Exposé Kanclerza V kadencji
Seria wydawnicza: Przemówienia programowe RM

Artykuł został oznaczony jako Artykuł na Medal.
2e2beUzJ.png

PRZEMÓWIENIE PROGRAMOWE

Kanclerza Księstwa Sarmacji V kadencji


Srebrny Róg, 18 lutego 2018 rokuWasza Książęca Mość,
Drodzy współobywatele,


Czyniąc zadość naszej tradycji, przedstawiam przemówienie programowe Rady Ministrów na kolejną kadencję. Przepraszam za tygodniowe opóźnienie, ale real jak wiadomo, zawsze jest najważniejszy.

Chociaż poniższy plan nie jest specjalnie rozbudowany, to jednak nosi znamiona planu ambitnego. A to dlatego, że po długim okresie odstawiania polityki demograficznej na bok, wracamy nie tyle z jej powrotem do agendy, ale stawiamy ją na głównym miejscu.

Całość akcji pozyskiwania i utrzymywania nowych obywateli, jak powszechnie wiadomo, skrywa się pod kryptonimem “Bociek”. Polegać będzie na czteroetapowym planie, w którym każdy kolejny tyczy się innego aspektu zwiększania populacji.

W etapie pierwszym, który zostanie rozpoczęty już na dniach, planujemy określić jasną i spójną mapę drogową realizacji naszego celu — jak również, jego zdefiniowaniu.

Etap drugi, to realizacja tych ustaleń, które należy ukończyć przed częścią właściwą. Chodzi głównie o wdrożenie zmian systemowo-prawnych, bez których nie ma sensu kogokolwiek tutaj ściągać.

Trzecia część, to etap w którym planujemy przeprowadzić w miarę możliwości jak najszerszą kampanię promocyjną. To podczas tego okresu chcemy ściągnąć nowych obywateli do naszego Księstwa.

Czwarty krok polegać ma zaś na utrzymaniu wzrostu i sprawienie, że ziarno rzucone na glebę, ma zacząć rosnąć i dojrzewać. Nie jest wcale tak trudno doprowadzić do zwiększenia ilości rejestracji w systemie — trudniejsze jest uczynienie, żeby nowi gracze zostali tutaj na dłużej niż 30 dni.

Nie chcę powtarzać tutaj szczegółów tego, co zostało już napisane, żeby ograniczyć ilość czytanego na raz tekstu. A to tym bardziej, że exposé obejmuje tematykę szerszą niż sama polityka demograficzna. Stąd, zachęcam do zapoznania się z niniejszym artykułem, jeżeli ktoś czuje niedosyt informacji w tej materii.


Rada Ministrów pod moim przewodnictwem, chce przyjrzeć się procesowi wyboru Kanclerza. Przede wszystkim, należy przeprowadzić konsultacje społeczne oraz zbadać opinię obywateli, najlepiej za pośrednictwem badań w SOBOSie. Jeżeli będzie wola zmian, Rząd przeprowadzić reformę ustrojową polegającą na powrocie do systemu parlamentarno-gabinetowego. Oczywiście koniec końców i tak wszystko zostanie ustalone w referendum.


W kwestiach gospodarczych, Ministerstwo Finansów i Gospodarki szykuje zmiany polegające na całkowicie nowym systemie podatkowym. Obecny podatek miałby zostać zastąpiony podatkiem osobistym, czyli tzw. pogłównym. Dzięki temu, będziemy mogli znieść Ustawę o Inicjatywach Użytecznych Społecznie, która obecnie ani specjalnie nie odciąża tych inicjatyw, ani nie przynosi zysków dla budżetu.

Kolejnym zadaniem będzie opanowanie deficytu budżetowego. Bankructwo nam na ten moment nie grozi, co najwyżej utrata płynności finansowej. Dlatego w pierwszej kolejności zmniejszono niestety kwoty do podziału w ramach Programu Pracy Społecznej. Kolejne kroki nie powinny być już tak drastyczne, a to dzięki temu, że autorzy Karczmy wstępnie ograniczyli wydatki jakie generuje aplikacja.

Ministerstwo FiG w najbliższym czasie usiądzie do rozmowy z przedstawicielami aplikacji, żeby ostatecznie uregulować i wyjaśnić kwestię relacji pomiędzy budżetem RM a Karczmą.

Oprócz tego, MFiG przygotowuje możliwość funkcjonowania lokat, w których wpłacone pieniądze mogłyby w pewnych sytuacjach wspomóc budżet Rady Ministrów. Schemat działania przypominałby w pewnym stopniu instytucję obligacji skarbowych, przynajmniej w części kredytowania się Rządu u obywateli.


Co do zmian w prawie, Rada Ministrów pracuje nad ustawą która ma na celu korektę siły głosu. Zamiast uzależniać ją od liczby nadań, planujemy wprowadzenie systemu zwiększonej siły głosu w zależności od poziomu aktywności. Nie będzie to jednak prosta zmiana w której o sile decyduje licznik aktywności z SISSu. O szczegółach poinformujemy wkrótce, do tego czasu rozpoczniemy też konsultacje społeczne w tej sprawie.


Spróbujemy również urealnić sposoby postępowania przed Trybunałem Koronnym, gdzie zmiany polegać będą na dostosowaniu uprawnień Trybunału do naszej rzeczywistości. Przykładowo, wiele spraw ustrojowych nie kwalifikowało się de iure do rozpatrywania przez TK, co chcemy poprawić. Można to zrobić poprzez nadanie Trybunałowi możliwości wydawania czegoś na wzór reskryptów. Duża liczba pytań ustrojowych nie polegała ani na zbadaniu ważności z aktem wyższego rzędu, ani na wykładni przepisu. Były to zwykłe pytania w których wnioskodawca stawiał abstrakcyjne pytanie dotyczące całości systemu prawnego, bez podpierania się konkretnym przepisem. I chociaż Trybunał odpowiadał na te pytania, teoretycznie nie był do tego uprawniony.


Ministerstwo Edukacji Narodowej zajmie się problemem mentorów oraz poradników. Kierunek zmian jaki obierze, jest uzależnione od konkluzji I etapu akcji Bociek. Na tem moment jednak są podejmowane działania mające na celu prześwietlenie poradników pod kątem ich użyteczności oraz wskrzeszeniem instytucji mentorów.


Ministerstwo Kultury zaś, tuż po uzupełnieniu wakatu na tym stanowisku, zajmie się nieszczęsnym Państwowym Instytutem Kartograficznym oraz uporządkowaniem informacji archiwalnych. Spróbujemy nawiązać kontakt z Królewskim Instytutem Kartograficznym z Królestwa Dreamlandu, a także z samorządami Księstwa, żeby stworzyć przynajmniej zręby spójnej mapy Sarmacji.


Inne, pomniejsze kwestie, zostaną podane z czasem, w miarę realizacji pozostałych punktów programu. Jak pisałem przed wyborami, nie ma najmniejszego sensu porywać się z motyką na słońce i pisać niesamowicie ambitne plany, jeżeli borykamy się z powszechnie występującym słomianym zapałem.

Dlatego w toku kadencji, będziemy uzupełniali i rewidowali co jakiś czas cele i sposoby ich realizacji jakie obrała Rada Ministrów. Ma to w zamiarze również oszczędzić liczbę znaków w artykule, gdyż jak słusznie zauważono, nie każdy jest sympatykiem ścian tekstu.

Serdecznie dziękuję za lekturę


KANCLERZ KSIĘSTWA SARMACJI

/—/ Konrad Jakub wicehrabia Arped-Friedman82tT1zfv.png
Dotacje
0,00 lt
Nikt jeszcze nie zasponsorował tego artykułu.
Serduszka
9 032,00 lt
Ten artykuł lubią: Albert Jan Maat von Hippogriff, Fryderyk von Hohenzollern, Andrzej Fryderyk, Laurẽt Gedeon I, Kristian Arped, Alfred Fabian von Hohenburg Tehen-Dżek, Sorcha Raven, Julian Fer at Atera, Gauleiter Kakulski, Yupeng Beijin-Zhao, Prokrustes, Daniel Szekeres, GdL, Peter West, Tomasz Ivo Hugo, Tomasz Mancini, Mattieu Mrochov.
Komentarze
Albert Jan Maat von Hippogriff
Nie mogę się doczekać spójnej mapy. Dzięki temu sfera narracyjna przeżyłaby spore ożywienie!
Odpowiedz Permalink
Prokrustes
Szok ! Expose jest znacznie krótsze niż się spodziewałem ;) Wyobrażałem sobie lekturę na 6-7 godzin.
Odpowiedz Permalink
Apolinary Montserrat
@Zombiakov Skondensowane, zupełnie inaczej się czyta... 8]
Odpowiedz Permalink
Mattieu Mrochov
Nieźle ;)
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.