Roland Heach: Program cz. 3 - systemy, narracja i kultura

WSTĘP

Mam zaszczyt przedstawić wam ostatnią część mojego programu wyborczego w wolnej elekcji. Część druga, poświęcona nadaniom, samorządom i senatowi można znaleźć w tym miejscu. Zachęcam do zapoznania się z kolejnymi propozycjami.

KSIĄŻĘCY UDZIAŁ W NIA

Z mocy prawa Książę wchodzi w skład NIA. Jako osoba z wykształceniem informatycznym chciałbym możliwie szeroko wspierać radców NIA we wdrażaniu ich pomysłów do DSG. Jeżeliby takie implementacje wymagały zmian w przepisach prawa nie zawaham się skorzystać z prawa Księcia do inicjatywy ustawodawczej. Uważam, że odpowiedzialność za tworzenie narzędzi do zabawy dla nas wszystkich nie powinna spoczywać wyłącznie na dwóch osobach, tym bardziej że swoją tytaniczną pracę wykonują hobbystycznie, a nie jak często się od nich wymaga – na etacie.

Sarmackie systemy informatyczne to nie tylko DSG. Sam wiem o istnieniu co najmniej kilku aplikacji zintegrowanych z systemem centralnym. Jako Książę chciałbym zebrać wszystkie te aplikacje w jednym miejscu, tak byśmy wszyscy mogli korzystać z dobrodziejstw pracy informatycznej, o której często nawet nie wiedzieliśmy.

Sam też – jak wiadomo – lubię od czasu do czasu oddać się pisaniu mniejszych, mniej absorbujących projektów informatycznych. Jako Książę chciałbym zrealizować swój mały projekt informatyczny dla Sarmacji, który polegałby na modernizacji i rozbudowie możliwości Karczmy pod Rozbrykanym Kucykiem. Karczma od początku cieszyła się sporym zainteresowaniem mieszkańców Sarmacji. Do dziś wielu z nas regularnie się w niej bawi. Jakiś czas temu rozmawiałem z JKW Tomaszem Ivonem Hugonem o możliwościach rozbudowania, a nawet gruntownego przebudowania tej aplikacji. W sytuacji, kiedy wiemy, że Jaśnie Oświecony Krzysztof Czuguł-Chan pracuje nad rewolucyjną zmianą roli miast w systemie DSG modernizacja Karczmy wydaje się koniecznością.

NARRACJA, RODY I ANIMACJA KULTURY

Pomiędzy realizacją powyższych punktów programu wyborczego, jako Książę Sarmacji, chciałbym oddawać się nieco luźniejszym, ale nie mniej ważnym zajęciom. Budowaniu wokół funkcji monarchy narracji i związanych z tym wydarzeń kulturalnych. JKW Tomasz Ivo Hugo pokazał nam jak dobrze, ciekawie i skutecznie podejmować się tego typu zadań. Chciałbym kontynuować tę nową tradycję i z okazji rocznicy powstania Księstwa Sarmacji oraz rocznicy koronacji Księcia Sarmacji organizowałbym wydarzenia kulturalno-narracyjne, które polegałyby nie tylko na klikaniu (choć klikanie samo w sobie jest fajne), ale też i na budowaniu konkretnej treści towarzyszącej. Do zrealizowania tego celu chciałbym w porozumieniu z NIA dodać nową kategorię artykułów o nazwie: Artykuły fabularne. Rywalizacja nie toczyłaby się więc tylko na płaszczyźnie „point & click”, ale też na płaszczyźnie tworzenia historii związanej z tematyką wydarzenia. Kryteriami stanowiącymi o sile wpływu artykułów na osiągnięcie zdefiniowanego celu byłaby ilość uzyskanych serc, status Artykułu Na Medal, ilość komentarzy pod tymi artykułami oraz sama długość artykułów.

Miłą tradycją i czymś na czym można zacząć szczątkową budowę narracji centralnej jest bez wątpienia powrót do etykiety dworskiej, która w Sarmacji obowiązywała przez bardzo długi czas. Nie uważam tego jako formę wywyższania się monarchy i oznakę jego buty. Sam pamiętam jak w 2013 roku, prowadząc rozmowy z JKW Piotrem II Grzegorzem, starałem się zachować protokół. To sprawiało mi frajdę. Pozwalało lepiej wczuć się w klimat Księstwa, a i jako nowemu mieszkańcowi zapewniało mi to swoistą "wyraźniejszą przychylność" monarchy. Zaznaczę tu jednak, że ten aspekt nie powinien być na pewno wymuszony, a już na pewno nie powinien mieć przełożenia na relację obywateli z Księciem (a już na pewno nie powinien podlegać penalizacji). W czasach kiedy się taką formę praktykowało, była to forma dobrowolna i taką być powinna.

Chciałbym też narrację oprzeć na instytucji rodów, aktywizując je i zwiększając ich rolę w życiu społecznym. Sądzę, że wartym rozważenia byłby pomysł wdrożenia systemu prestiżu rodów, który determinowałby ich członków do większego zaangażowania w życie rodzinne. Taki swoisty ranking rodzin oparty na określonych kryteriach mógłby być ważnym i sugestywnym czynnikiem dla nowych mieszkańców lub osób do tej pory nie należących do żadnego rodu. Można by zobaczyć wówczas które rodziny są aktywne, w których będzie możliwość zabawy na zasadach kooperacji.

Przy współpracy z samorządami chciałbym też zorganizować festiwal kultury regionalnej. Polegałoby to na tym, że przy wsparciu Dworu Książęcego prowincje mogłyby w szerszy sposób przedstawić nowym mieszkańcom i reszcie Księstwa swoje tradycje, zwyczaje i idee. Te są niezwykle ciekawe i zasługują na większe wyeksponowanie w przestrzeni publicznej.

Dużą rolę ostatnimi czasy w naszej Ojczyźnie odgrywa też zagadnienie szkolnictwa wyższego. W praktycznie każdej prowincji funkcjonuje obecnie jakiś ośrodek nauki. Jako monarcha chciałbym gorąco wspierać tego typu inicjatywy nie tylko merytorycznie (obecnie pracuję na Akademii Sclavińskiej i po elekcji, jeśli mi zaufacie i powierzycie mitrę książęcą, chciałbym tę pracę kontynuować, szczególnie że moje zaangażowanie w Akademii skupia się na zagadnieniach dobrej legislacji), ale też nieco bardziej formalnie – powołując przy dworze książęcym Konferencję Rektorów Sarmackich. Rolą Konferencji byłoby ustalanie wspólnych celów sarmackiej nauki i reprezentowanie jej poza granicami kraju.

PODSUMOWANIE

Powyższe stanowi moją ofertę dla Sarmacji. Jako Książę Sarmacji dołożę wszelkich starań by zrealizować swoje obietnice w całości. Uważam, że postulowane przeze mnie rozwiązania będą dobre i przyniosą stawiane przed nimi efekty. Ale moje pomysły to nie wszystko. Jako osoba otwarta na pomysły i koncepcje innych chciałbym dać wam możliwość przedstawienia swoich postulatów i oczekiwań co do przyszłego władcy. Dlatego poniżej załączam link do specjalnego formularza, w którym po dokonaniu autoryzacji każdy mieszkaniec i obywatel Sarmacji może w całkowicie anonimowy sposób przekazać mi – pretendentowi do tronu książęcego – swoje uwagi, sugestie i pomysły. Te stanowić będą swoiste, nieformalne Pacta Conventa, które – jeśli zechcecie mi zaufać i poprzecie mnie w nadchodzącym głosowaniu elekcyjnym – będą dla mnie drogowskazami i wskazówkami w pełnieniu posługi monarszej.

LINK

Dziękuję za uwagę. Graj muzyko.
Dotacje
0,00 lt
Nikt jeszcze nie zasponsorował tego artykułu.
Serduszka
4 024,00 lt
Ten artykuł lubią: Krzysztof von Thorn-Macak, Guedes de Lima, Laurẽt Gedeon I, Vladimir ik Lihtenštán, Adam Jerzy Piastowski, Gniewosz Sforski, Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser.
Komentarze
Adam Jerzy Piastowski
Kiedyś już gdzieś pytałem, zapytam raz jeszcze. Czy jest plan, aby wprowadzić Karczmę Pod Rozbrykanym Kucykiem na GPW w Srebrnym Rogu?
Odpowiedz Permalink
Guedes de Lima
Czy istnieje szansa na reaktywację rankingu miast?
Odpowiedz Permalink
Cudzoziemiec
@GuedesDeLima sugerowałem to w którejś rozmowie. Ale i publicznie gdzieś też. Ze swojej strony odpowiem - tak! W głowie mam już nawet kilka pomysłów na elementy rankingu.
Odpowiedz Permalink
Vladimir ik Lihtenštán
@RCA A podzieli się Prześwietnymi swoimi pomysłami? Nie od dziś wiadomo, że uważam miasta za przeżytek. W obecnym systemie nie odgrywają żadnej większej roli.
Odpowiedz Permalink
Cudzoziemiec
@Vladimir postaram się sklaryfikować ten pomysł i wówczas przedstawię. Możemy się tak umówić? Obecnie to strzępki, luźne koncepcje, które nie miały priorytetu w mych rozmyślaniach, choć pojawiły się w nich.
Odpowiedz Permalink
Roland Heach-Romański
@AJCartonwhisky jako, że ja w Karczmie odpowiadam wyłącznie za kod i sprawy techniczne, a sama aplikacja stanowi własność Rady Ministrów, należy spytać Kanclerza jak się zapatruje na tą kwestię. Sądzę, że nie będzie miał nic przeciwko, niemniej w stanie obecnym takie decyzje są poza moim zasięgiem.

@GuedesDeLima szansa istnieje, ale po prawdzie nie widzę sensu. Miasta raczej pełnią funkcje stricte administracyjne. W prowincjach mimo starań o ich aktywizację temat od dawna kończył się komunikatem o braku zupy. Wiem, że JO Czuguł-Chan ma pomysł jak uatrakcyjnić miasta i zwiększyć ich rolę w życiu codziennym, wówczas można wrócić do rozważań czy ranking miast jest nam potrzebny.
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.