Ćwiczenia wojskowe „Brzytwa- RAZOR”

Celem ćwiczenia „Brzytwa- RAZOR” jest sprawdzenie zdolności wojsk bojowych do obrony terytorium wschodnich regionów Księstwa Sarmacji, przed nagłym atakiem. To także największe ćwiczenia obronne od dwóch lat, które przeprowadzone zostaną na poligonach, m.in. w Anheim, Cracoffi, Punta, Zommerland oraz na wyspie Awara. Weźmie w nich udział ponad 3.000 tysięcy żołnierzy, wyposażone w prawie 5.000 tys. pojazdów, 140 samolotów i śmigłowców oraz 26 okrętów. Ćwiczeniami kieruje generał dywizji – Gotfryd Slavik de Ruth, Dowódca Wojsk Bojowych KSZ.
Scenariusz ćwiczenia ma charakter obronny. Zakłada zwalczanie tzw. zielonych ludzików, desant morski, walki w terenie zurbanizowanym, wsparcie z powietrza, zwalczanie okrętów podwodnych czy ochronę szlaków komunikacyjnych. Ćwiczenia wojsk są sprawdzianem zdolności do działań połączonych, przemieszczenia znacznych sił. Po razi pierwszy scenariusz obejmie walkę w cyberprzestrzeni.

Celem ćwiczenia jest zgranie wydzielonych sił do prowadzenia działań obronnych oraz stworzenie warunków wprowadzenia do walki sił wzmocnienia. W ćwiczeniu prowadzona jest również współpraca z organami administracji państwowej w zakresie wsparcia Książęcych Sił Zbrojnych. Do przeprowadzenia ćwiczenia zaangażowano wszystkie rodzaje Sił Zbrojnych i wybrane elementy układu pozamilitarnego. W komponentach swoje zadania będą realizować: wojska lądowe, siły powietrzne, marynarka wojenna oraz wojska specjalne.

Tegoroczne ćwiczenie "Brzytwa- RAZOR", zaplanowane pomiędzy 16-20 czerwca i są największym od 2014 r. ćwiczeniem wojskowym prowadzonym na terenie naszego kraju.

W Centrum Operacji Sztabu Generalnego w Grodzisku, w dniu wczorajszym późnym wieczorem. Odbyło się spotkanie koordynacyjne Zespołu Autorskiego, przygotowującego ćwiczenie z wojskami. W spotkaniu, oprócz szefów syndykatów z Dowództwa Wojsk Bojowych KSZ, uczestniczyli przedstawiciele dowództw komponentów i dowództw Baz zaangażowanych w ćwiczeniu. Głównym celem prac Zespołu jest uszczegółowienie zadań operacyjnych i taktycznych dla poszczególnych uczestników ćwiczenia, omówienie zabezpieczenia przemieszczenia i funkcjonowania Dowództwa Ćwiczenia oraz dokonanie szczegółowej synchronizacji dalszego procesu przygotowania ćwiczenia. W trakcie spotkania przeprowadzono również warsztaty poruszające zagadnienia z obszaru łączności i informatyki.

W trakcie zbiórki w Centrum Operacyjnym Książęcych Sił Zbrojnych –Dowódca Główny KSZ generał koronny Jack von Horn omówił zasadnicze cele ćwiczenia oraz przedstawił kluczowe osoby z kierownictwa ćwiczenia w terenie. W zbiórce brał udział Zwierzchnik Książęcych Sił Zbrojnych- JKM Tomasz Ivo Hugo, Kanclerz KS – baron Konrad Jakub Arped-Friedman . „Wystarczy spojrzeć na ilość żołnierzy tutaj stojących, by sobie wyobrazić ogrom tego przedsięwzięcia.” – powiedział generał von Horn.

FOTOGALERIA
WKCnf6i0.jpg
4ti343O2.jpg
u7044xwB.jpg
r1MQydS1.jpg
Dotacje
1 000,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Tomasz Ivo Hugo, Sławomir von Hohenzollern-Wikidajło.
Serduszka
5 712,00 lt
Ten artykuł lubią: Alfred Fabian von Tehen-Dżek, Tomasz Ivo Hugo, Roland Heach-Romański, Sławomir von Hohenzollern-Wikidajło, Julian Fer at Atera, Laurencjusz Ma Hi at Atera, Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, Bartłomiej Czapka, Mustafa Owski.
Komentarze
Sławomir von Hohenzollern-Wikidajło
Szykują się nie zła zabawa:)
Odpowiedz Permalink
Gotfryd Slavik de Ruth
Zakres działania i symulacji jest ogromny. A zdobyte w ten sposób doświadczenia, tylko w przyszłości będą procentować.
I tak będzie się działo.
Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.