Dwór Książęcy, Cudzoziemiec, 25.01.2018 r. o 08:29
O ostatnich zmianach na Dworze
Seria wydawnicza: Komunikaty Koronne

Artykuł został oznaczony jako Artykuł na Medal.
QrU5xM6l.png
Grodzisk, 25 stycznia 2018 roku

Ostatnie zmiany w składzie Dworu Naszego z pewnością u niektórych osób wywołały zdziwienie. Czas nadszedł wobec tego najwyższy byśmy powiedzieli co spowodowało, że do nich w ogóle doszło.

Po pierwsze, zmiana wynikająca z przepisów Konstytucji Dworu, odwołanie z Dworu Jaśnie Oświeconego Krzysztofa diuka Czuguł-Chana. Diuk był członkiem Dworu z uwagi na pełnioną ówcześnie funkcję Marszałka Sejmu. Marszałek Sejmu wchodzi w skład Rady Stanu, ciała doradczego przy Nas, które ma Nam doradzać i konsultować sprawy z zakresu Polityki Zagranicznej Księstwa. Oprócz Marszałka Sejmu w skład wchodzą jeszcze Kanclerz Rady Ministrów oraz Legat Koronny. Jaśnie Oświecony został z Dworu odwołany formalnie z uwagi na to, że Sejm którego był Marszałkiem, skrócił swą kadencję i tym samym uległ rozwiązaniu, a diuk przestał pełnić funkcję Marszałka Sejmu.

Po drugie, zmiana mniej oczywista, odwołanie ze stanowiska Legata Koronnego i Marszałka Koronnego Jaśnie Oświeconego Mikołaja diuka Torpeda. Nie jest dla nikogo tajemnicą, że Nasz sojusz z diukiem Torpedem zaowocował naszą współpracą trwającą nieprzerwanie od kilku ostatnich miesięcy, a której owocem stał się Nasz wybór na Tron. Diuk Torped to bez wątpienia osoba, która w ogromnym stopniu przyczyniła się do wspierania Nas w minionych miesiącach. Po wyborze mieliśmy współpracować dalej. Nic nie wskazywało jednak, że podstępna realioza, diuka Torpeda z orbity Naszej Nam wytrąci. Realne zobowiązania w sferze zawodowej, jakie w ostatnich tygodniach nieoczekiwanie na diuka spadły, zwichnięcie nogi zakończone nałożeniem gipsu na rączą nogę diuka, zmęczenie sprawami toczącymi się przed Trybunałem Koronnym — to wszystko sprawiło, że diuk Torped poprosił Nas o urlop. Jak rzekł, musi poradzić sobie ze sprawami zawodowymi, zatęsknić za nami i wówczas powrócić (cały na biało?). Doskonale rozumiemy, że mimo, iż nie istnieje, to real jest dla nas wszystkich punktem odniesienia wobec naszych działań tu. Dlatego udzieliliśmy diukowi bezterminowego urlopu, poprosiliśmy o możliwie prędki powrót do żywych, i dokonaliśmy niezbędnych zmian w składzie Dworu. Na stanowisku Legata Koronnego diuka zastąpiła Jaśnie Oświecona Rihanna diuczessa Aureliuš-Sedrovski, zaś na stanowisku Marszałka Koronnego Wielmożny Heweliusz wicehrabia Popow-Chojnacki.

Zapewne w najbliższym czasie dojdzie do kolejnych zmian:
  • odwołany z Rady Stanu zostanie obecny Kanclerz, a w jego miejsce powołana zostanie osoba, która urząd ten obejmie w wyniku rozpoczynających się za chwilę wyborów,
  • w skład Rady Stanu dokooptowany zostanie Marszałek Sejmu, który wyłoni się po wyborach do Sejmu LV kadencji,
  • w skład Rady Korony (ciało doradcze w sprawach samorządu) dokooptowany zostanie nowy Konsul Sclavinii i nie wykluczone, że w miejsce obecnego Namiestnika Starosarmacji powołany zostanie ta osoba, która Namiestnikiem w wyniku rozpoczętego Sejmiku Koronnego Starosarmacji zostanie,
  • rozważamy powołanie dodatkowej rady społecznej, do której zaprosimy zainteresowane osoby, a która to rada będzie ciałem nieformalnym (bez wynagrodzenia) powołanym w celu konsultacji i rad wobec codziennych spraw, które przez ręce Nasze przechodzą.
Robert Fryderyk
Dotacje
0,00 lt
Nikt jeszcze nie zasponsorował tego artykułu.
Serduszka
7 483,00 lt
Ten artykuł lubią: Bartłomiej Czapka, Andrzej Fryderyk, Alfred Fabian von Hohenburg Tehen-Dżek, David de Hoenhaim, Apolinary Montserrat, Albert Jan Maat von Hippogriff, Rihanna Aureliuš-Sedrovski, Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser, Laurẽt Gedeon I, Viktor Toghon at Atera, Julian Fer at Atera, Patryk Vindsor.
Komentarze
Michał Pséftis
Ja też jestem zaskoczony ostatnimi zmianami na dworze. Jakoś się ociepliło, śnieg stopniał - jak ostatnio patrzyłem, miałem 6*C!
Odpowiedz Permalink
John Rasmusen
@Andro A idź pan z tymi zmianami... Błoto na podwórku, trzeba kalosze nosić...
Odpowiedz Permalink
Vladimir ik Lihtenštán
Ja się zastanawiam, czy warto produkować tyle papierków. Nie byłoby wygodniej, gdyby w akcie wyższego rzędu napisano jasno, że kanclerz, marszałek Sejmu and Co. wchodzą w skład Dworu z urzędu?
Odpowiedz Permalink
Prokrustes
Z drugiej strony fajnie jest jak Dwor, jako pewna samozawierajaca sie calosc, jest zdefiniowany w jednym papierku. Nie trzeba sie przebic przez kaskade praw aby zebrac caly sklad.
Odpowiedz Permalink
Cudzoziemiec
@Vladimir tak jest napisane w akcie. Informacja służy... cóż... informacji.
Odpowiedz Permalink
Vladimir ik Lihtenštán
@RCA Więc § 2. służy tylko informacji? Do tego służyć mogą komunikaty w DSG, nie papierki w DP.
Odpowiedz Permalink
Cudzoziemiec
@Vladimir służy porządkowi. Myślę, że to żaden problem, a przynajmniej łatwo prześledzić kto, co, kiedy i gdzie. Na pewno zaś nie jest to problem dla wydającego ów akt.
Odpowiedz Permalink
Cudzoziemiec
@Vladimir szczęśliwym jest kraj, który nie ma większych problemów niż ten przez Was poruszany.
Odpowiedz Permalink
Vladimir ik Lihtenštán
@RCA Ordnung muss sein, Eure Majestät!
Odpowiedz Permalink
Kuba Hogh-Sedrovski
Ktoś skręcił kostkę i nie może być na podwórku? Mało romantyczne.
Odpowiedz Permalink
Kuba Hogh-Sedrovski
Zastanawia fakt iż potrzebny jest Dwór, skoro WKM wszystko ogarnie.
Odpowiedz Permalink
Cudzoziemiec
6ScB7JX6.png
Odpowiedz Permalink
Kuba Hogh-Sedrovski
:) Już myślałem że ktoś abdykował a tu szok.
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.