Obserwator Sarmacki, Cudzoziemiec, 10.08.2017 r. o 09:06
Wybory — sesja Q&A z komitetami wyborczymi
Seria wydawnicza: Felietony Obserwatora

Zgodnie z wczorajszą zapowiedzią mamy przyjemność przedstawić czytelnikom naszej gazety zestawienie pytań i odpowiedzi, które zostały udzielone nam przez przedstawicieli biorących udział w nadchodzących wyborach. W imieniu KWW CZEKAN odpowiedzi udzielał Albert Felimi-Liderski, w imieniu KWW .STARODAWNA Konrad Jakub Arped-Friedman, zaś w imieniu KWW Hans+ Krzysztof Hans van der Ice. Wszystkie odpowiedzi na pytania przedstawiamy w oryginalnej formie, tak, jak je otrzymaliśmy od przedstawicieli komitetów.

W tym miejscu chcemy bardzo podziękować wszystkim komitetom za współpracę na tym polu. Czas jaki miały na udzielenie odpowiedzi był krótki. Pytania przesłaliśmy do siedzib komitetów w poniedziałek o 9 rano prosząc o odpowiedzi maksymalnie do środy do 20. Godna podziwu jest postawa polityków, którzy chcą rozmawiać z mediami i nie uciekają od redakcyjnych deadline'ów. Dziękujemy.

Odpowiedzi na poszczególne pytania znajdują się poniżej. Przedstawione są w takiej kolejności, w jakiej komitety wyborcze znajdą się na karcie do głosowania. Zachęcam do wnikliwej analizy odpowiedzi oraz do zadawania kolejnych pytań kandydatom.

Aby było ciekawiej podajemy tagi do oznaczania pytanych przedstawicieli, dzięki zawarciu ich w pytaniu podawanym w komentarzu do tej publikacji, przedstawiciel ten otrzyma o pytaniu powiadomienie i nie będzie mógł powiedzieć, że nie wiedział o nim. I tak: przedstawiciel KWW CZEKAN to @Albert, KWW .STARODAWNA to @KonradFriedman, natomiast przedstawiciel KWW Hans+ to @KrzysztofHans. Pytajcie i domagajcie się odpowiedzi, oni są na tych listach między innymi po to by Wam odpowiadać. Głosujcie świadomie.

A oto pytania i odpowiedzi jakie zostały udzielone. Zapraszamy.

1) który postulat państwa programu uważacie za najważniejszy i na który położycie największy nacisk?

KWW CZEKAN: Najważniejsza i kluczowa jest polityka promocyjna Księstwa. Oczywiście, w przepisach zawsze można coś poprawiać, udoskonalać, ale na nic się to nie zda, jeśli zabraknie nam chętnych do pracy. Sarmacja potrzebuje nowych twarzy, ludzi z zapałem i świeżym spojrzeniem.

KWW .STARODAWNA: Jest kilka równie ważnych planów do zrealizowania. Na pewno reforma ustroju Sejmu (Sejm rotacyjny), uchylenie KppTK, wzmocnienie i rewizja pozycji Kanclerza. Chcemy również przyłożyć dużą wagę do kwestii fabularno-narracyjnych. Pierwsze kroki zostały już poczynione, na reszte przyjdzie czas po wyborach.

KWW Hans+: Naszym zdaniem najważniejszym postulatem, zawartym w programie jest punkt o zmianie zasad wybieralności posłów. Mam tu na myśli, zlikwidowanie komitetów wyborczych, które czasami tworzone są na siłę, a zamiast tego chcemy rozdzielić mandaty poselskie na każdą prowincję Księstwa Sarmacji. Ponadto Hans + proponowałby referendum obywatelskie, nad utrzymaniem tzw. listy "nowych" ale jeżeli miałaby ona już istnieć to zdecydowanie konieczne jest dorzucenie dodatkowej listy dla pojedyńczych osób którzy nie chcą tworzyć partii politycznych ale chcą działać według własnego sumienia i poglądów. Taka lista powinna powstać chociażby mając na uwadze obecny system polityczny Księstwa Sarmacji.
Dodatkowo opowiadamy się za poprawą i uregulowaniem aktów prawnych, gdyż po ostatni. zamieszanim z Sejmem po prostu trzeba zrobić wszystko by podobnych sytuacji uniknąć w przyszłości.

2) który postulat państwa przeciwników politycznych uważacie za najbliższy Waszemu programowi, i gotowi jesteście wesprzeć w realizacji?

KWW CZEKAN: Jesteśmy gotowi konsultować się i współpracować z innymi ugrupowaniami na wszystkich polach aktywności Księstwa. Każdy postulat zasługuje przynajmniej na dyskusję i rozważenie, nie chcemy odrzucać czegoś tylko ze względu na przynależność partyjną pomysłodawców. Oczywiście znajdujemy kilka idei bliskich naszym w programach innych ugrupowań tudzież Rządu — za przykład możemy podać większe skupienie się na narracji postulowane przez Kanclerza.

KWW .STARODAWNA: Na pewno angażowanie się w warstwę fabularną. Tutaj współpracować może razem praktycznie cała Sarmacja, gdyż temat jest jednocześnie mało kontrowersyjny, ale i szalenie ważny.

KWW Hans+: Tak, jak jest napisane to w programie. Modernizacja Instytutu Edukacji Sarmackiej jest bardzo podobna do postulatu listy Centralnego Związku Emerytowanych Książąt i Anonimowych Nihilistów, a dokładniej do postulatu o "lądowisku".

3) w jaki sposób wyobrażacie sobie współpracę z wybranym w bezpośrednich wyborach Kanclerzem i utworzonym przez niego rządem?

KWW CZEKAN: Jeśli Kanclerz wyrazi taką wolę — nie mamy nic przeciwko konstruktywnej współpracy. Nikomu — ani nam, ani wyborcom, ani Sarmacji nie jest na rękę sposób działania „totalnej opozycji”. Powinniśmy wszyscy schować dumę do kieszeni i pracować wspólnie na rzecz Księstwa.

KWW .STARODAWNA: Perfekcyjnie, chyba nie muszę tłumaczyć dlaczego.

KWW Hans+: To wszystko zależy od tego jak dany Kanclerz będzie zapatrywał się na nasz program i z czym będzie on się zgadzał. Oczywiście z jednej strony jako przedstawicielstwo Sejmu jesteśmy zainteresowani współpracą ale z drugiej strony chcemy też patrzeć na ręce i od razu wykrywać nieprawidłowości. Analogiczna sytuacja dotyczy też kontaktów z JKM.

4) jak zapatrujecie się na kwestie zmian w ustroju Sarmacji poprzez dążenie do modelu federacyjnego?

KWW CZEKAN: Jesteśmy otwarci na wszelkie rozmowy i debaty dotyczące tej kwestii. Ciężko nam oceniać ten pomysł w próżni, bo wszystko tak naprawdę rozchodzi się o szczegóły i konkretne rozwiązania. Wartym wdrożenia może być coś na wzór „okrągłego stołu”, gdzie zasiądą naprzeciw siebie przedstawiciele samorządów i centrali. Słowo klucz: rozmowa. Trzeba rozmawiać, należy rozmawiać.

KWW .STARODAWNA: Jeżeli chodzi o federację, to nie mamy zbyt wiele jednostek które byłyby w ogóle zainteresowane takim stanem rzeczy. Starosarmacja przecież siłą rzeczy nie może być odrębnym podmiotem od Sarmacji, w Sclavinii nie ma głosów separatystycznych, Baridas jest ustasyfakcjonowany z obecnego statusu. Pozostaje Teutonia, ale o tym jest już osobne pytanie niżej.

KWW Hans+: Według naszego stronnictwa jest to dobry pomysł. Wzmocniłby on jeszcze bardziej rolę samorządów Księstwa, co zresztą zgadza się z naszym programem.

5) jak zapatrujecie się na zmianę statusu Królestwa Teutonii i zwiększenie niezależności i autonomii tych ziem względem obecnego stanu?

KWW CZEKAN: W stosunkach teutońsko-sarmackich brak jest otwartej, szczerej rozmowy. Jeśli Teutończycy wyrażą zdecydowaną wolę zmiany obecnego stanu rzeczy, jesteśmy gotowi stanąć do rozmów na ten temat. To społeczność niezwykle ważna dla Sarmacji, doceniamy jej wkład i powinniśmy dążyć do rozwiązania satysfakcjonującego obie strony. Nikomu na dobre nie wyjdzie rozłąka. W trudnych czasach mikronacyjnego niżu trzeba trzymać się razem.

KWW .STARODAWNA: O statusie Królestwa w Teutonii w Sarmacji wypowiadałem się już wielokrotnie. Feler jest jednak w tym, że wszelkie zmiany czy negocjacje muszą być przeprowadzone w cywilizowany sposób. Jeżeli będziemy mogli porozmawiać jak ludzie, przy jednym stole, to jestem pewnien rozwiązania praktycznie wszystkich palących kwestii. Nie może to być jednak załatwiane pod stołem i bawiąc się w podchody, np. co jakiś czas podnosząc kwestię ucisku, nie przedstawiając konkretów i uchylając się od rozmów albo planując hucpy względem władz centralnych. Takie działania siłą rzeczy nie przełożą się na wzmocnienie autonomii, a nawet wręcz przeciwnie.

KWW Hans+: Naszym zdaniem przydzielenie Teutonii dodatkowych praw w postaci autonomii jest dobrym pomysłem ale z drobnym zastrzeżeniem. Trzeba pilnować by nie zaszło to za daleko. Przypadki z historii bowiem obligują nas by do takich sytuacji podchodzić ostrożnie by autonomia nie skończyła się nie niepodległością Teutonii a następnie losem pokroju RSiT.

6) czy sytuacja w Sarmacji, Waszym zdaniem, jest dobra, czy też nie? proszę o uzasadnienie swojej opinii.

KWW CZEKAN: Trudno odnieść się do tak postawionego pytania, bo odpowiedź zależy w dużej mierze od tego, jak i względem czego definiujemy „dobrą sytuację”. Sarmacja posiada na ten moment stabilne władze, nie występują większe konflikty — to dobre warunki do rozwoju. Zawsze może być lepiej, ale nie powinniśmy specjalnie narzekać, lecz wziąć sprawy w swoje ręce. Problemem jest z pewnością niż demograficzny, z którym chcemy zaciekle walczyć.

KWW .STARODAWNA: To zależy o jakiej dokładnie sytuacji mówimy. Jeżeli chodzi o demografię — średnio. Stosunki społeczne — na poziomie mimo wszystko dobrym. Takich podtypów jest bardzo wiele i nie można rozpatrywać sytuacji w systemie zero jedynkowym, czyli jest dobrze lub jest źle. Zawsze są rzeczy warte poprawy.

KWW Hans+: Nasza opinia o sytuacji w kraju jest taka że, stan Księstwa Sarmacji jest dobry ale ostatnie zamieszanie w Sejmie pokazuje że konieczna jest modernizacja przepisów z Konstytucją włącznie. Wszystko po to by takicu sytuacji jak kiedyś po prostu nie było.

7) jakie zmiany w prawie planujecie przeprowadzić, i dlaczego akurat takie?

KWW CZEKAN: Odpowiedź na to pytanie znajduje się w naszym programie. Wspominamy tam m.in. o pochyleniu się nad reformą Trybunału Koronnego, kontroli osiągnięć Kanclerza, a także o reorganizacji Korpusu Administracji Rządowej wraz z odpowiednim uzasadnieniem.

KWW .STARODAWNA: Na pewno uchylenie KppTK, współdzielenie części uprawnień dotyczących ochrony interesów państwa pomiędzy Prefekturą a Rządem, zmiana ustroju Sejmu — o ile będzie to zaakceptowane przez Obywateli, dostosowanie niektórych przepisów Konstytucji do sytuacji wyborów Kanclerza.

KWW Hans+: Na pewno tak jak wspomnieliśmy chcemy uporządkować sytuacje względem kwestii związanych z wyborami ale też kwestii o których wspomnieliśmy w naszym programie wyborczym. Chodzi tu głównie o kwestie polityki regionalnej, krajowej i zagranicznej oraz spraw społecznych.

8) czy planujecie wspierać, a jeśli tak to jak, a jeśli nie to dlaczego nie, działania zmierzające do utworzenia zrębów centralnej gospodarki?

KWW CZEKAN: Tak, zamierzamy wspierać takowe działania. Powinniśmy jednak porzucić roszczeniową postawę wobec Naczelnej Izby Architektury i współpracować, a nie tylko wymagać. Odsyłam tutaj do naszego programu. Kibicujemy również wszystkim inicjatywom oddolnym, pobudzającym gospodarkę jak np. Giełda Papierów Wartościowych w Srebrnym Rogu.

KWW .STARODAWNA: Pytanie jest o wspieranie, nie tworzenie. Więc odpowiem, że oczywiście każda pożyteczna zmiana w KS będzie wspierana, również ta dotycząca gospodarki.

KWW Hans+: To zależy od tego jakie rozwiązania zostaną zaproponowane. My chcemy spojrzeć na sprawy gospodarczej od ludzkiej strony, a nie tak jak obecnie Rada Ministrów przede wszystkim od strony portfela. Chcemy więc przykładowo zmniejszyć ceny za produkty i usługi by ceny były dostosowane do finansowych zasobów mieszkańców Sarmacji. Wystawianie zbyt wysokich cen za usługi prasowe które to równie mogłyby być tańsze to próba lekceważenia ludzi przez państwo poprzez naciąganie ich na pieniądze. Takich sytuacji będziemy chcieli uniknąć stawiając bardziej na ludzi, korzystanie z produktów i usług bez patrzenia się na saldo konta nie musi być bowiem tylko domeną z pierwszej piątki rankingu aktywności. Powinno to być raczej dostępne dla wszystkich gdyż każdy na przykład powinien mieć szanse chociażby na działanie w branży prasowej.

9) co uważacie za największy obecnie problem Sarmacji i sarmackiego społeczeństwa?

KWW CZEKAN: Niż demograficzny. Przekłada się to na brak charyzmatycznych liderów, a w następstwie brak ciekawych kampanii wyborczej, życia politycznego. Należy również wspomnieć o ostracyzmie, krytykanctwie — ale tego żaden Sejm, Rząd, czy ugrupowanie nie zmieni. To leży w mentalności.

KWW .STARODAWNA: Problemem społeczeństwa Sarmackiego jest jego mała populacja. Nawet flejmy tego nie przebiją. Błędnie sugerowano, że Rząd nie zajmuje się problemem. Sęk w tym, że to co planowano w tej kwestii, to z reguły rzeczy już wypróbowane, które nie przyniosły większych efektów. Demografią zająć się trzeba, ale nie w sposób naiwny i romantyczny, bo tak już bywało i wiadomo jak wyszło. To jest o tyle poważna i skomplikowana kwestia, że nad problemem musimy usiąść wszyscy razem, a nie tylko Kanclerz i Sejm.

KWW Hans+: W sytuacji obecnej, gdy w momencie pisania tej wiadomości po Księstwie Sarmacji panoszy się smok największym problemem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa mieszkańcom kraju. Obecne działania są bowiem nie wystarczające i dosyć słabe. Hans+ uważa że w takich sprawach należy działać bardziej odważnie i załatwić smoka na przykład od środka poprzez chociażby barana wypchanego siarką. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo to nie możemy pozostawiać ludzi samym sobie. W takich sytuacjach kryzysowych sytuacjach państwo powinno być wraz z mieszkańcami w tych ciężkich czasach. Powinno ono, dostarczać finansowe i rzeczowe oraz duchowe i psychologiczne by nikt w takich sytuacjach nie pozostał sam. Państwo powinno bronić obywateli przed zagrożeniami i nie tylko walczyć z jego skutkami ale także przyczyną, z jak najmniejszą stratą dla cywili. Przy okazji gdy smoka uda się pokonać konieczna jest odbudowa Teutonii i innych miejsc gdzie ludzi doświadczyło nie szczęście. Każdy bez wyjątku powinien pomagać i każdy z potrzebujących taką pomoc powinien otrzymać. Jesteśmy jedną wielką sarmacką rodziną a rodzina powinna się wspierać w dobrych i złych chwilach. Innymi sprawami będącymi problemem dla ludzi jest drożyzna i kiepskie prawo ale o tym wypowiedziałem się już wcześniej.

10) dlaczego Sarmatki i Sarmaci powinni oddać głos właśnie na Wasze ugrupowanie i kandydatów?

KWW CZEKAN: Sarmacja potrzebuje rzetelnej i czujnej opozycji, motywującej Rząd do działania. CZEKAN jest w stanie zapewnić taki stan rzeczy. Mamy zapał, mamy doświadczenie. Zniesiemy akcyzę na kukulicę. Czego chcieć więcej?

KWW .STARODAWNA: Spośród wszystkich argumentów o tym dlaczego warto na nas głosować, może odstawię te przereklamowane i wtórne czy powtarzalne, jak np. "bo mamy najlepszy program" i tak dalej. Niewątpliwą zaletą która wyróżnia nas spośród konkurencji i w której siłą rzeczy nikt nas nie przebije jest fakt, że rządzimy. Mamy swojego Kanclerza. Naturalną koleją rzeczy powinno być to, że Radzie Ministrów dokładamy ostateczną cegiełkę zaufania i dokładamy ostatniego puzzla do układanki — w postaci zaplecza w parlamencie. Dzięki temu można faktycznie realizować jakikolwiek program. Mamy więc skuteczność i spójność. Istnienie odrębnych ośrodków władzy w ramach egzekutywy, z dwoma różnymi programami, koniec końców nie przekłada się na właściwą realizację żadnego z nich, jakiekolwiek by one nie były.

KWW Hans+: Warto oddać głos na Stronnictwo Demokratyczne Hans+ bo jeżeli Sarmaci szukają osób, których to dobro kraju leży szczególnie na sercu to jesteśmy właściwymi osobami na właściwym miejscu i o właściwym czasie. Poza tym jesteśmy nowym projektem politycznym więc świeże spojrzenie na Księstwo Sarmacji na pewno byłoby mile widziane.

Głosujcie świadomie!
Dotacje
0,00 lt
Nikt jeszcze nie zasponsorował tego artykułu.
Serduszka
6 316,00 lt
Ten artykuł lubią: Thimoteus ik Hohentsolern, David de Hoenhaim, Albert Felimi-Liderski, Yennefer von Witcher, Konrad Jakub Arped-Friedman, Roland Heach-Romański, Ignacy Urban de Ruth, Krzysztof Hans Arped-Winnicki.
Komentarze
Michael von Lichtenstein
Korzystając z okazji, chciałbym skierować pytanie do wszystkich KWW.
Mianowicie, czy uważacie Państwo,że Diuk Kościński powinien przeprosić?
:) :)
Z góry dziękuję za odpowiedzi :)
Permalink
Thimoteus ik Hohentsolern
@Albert związku z tą reorganizacją Korpusu Administracji Rządowej, będziecie się chociaż Odrobinkę konsultować z samym KARem?
Odpowiedz Permalink
Albert Felimi-Liderski
@MvL Nie dopuszczamy innej możliwości.

@Wrigley Trudno wprowadzać zmiany bez jakichkolwiek konsultacji z samym zainteresowanym, dlatego tak — będziemy się konsultować.
Odpowiedz Permalink
Niegosław Sarewicz
Pokazuje to jedynie, iż wszystkie komitety startujące w wyborach niczym się nawzajem nie różnią.

sxi7MKa5.png
Odpowiedz Permalink
Andrzej Fryderyk
Czyli tak…

CZEKAN oczekuje, że gdy „bardzo będą chcieli, to z Teutonią porozmawiamy”, tj. gdy brak takowej rozmowy, mógłby doprowadzić do odłączenia się Teutonii.

.STARODAwNA ocenia, że będziemy atakować centralę, robić na nią podchody, uchylać się od rozmowy i próbuje nas zastraszyć, że będą posiadaną przez nas autonomię ukracać.

Hans+ natomiast uważa, że nadanie Teutonii autonomii może prowadzić do ogłoszenia przez nią niepodległości, więc nie należy dawać jej za szerokiej.


Cóż mogę powiedzieć. Najbliżej „prawidłowej” odpowiedzi był CZEKAN. Gwarantuję jednak, że oczekiwanie na moment, w którym będziemy zastanawiać się nad „rozłąką”, to będzie już za późno.

.STARODAWNEJ pragnę powiedzieć, że stawianie się z pozycji siły wobec nas, przysporzy Wam wyłącznie naszej wrogości. Gdy taka arogancja pojawia się już przy odpowiedzi na pytanie zadane przez niezależnego od Teutonii redaktora, jestem przekonany, że jakiekolwiek rozmowy z Waszymi przedstawicielami, nie mają większego sensu.

Hansowi+ chcemy natomiast uświadomić – nie jesteście nam potrzebni do ogłoszenia niepodległości. Jak uznamy to za potrzebne i koniczne – po prostu ją ogłosimy.
Odpowiedz Permalink
Cudzoziemiec
@KrzysztofHans @Albert @KonradFriedman co Panowie na to co napisał JKW @AF? Ciekaw mocno jestem jak to się potoczy!
Odpowiedz Permalink
Konrad Jakub Arped-Friedman
@RCA Nie będę komentował czegoś, czego nie powiedziałem i co próbuje mi się włożyć do ust.

Od 5 miesięcy mówię, że mogę iść na bardzo duże ustępstwa. W dwóch expose powtarzam, że mogę załatwić ogromną nie zależność. Teraz to podtrzymuję i piszę, że można się dogadać przy stole, a nie tak jak to było np w okolicach rocznicy KS, gdzie na ćwirkach i w komentarzach "walczono" o niepodległość i na tym się sprawa kończyła. Zwracam więc uwagę, że zamiast ćwirków i haseł na IRC o treści "niech żyje wolna Teutonia!", lepiej mimo wszystko napisać na priv, że chcemy tej wolnej Teutonii i co się da z tym zrobić.

I co? I jest to nazywane arogancją.

W odpowiedzi widzę jakieś bzdury typu ".STARODAwNA ocenia, że będziemy atakować centralę", albo w ogóle kuriozalne stwierdzenia w postaci "uchylają się od rozmowy".

Kiedy mieliśmy okazję się uchylić? Żeby tak było, to jest aż nadto logiczne, że nam ją kiedyś proponowano ale wykręciliśmy się od tego. Nie przypominam sobie żeby ktokolwiek do nas pisał w tej sprawie.
Odpowiedz Permalink
Konrad Jakub Arped-Friedman
Z tymi naszymi rzekomymi groźbami względem Teutonii albo naszej wrogości, to też niezła komedia.

Może przypomnimy sobie kto komu groził na wieczorze wyborczym po II turze (parafrazując, "nie ciesz się z wygranej bo ci załatwimy zdjęcie z urzędu") albo kto wobec kogo pałał wrogością ("zamknij mordę ;)").

Gdybym to ja takie rzeczy pisał, już byłyby zapewne pozwy w TK i lamenty o ucisku centrali i braku szacunku dla prowincji.
Odpowiedz Permalink
Andrzej Fryderyk
@KonradFriedman wykazuje błędy powyższej wypowiedzi:
a) odbiegnięcie od tematu dyskusji;
b) próba odniesienia moich dosadnych słów związanych z inkryminowanym działaniem ich odbiorcy;
c) nieuprawnione użycie słowa „parafraza”, przy nieodzwierciedleniu pierwotnego sensu wypowiedzi;
d) nieuzasadniona ocena postępowania oponenta;
e) uogólnienie wypowiedzi niektórych Teutończyków, wypowiedzianych w konkretnych sytuacjach, w konkretnych sprawach, jako ogół poglądu Teutonii;
f) uszczegółowienie wypowiedzi niektórych Teutończyków, wypowiedzianych w konkretnych sytuacjach, do zrównania ich do „walki o niepodległość”;
g) pominięcie w odpowiedzi najistotniejszej wzmianki o groźbach;
h) opaczne (?) zrozumienie moich słów o „uchyleniu się”, poprzez zmianę adresata.

Z powodu tak dużej ilości błędów, nie jestem w stanie rzeczowo odpowiedzieć na postawione tezy.
Odpowiedz Permalink
Konrad Jakub Arped-Friedman
Czyli w skrócie — nie wiem jak odpowiedzieć, więc udam że nie zrozumiałem ;)
Odpowiedz Permalink
Andrzej Fryderyk
Dokładnie tak. To chciałem przekazać swoją wiadomością.
Odpowiedz Permalink
Cudzoziemiec
Dajcież serce.
Odpowiedz Permalink
Andrzej Fryderyk
Jeszcze dla klaryfikacji sytuacji:

ogółem moje odpowiedzi dla pytających miały z mojej strony wyłącznie wykazać, że w mojej ocenie żaden z komitetów nie jest w pełni przygotowany do rozmów tego rodzaju. Rozmów które powinny bazować na wspólnocie i partnerstwie pomiędzy Teutonią i Sarmacją. Rozmów, o które tak naprawdę w tym momencie zabiegają przede wszystkim… Sarmaci.

Moje podejście do sprawy dobrze obrazuje ten wywiad: http://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/10159. Dla nakreślenia mojego stanowiska – tak, autonomia jest czymś, do czego Teutonia powinna dążyć. Nie jest to jednak coś, co jest możliwe do zrealizowania prawidłowego teraz. I tu nawet nie chodzi o dobrą czy złą wolę – myślę, że w obecnej chwili, nie ma możliwości porozumienia na równych i dobrych warunkach. Tak, ażeby każda strona była w pełni zadowolona z porozumienia, a nie był to wymuszony kompromis oparty na szantażach, czy chęci ustępstw.

Apeluję – nie twórzmy nowego konfliktu. Nie jest on naprawdę nam potrzebny.
Odpowiedz Permalink
Krzysztof Hans Arped-Winnicki
kWW Hans+ odpowiada:
@MvL Jak najbardziej powinien przeprosić.
@AF Hans+ nie ma nic przeciwko autonomii Teutonii, jednak mając na uwadzę chociażby przypadek RSiT powinna być ona wypracowana w duchu wzajemnego poszanowania oraz negocjacji i ustaleń z Księstwem Sarmacji. Co nagle to po diable. My poprostu boimy się że zdarzy się analogiczna sytuacja co z RSiT ale mimo tego nie zabraniamy Teutonii spełniania swoich marzeń. Liczymy tylko na zachowanie pewnych środków ostrożności w postaci pokojowej i spokojnej debaty i powstałych przez to ustaleń z Księstwem Sarmacji.
Odpowiedz Permalink
Cudzoziemiec
@KrzysztofHans ale za co powinien przeprosić? Powtarzanie wałkowanych od ponad dekady sloganów w niczym nam nie pomaga.
Odpowiedz Permalink
Krzysztof Hans Arped-Winnicki
@RCA Powinien przeprosić za to za co podpadł. I tu w tej kwestii postawię kropkę.
Odpowiedz Permalink
Cudzoziemiec
Aha, czyli nie wiesz :D
Odpowiedz Permalink
Niegosław Sarewicz
@defloriusz @MAP @leszcz @Owski @Juarez @Orjon @OvS @Vanderlei @Grimknur @Vindsor @kaxiu

Obywatelu! Tylko głos pusty w wyborach z list komitetów pozwoli Ci być wolnym!

sxi7MKa5.png
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.