Gazeta Teutońska, Gotfryd Slavik de Ruth, 29.07.2017 r. o 12:38
[#14 KaTe ] Rocznicowa kartka z kalendarza
Seria wydawnicza: Teutoński Instytut Historii

Artykuł został oznaczony jako Artykuł na Medal.
TIH z okazji 14-lecia Królestwa Teutonii, mam zaszczyt przedstawić. Kolejną odsłonę cyklu, kartka z kalendarza. W dzisiejszym odcinku ponownie, przeniesiemy się w czasy przed internetowe; oraz te znacznie bliższe. Mam nadzieję że zawarte tam informacje, zaciekawią naszych czytelników. Nie jest tajemnicą że w Teutonii do historii tej bliskiej i dalszej. Mamy szczególne upodobanie i dbamy o jej pielęgnacje. Jest to na pewno jeden z tych elementów,naszej narracji - który w szczególny sposób zapewnia nam ciągłość tradycji i dumy narodowej. Nie przedłużając już zapraszam do lektury...


Czasy przed internetowe:


599 r. Wprowadzenie złotego franka
Król Enderasji- Nemezis II „Złoty” przeprowadził reformę finansów, oraz centralizował system poboru podatków i danin. Dodatkowo wprowadził nowe złote monety tzw. „franki”, jako uzupełnienie dotychczas używanych srebrnych i miedzianych monet. Był sprawnym administratorem i odniósł zwycięstwa nad Slavianami.
4254YQbA.jpg
zachowane do dnia dzisiejszego monety z tamtego okresu
832 r. Powstaje Księstwo Naservii
Namiestnik Naservii- Romlus, ogłosił prowincje niepodległym Księstwem. Był on młodszym bratem króla Enderesjan- Karydiusz II , udało mu się obronić jego ziemie przed odwetem sił królewskich. Założone przez niego Księstwo , a od 1082 roku Republika przetrwała aż do 1334r. W pewnym czasie było ono regionalnym liderem, w handlu na morzu za pomocą silnej floty.

935 r. Żupan Dobromir ogłasza się księciem
Powstaje państwo Dobromira, na obszarze dzisiejszej Domeny Królewskiej w Nowej Teutonii. Było to pierwsze państwo w tamtym regionie, dzięki silnej pozycji monarchy i sprawnej armii. Udało mu się podporządkować, pod swoim berłem ziemie dzisiejszego Palatynu Wery-Benden oraz zhołdować Księstwo Sangrii. Jego państwo rozpadło się po jego śmierci w 975r.
1IiBfz42.jpg
Książę Dobromir na obrazie z XVII wieku autor nie znany.

1311 r. Bitwa nad rzeka Vaovirm
Powstańcy z miasta Arahlen w ówczesnym hrabstwie Wery, pokonali w bitwie nad rzeką Vaovirm połączone siły hrabiego Odona i Księcia Sangrii- Karola „Twardego”. Tym czynem zbrojnym, wywalczyli sobie swobody dla mieszczan i ludności miasta. Oraz zapewnili kontynuacje swojej niezależności, względem osoby hrabiego Odona i jego suzerena Karola
http://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/10273/7
1623 r. Erupcja wulkanu Raróg
Po najdłuższym odnotowanym i trwającym aż cztery miesiące, zakończyła się erupcja wulkanu Raróg na wyspie Rarogonii. Doprowadziło to znacznego pomoru bydła i nieurodzaju żywności. Zima która nadeszła szybciej i była wyjątkowo mroźna. Nie była to jednak największa z jego erupcji, ta miała miejsce w 480 r.p.n.e
K1Zldu4F.jpg
dzisiejszy wygląd wulkanu, zdjęcie z domeny publicznej
1767 r. Pożar niszczy miasto Labrao
Wielki pożar całkowicie unicestwił miasto Labrao w centralno-wschodniej Slavii. Ocalała ludność przesiedlono do stolicy w Srebrnym Rogu. Przyczyną nocnego pożaru w tym ważnym mieście handlowym, liczącym prawie 4.000 mieszkańców było uderzenie pioruna w skład siarki. Bezpowrotnie utracono zabytkową, drewnianą zabudowę miasta z początku XV w.

1864 r. Nominacja na pierwszego ministra
Michał Boy Cizen został pierwszym ministrem na dworze Cesarza Dobiesława „Wspaniałego” (1849-1876) za jego kadencji do roku 1870. Teutonia wkroczyła na drogę zmian- początek rewolucji przemysłowej. Był zwolennikiem otwarcia na nowinki, dbał o rozwój prasy i wprowadzał stopniowe liberalizowanie,dotychczasowego systemu absolutyzmu monarchy.
Ii4zL7eQ.jpg
Portret Michała Boy Cizen z 1874 roku,autorstwa Huberta Beiro.
1907 r. Samozatopienie krążownika „Graben”
Ciężko uszkodzony przez trzy loardyjskie monitory, teutoński lekki krążownik COW „Graben” dokonał samo zatopienia, w ujściu rzeki Rumllo- na pograniczu Republiki Loardii i Królestwa Baridasu. Doprowadziło to do poważnego kryzysu między Loardią a Teutonią, zakończoną tzw. Interwencją w Zommerland w 1909r.


Czasy internetowe :


Lipiec 2003 Powstaje Cesarstwo Sardacji , twór będący najstarszym przodkiem Marchii. Za symboliczną datę powstania Sardacji uznaje się 29 lipca, choć tak naprawdę pierwsze strony mające przejściowy charakter pojawiły się w pierwszych dniach sierpnia.

Lipiec 2004 Lipiec obfitował ciekawe, niestety niezbyt szczęśliwe dla Teutonii wydarzenia. Pierwsze kilkanaście dni to okres nieobecności Cesarza, który uda si na urlop. W tym czasie grupa nowych mieszkańców proklamowała tzw. Republikę Bracką - twór oderwany od rzeczywistości, głoszący hasa komunistyczne. Następnie niewielka grupa uzurpatorów pod przewodnictwem Przemysława Rogowskiego, oraz Karola Nosewicza usiłowała obalić w Teutonii monarchię i wprowadzić Republikę Teutońską - pierwszy z owych >>pomysłowych<< przedstawił nawet projekt >>konstytucji<< . Po powrocie Cesarz w ramach obchodów pierwszej rocznicy istnienia Teutonii, w akcie łaski darował wszystkie winy rebeliantom. 29 lipca w rocznice istnienia Teutonii otwarte zostały: Muzeum Starych Stron Internetowych Cesarstwa, oraz Centrum Kartografii. Cesarz nada tytu barona kawalerowi Nosewiczowi. Strony Teutonii trafiy na prwatny serwer boo.pl. 22 lipca kawaler Nosewicz mianowany został Namiestnikiem Koronnym Księstwa Slavii.

Lipiec 2005 1 lipca pochowano w podziemiach Pałacu Namiestnikowskiego w Argon Cux najbardziej zasłużonego Teutończyka - stolnika markiza Jakoba. 11 lipca Namiestnik wydaje dekret zawierający poprawki (autorstwa bar. Kaczmarczyka) do dekretu o Liście Dyskusyjnej Marchii Teutońskiej - od 11 lipca na listę tą może zapisać się każdy mieszkaniec Sarmacji. 12 lipca baron Kaczmarczyk zostaje sołtysem Argon Cux. 20 lipca dochodzi do zamachu na dotychczasową listę dyskusyjną - w wyniku działań mar. Jakoba moderatorzy tracą dostęp do Listy. Aby zapobiec kryzysowi otwierana jest nowa lista dyskusyjna. 22 lipca wydana zostaje nowa ordynacja wyborcza do Senatu Marchii w myśl, której grono senatorów poszerza się o jedną osobę wybieraną przez wszystkich mieszkańców Teutonii. 23 lipca starostą Enderasji zostaje Hubert Endenio. 24 lipca Rantochia - wieś która popadała w ruinę z powodu nieobecności Michała kaw. Sosna-Dahlke - otrzymuje nowe strony (autorstwa barona Kaczmarczyka) spełniające wymogi ustawy o miejscowościach. W dniach 25-29 lipca z powodu śmierci mar. Jakoba odbywają się wybory uzupełniające do Senatu Marchii. W wyniku wyborów mandat senatorski otrzymuje Adrian Gaj (ob. kawaler). 27 lipca powstaje w Sarmacji nowa partia - Między prowincjonalny Ruch Wolnościowy - składająca się głównie z działaczy Teutońskich. 28 lipca powstaje Encyklopedia Teutońska - zawierająca większość haseł dotyczących Teutonii. 30 lipca obchodzone są uroczystości związane z II rocznicą istnienia Teutonii.

Lipiec 2007 Miesiąc niby taki leniwy a jednak wydarzeń sporo
Prześwietny Senat Marchii skład swój skompletował i inauguracyjne obrady rozpoczął. Kwestii mnogo poruszono. Na Marszałka swego Senat Michała Karausche obrał. Po burzliwych dyskusjach senat Zgromadzenie Elektorów powołał, w skład którego weszli: z mocy prawa Marszałek Karausche, Jego Królewska Wysokość Łukasz August, Arcyksiążę Wojciech Kaczmarczyk, Jarek Sadowski oraz Jaśnie Pan Jan Godowski.
Wszelako problemy zawsze znajdą swą drogę i tak z powodu prawnych materii Zgromadzenie Elektorów w składzie swym pełnym obradować nie może. Przeto prześwietni Senatorowie dysputę urządzili co by sprawę obywatelstwa teutońskiego przydatniej uregulować.
Dnia 20 Lipca wydarzyła się rzecz wielka! Otóż kiedym przejazdem na wakacyje jechał z Jego Miłością Piotrem Mikołajem oraz Baronem Koniasem, zatrzymaliśmy się w Katowicach na Teutońskie spotkanie.
Na wstępnie już JCM Jakob obdarował nas solidnie Chlebem Krojonym "tu całować" oraz Wińskiem przewspaniałym "Dar Narodu Teutońskiego"
Atmosfera była pyszna! Obecni byli Kedar z Margon, Ja w swojej skromnej osobie, JKM Piotr Mikołaj, Baron Konias, JCM Jakob, Baron Kaczmarczyk, a także Kiechajas Timios. Przy złocistym trunku obradowaliśmy godzin parę, a warto było gdyż traktat o przyjaźni między Księstwem Sarmacji a Królestwem Nowej Teutonii podpisano. Winy żeśmy sobie wybaczyli i nową kartę we wspólnej historyji napoczęli.
Niedługo później huczna biesiada z okazji 4 rocznicy powstania Cesarstwa Teutonii, audycje radiowe, muzyka, jadło i napitek i tak do białego rana. A z okazji samego święta stronę główną odświeżono i przyozdobiono!

Lipiec 2008 Cedant arma togae! Bezkrwawo przebiegła likwidacja Hrabstwa Loardii, którego ziemie od tej pory do Marchii włączone zostały. Nowe perspektywy to wydarzenie otwiera a ja nadzieję mam szczerą że wykorzystane dla dobra narodu zostaną.
Misję poważna Teutońska administracja otrzymuje, nowy design strony wprowadzając! Od teraz dumni być możemy, ze schludnego witryny naszej wyglądu.
Lipcowe lato to święto także jest nam drogie. 29 lipca 2008 Anno Domini obchodzimy 5 lecie istnienia Teutonii, święto bliskie sercu każdego prawdziwego Teutończyka. Oby Teutonia, res communis nasze, przez kolejne lata trwało!

Lipiec 2009 W lipcu pojawiła się nowa strona Królestwa Teutonii.

Lipiec 2010 Dnia 18 lipca Senat Królestwa Teutonii, którego marszałkiem był Mikołaj Wiśnicki, wyraził zgodę na przyjęcie przez Namiestnika korony Państwa Kościelnego Rotria. Michael von Lichtenstein swój pontyfikat poprowadził pod imieniem Celestyna I. Przeprowadził szereg reform, które niestety nie znalazły zastosowania na dłuższą metę w Rotrii. Lipiec to miesiąc stopniowego rozkwitu Teutonii. W rządzie sarmackim, 7 na 10 stanowisk zajmowali Teutończycy.

Lipiec 2011 W czerwcu JCW Jakob przysposobił do Rodu Cesarskiego Lanigirię de Sarge nadając jej tytuł V Księżnej Teutończyków, Pani na Auterrze. Dnia 17 lipca reaktywowano również Lożę Rycerzy Teutońskich, której pierwszym mistrzem został Vladimir Iwanowicz.

Lipiec 2012 Te miesiące przyniosły ze sobą reformę terytorialną Królestwa. Dnia 23 lipca Senat Królestwa przyjął ustawę, która połączyła Margon, Zielnybor i Eltdorf w Ligę Miast Staro-teutońskich, Auterrę i Bytów w Ligę Miast Złotego Brzasku oraz Złoty Gród i Ab'Dorst, jako dzielnicę Królewskiego Miasta. Na czele lig stanęli odpowiednio Lord Prawej i Lord Lewej Tarczy. Pierwszym Lordem Prawej Tarczy został Vladimir Iwanowicza, natomiast pierwszą Lady Lewej Tarczy została Karolina von Lichtenstein.

Czerwiec-Lipiec 2013 Czerwiec minął w Teutonii niepostrzeżenie i leniwie. Natomiast lipiec przyniósł ze sobą o wiele ciekawsze wydarzenia. Na początku tego miesiąca Vladimir Iwanowicz von Lichtenstein złożył dymisję z urzędu marszałka Senatu i lorda prawej tarczy, zarząd nad Ligą Miast Staroteutońskich został przekazany Sławomirowi Chojnackiemu de Ruth, choć nigdy nie został on powołany na urząd lordowski.

Lipiec 2014 W początkach lipca Senat przyjął ustawę przywracającą dawne, historyczne odznaczenia. Lipiec był także początkiem wielkich, historycznych wydarzeń w Królestwie Teutonii. Dnia 31-ego lipca marszałek Senatu Rihanna Aureliusz- Sedrowska stwierdziła opróżnienie tronu, czyli koniec panowania króla Michaela von Lichtensteina. Powodem decyzji była przedłużająca się nieaktywność króla oraz rezygnacja Krzysztofa St. M. Kwaziego z funkcji regenta.

Lipiec 2016 Były to jedne z bardziej aktywnych i sprawnie zorganizowanych uroczystości rocznicowe. Duża w tym zasługa Yennefer i Vladimirowi. Stworzono duża ilość konkursów i zabawa- jak choćby: Quiz o Teutonii, powstała kartka pocztowa i znaczek, odbyły się Igrzyska Bogów. TIH też od siebie coś dorzucił w temacie historii. Marszałek Dworu JKM -RCA złożył Cesarzowi Jakobowi jak i całemu narodowi życzenia z okazji 13-lecia. Nawet z dalekich krain jak Bialenia,Rzeczpospolita Obojga Narodów, Rotrii, Dreamlandu napłynęły serdeczne życzenia.

Lipiec 2017 Miesiąc ten upłyną nam na przygotowaniach do świętowania 14-lecia KT. Jednak mimo zewnętrznego marazmu, wewnątrz trwały zaawansowane prace nad przygotowaniami. Na początku lipca Jan Dagobard von Thorn-Maikowski opublikował opis gmachu parlamentu w Ruhnhoff. Arcyksiążę Wojciech Hergemon, ponownie reaktywował do życia Nowe Odrodzenie Teutonii( NOT) słyną partie polityczną. Diuk Timan Demollari, zdecydował o stworzeniu wątku o RVT Hrabia Ruhnhoff, jednym z najbardziej utytułowanych klubów piłkarskich w Teutonii. Przez działania „sił wrogich” na krótko zniknęły niektóre z naszych miast, na szczęście szybko zostało to naprawione.
Dotacje
2 000,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Yennefer von Witcher, Andrzej Fryderyk, Adam Jerzy Piastowski, Tomasz Ivo Hugo.
Serduszka
10 319,00 lt
Ten artykuł lubią: Yennefer von Witcher, Andrzej Fryderyk, Sławomir von Hohenzollern-Wikidajło, Thimoteus ik Hohentsolern, Vladimir ik Lihtenštán, Laurẽt Gedeon I, Wilhelm Orański, Marcin Gautier, Timan Demollari, Alfred Fabian von Tehen-Dżek, Adam Jerzy Piastowski, Bartłomiej Czapka, Albert Felimi-Liderski, Tomasz Ivo Hugo, Erik Otton von Hohenburg.
Komentarze
Thimoteus ik Hohentsolern
trzeba było niszczyć te obrazy? :<
Odpowiedz Permalink
Gotfryd Slavik de Ruth
Faktycznie nie wszystko mi wyszło tak jak zaplanowałem. Ale i tak myślę że informacje są ciekawe. I każdy coś dla siebie zajdzie...
Permalink
Wilhelm Orański
Bardzo ciekawy artykuł ;) Zawsze z chęcią czytam takie teksty, tym bardziej że historia Teutonii poniekąd związana jest z Rotrią osobą - wspomnianego w tekście - Michaela von Lichtensteina (a Rotria to dla mnie pierwsza ojczyzna, w której zresztą udzielam się do dzisiaj). Ciekaw jestem, czy Szanowny Michael działa jeszcze w mikronacjach?
Odpowiedz Permalink
Jakob
Sardacji?!
Permalink
Marcin Gautier
Nie potrzebujecie przypadkiem kogoś do pomocy przy pisaniu historii, bo ja bym chętnie pomógł.
Odpowiedz Permalink
Gotfryd Slavik de Ruth
@Gautier Jak jest pan zainteresowany, to proszę o kontakt przez PW :)
Permalink
Timan Demollari
Sardamacji bodajże, ale już nie pomnę.
Odpowiedz Permalink
Szymon de Canterville
Świetny artykuł! :)
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.