środki będą zwracane do Rządu na podstawie odrębnych postępowań, proponowana zaś zmiana w prawie ma na celu skrócenie tych procedur w przyszłości.


 • Pozostając w temacie finansów i sprawozdań budżetowych — wypłacono pensje i inne zobowizania Rady Ministrów za miesiąc luty. Sprawozdanie znajduje się w tym miejscu. Dołączono do niego również informację o pensjach poselskich oraz pliki stanowiące rachunki bankowe instytucji Rady Ministrów i Urzędu Skarbowego za luty.

  Zgodnie z określonymi wcześniej zmianami, w kolejnym miesiącu ukaże się podobne sprawozdanie, z tym, że dodatkowo obejmie raport z finansowania Prefektury Generalnej, Trybunału Koronnego, Sejmu oraz wyciągi bankowe z tych i innych instytucji państwowych.


 • Na dniach w Lasce Marszałkowskiej zostanie złożony rządowy projekt Ustawy o zmianie Ustawy o NIA. Ma on w doprecyzować podział kompetencji w sprawie nadzoru i dostępów do DSG i Forum, jak i usankcjonować dotychczasowe praktyki, które nie do końca były zgodne z literą prawa, chociaż słuszne i pożyteczne. Mowa tu o takich przypadkach jak chociażby wydawanie przez NIA kont ftp i baz danych dla użytkowników — do tej pory procedur de iure nie było, bądź nie były stosowane.


 • W najbliższym czasie zostanie również przedłożony projekt ustawy doprecyzowujący kwestię wydawania rozporządzeń przez niektóre organy. Póki co, sprawa nie jest do końca jasna i zajmuje się nią Trybunał. Jeżeli okaże się, że nawet po wydaniu interpretacji przez TK, przepisy są zbyt poplątane, kwestia ta zostanie uregulowana we wspomnianej nowelizacji.


 • Dymisję ze stanowisk złożył Wiceminister Finansów i Gospodarki oraz Minister Edukacji Narodowej. Oba pisma podyktowane były brakiem chęci do dalszego działania, z uwagi na kwestie realne czy brak pomysłów do prowadzenia swojej pracy.

  Jeżeli są chętni, można śmiało zgłaszać się do objęcia wolnych posad — obecnie celujemy w rząd nieco bardziej technokratyczny, dlatego miejsce może znaleźć się dla dosłownie każdego. Jedyne wymagania to chęć do pracy i przynajmniej garść pomysłów. Jeżeli ktoś chciałby spróbować, zapraszam na Pocztę Konną.Dziękuję za uwagę i pozdrawiam. Na koniec bonus.
/—/ Konrad J. Arped-Friedman

KANCLERZ
Dotacje
1 000,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Susanne Delfina Kierkeller, Gotfryd Slavik de Ruth.
Serduszka
8 606,00 lt
Ten artykuł lubią: Albert Jan Maat von Hippogriff, Piotr III Łukasz, Laurẽt Gedeon I, Arkadiusz Maksymilian, Julian Fer at Atera, Kristian Arped, Andrzej Fryderyk, Tomasz Ivo Hugo, Bartłomiej Czapka, Susanne Delfina Kierkeller, Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser, GdL.
Komentarze
Albert Jan Maat von Hippogriff
Real jest silny z nami...
PS Bonus świetny - jeżeli chodzi o dobrą, starą muzykę, polecam "obczaić" tę playlistę: [url]Hits of the 70's,80's,90's(1): https://www.youtube.com/playlist?list=PLC90FB71F6ECE17F3[/url]
Odpowiedz Permalink
Albert Jan Maat von Hippogriff
Odpowiedz Permalink
Arkadiusz Maksymilian
Achhh, Thomas i Dieter <3 <3 Dziękuję!
Odpowiedz Permalink
Susanne Delfina Kierkeller
Praca na akord przyszłością Sarmacji.
Odpowiedz Permalink
Prokrustes
@KonradFriedman
W kwestii PIK. Powtarza się motym "groźny likwidacją" na samym początku "dialogu" ;) Rozumiem, że to już taka maniera. W tej i podobnych sprawach stoję na stanowisku, że Księstwo (jako centralny rząd) nie powinno trwale i oficjalnie zarzucać takich tematów jak kartografia czy historia.

Nie działa w tej chwili ? Warto zostawić i wrócić za miesiąc. Znowu rozpuścić wici czy są zainteresowani... ale pod żadnym pozorem nie likwidować.

Pewnie mogę zaryzykować stwierdzenie, że kiedyś w przeszłości postulowałem stworzenie takiej ściągawki/listy rzeczy które są nieodzowną kompetencją i celem władz centralnych. Rzeczy których nie można porzucać - a jak są problemy z ich realizacją to ciągle próbować ruszyć z miejsca.

Jakby ktoś zaczął tworzyć porządną wektorową mapę 10 lat temu to wektor po wektorze dzisiaj byłaby przynajmniej w połowie ukończona ;)

Życzę więc powodzenia z proponowaną nową organizacją pracy/wynagrodzeń. Przy małej aktywności i rozsądnym pogłowiu urzędników system kontraktowy per zadanie wydaje się być do ogarnięcia. Co również postulowałem niedawno w Starosarmacji.
Odpowiedz Permalink
Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza
No i git!... ale i tak wszyscy zginiemy.
Odpowiedz Permalink
GdL
Efektów boćka trzeba. Jak tlenu.
Odpowiedz Permalink
Konrad Jakub Arped-Friedman
@GuedesDeLima wiadomo. Jutro się znów za niego zabiorę, bo ostatnio trochę się działo w KS i trzeba było się zająć różnymi innymi sprawami.
Odpowiedz Permalink
GdL
@KonradFriedman przy Boćku jakoś mogę pomóc.
Odpowiedz Permalink
Konrad Jakub Arped-Friedman
@GuedesDeLima Na pewno się odezwę
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.