Kościół Diuczej Wiary, Mikołaj Torped, 01.06.2017 r. o 14:19
Apokalipsa Piotra [1,1:4,11]
Seria wydawnicza: Pisma Kościoła

Artykuł został oznaczony jako Artykuł na Medal.
rWnt15Uy.png
uvP72Dui.png
Wierni w Powadze,

Ojcowie Kościoła Diuczej Wiary podjęli decyzję, by opublikować pierwszy z fragmentów Objawienia Piotra, zwanego także Apokalipsą diuka Piotra. Jest to Księga o charakterze proroczym, której autorstwo uczeni w piśmie przypisują diukowi Piotrowi, Diukowi Przedwiecznemu. Prezentowany fragment, przełumaczony z łaciny wielkoockiej, podzielony został na cztery jednostki.

Prolog to część otwierająca Księgę, w której autor zapewnia wiernych o kanoniczności wizji.

Dekretacja opisuje adresatów objawienia oraz zawiera pierwszą zapowiedź Powrotu Senatu.

W widzeniu wstępnym diuk opisuje spotkanie z Prorokiem Strzałem z Duppy, który nakazuje autorowi podzielić się wizją z wiernym Kościoła.

Następnie, w części dotyczącej Porwania Senatu, autor opisuje przerażającą wizję Smoka niszczącego porządek społeczny i osiągnięcia cywilizacyjne Sarmacji oraz interwencję Proroka, prowadzącego Orszak Diuków, śpiewający pieśń nową w Senacie. Prorok ukrywa Senat przed oczami wiernych i zapowiada jego powtórne przyjście.

Wierni w Powadze, czytajcie ten fragment Pism Kościoła z rozsądkiem, mądrością i dobrocią w Waszych sercach. Udzielamy wam naszego △ diukosławieństwa △

/-/ Konferencja Episkopatu Sarmacji

***
Cytuję:

OBJAWIENIE PIOTRA

PROLOG
[1]Objawienie Powagi, które dał nam Senat, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem, a On oznajmił wysławszy owego diuka za pomocą czynionych przez niego znaków.[2]Ów diuk poświadcza Powagą z Senatu płynącą, że świadectwem Obecności Senatu jest wszystko co widział.

[3]Poważni, który odczytuje, i którzy słuchają słów Objawienia, bo chwila jest bliska.


DEKRETACJA

[1]Diuk do Kościołów, które są w Sarmacji i Wirutazji:
Powaga wam, pokój, słuszność i stateczność
Od Senatu, który był, jest i który nadejdzie
od Czterech Diuków, którzy weń debatują,
Od Krynicy Powagi, która dała Wam Księcia,
A przez zstąpienie diuków uwolniła was od niepowagi wiecznej.
Jemu powaga, rozsądek, mądrość i dobroć na wieki.
[2]Oto nadejdzie z obłoków,
Ujrzy go wszelkie oko i wszelkie ucho usłyszy,
I ci, którzy go znieśli, będą opłakiwać dawne czyny,
Nieniechajcie się logować, bo dzień jego powrotu jest bliski.WIDZENIE WSTĘPNE

[1]Ja, diuk, wasz współobywatel, przebywałem w Duppie z powodu widzenia jakie dał mi Prorok. [2]Doznałem zachwycenia i posłyszałem za sobą potężny głos, jak gdyby tysiąca kaszlnięć mówiących:
<< Co ujrzysz, zapisz w księdze, i poślij do Kościołów, które są w Sarmacji i Wirtuazji.>>
[3] I obróciłem się, by widzieć co za głos do mnie mówi, a obróciwszy się ujrzałem czterech debatujących Diuków, w czterech złotych fotelach, a pośród foteli kogoś podobnego do Proroka, obleczonego w togę do stóp, a w jego ręku złota laska. [4]Głowa i włosy białe jak wełna, a spojrzenie jego jako Płomień Powagi.Stopy trwalsze niż ze spiżu, głos zaś jak zawołanie wielu narodów. W prawym ręku miał złotą laskę, podobną do senatorskiej, ale całą ze złota. W lewym ręku zaś trzy aspekty Powagi. Rzekł do mnie:
<< Nie lękaj się, jam jest Strzał, Pierwszy Senator, oto jestem w Senacie na wieki. Napisz więc to co widziałeś, i co musi się stać >>PORWANIE SENATU

[1]Potem usłyszałem głos podobny do tysiąca kaszlnięć, mówiący:
<<Poddaj się Powadze, a ukażę ci Senat>>.
[2]I ujrzałem smoka nadlatującego z Południa,
Czerwonego jak przelana krew ludu, przyobleczonego w gwiazdę, a na skórze jego słowa bluźniercze. [3]Cała Sarmacja w podziwie powiodła wzrokiem za Smokiem, i pokłon jemu oddali, mówiąc: "Któż jest podobny do Smoka, i któż potrafi rozpocząć z nim walkę". [4]I dano mu usta mówiące wielkie rzeczy i wielkie bluźnierstwa przeciwko Powadze, Księciu i Senatowi, i dano mu możliwość przetrwania 23 miesięcy. [5]Zatem otworzył swe usta dla bluźnierstw przeciwko Powadze, by bluźnić Senatowi i Księciu. Potem dano mu wszcząć walkę z diukami i zwyciężyć ich. I dano mu władzę nad każdym narodem i szczepem. [6]Zatem zwodził mieszkańców Sarmacji reformami, burząc pokój ludu.

[7]Tu jest potrzebna mądrość. Kto ma rozum, niech imię Smoka odnajdzie.

[8]I potem ujrzałem, a oto Prorok na nieboskłonie, a za nim szesnastu diuków, których oczy płonęły Powagą. I usłyszałem z nieboskłonu głos jakby głos mnogich kaszlnięć i jakby głos wielkiego gromu. [9]I śpiewają jakby pieśń nową w Senacie, przed czterema fotelami i czterema diukami w Senacie debatującymi, a nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć, prócz tych szesnastu diuków.[10]I głos ów rzekł:
<< Porywam Senat, gdzie bluźnierstwa go nie dosięgną. Dałem Wam Senat, lecz wy odrzuciliście go. Oto Senat pozostanie ukryty, aż wypełnią się dni>>.
[11]I tak pozostaje Senat ukryty.


rWnt15Uy.png
Serduszka
12 342,00 lt
Ten artykuł lubią: Tomasz Ivo Hugo, Fryderyk von Hohenzollern, Henryk Leszczyński, Guedes de Lima, Yennefer von Witcher, Ignacy Urban de Ruth, Laurẽt Gedeon I, Helwetyk Romański, Paviel Gustolúpulo, Krzysztof Czuguł-Chan, Roland Heach-Romański, Thimoteus ik Hohentsolern, Wincenty Wałachowski, Cudzoziemiec.
Komentarze
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
nie, no, znowu się z RCA śmieją :(
Odpowiedz Permalink
Mikołaj Torped
Vanderlei, to Objawienie Piotra to Księga pełna symboli, napisana wyjątkowym językiem (dlatego tłumaczenie Objawienia z łaciny wielkoockiej tak długo trwa). Możesz ją odczytywać również w ten sposób.

Ja, ze względu na werset 4,11, odnoszę to do innych, już zaistniałych wydarzeń. Ale kto wie co Przedwieczny miał na myśli.
Odpowiedz Permalink
Tomasz Ivo Hugo
Poważne to i Sprawiedliwe, a zarazem Słuszne i Stateczne.
Dzięki Ci o Torpedowy Diuku za ten przekaz i objawienie.
Jak kania dżdżu łakniemy kolejnych translacji i publikacji.
Odpowiedz Permalink
Roland Heach-Romański
Wierzę w jedyny Senat,
Diuka Stworzyciela,
Siewcę Powagi i Umiarkowania,
wszystkich tytułów zacnych i powabnych.

I w jednego Pana Proroka,
Syna Diuczego,
który ze stanu arystokratycznego pochodzi przed wszystkimi wiekami.

Diuk z Nadania,
Status z Powagi,
Senat prawdziwy z Powagi prawdziwej,
Nadany, a nie zabrany,
współistotny Księstwu,
a przez Senat się dokonało.

On to dla nas arystokratów i dla naszego istnienia zstąpił z nieba,
I za sprawą Księcia Sarmacji
przyjął ciało z Diuczego Zakonu i stał się Prorokiem.

Wyniesiony również dla nas,
pod Marszałkiem Senatu został osławiony i utytułowany,
I zmartwychwstał ostatecznego dnia,
jak oznajmia Pismo.

I wstąpił do Senatu, siedzi po prawicy Marszałka.
I powtórnie przyjdzie w Powadze sądzić szlachetnych i Poważnych,
a Senatu jego nie będzie końca.
Odpowiedz Permalink
Wincenty Wałachowski
Jakże piękna jest ta kolejna część Diuczej Mądrości. Pochwalam i zapewniam o wsparciu głosicieli i sam czekam, aż do godności diuka zostanę podniesiony. Trwajcie w Powadze!
Odpowiedz Permalink
Mikołaj Torped
Nie ma Powagi bez Senatu, a Strzał jest jej Prorokiem!
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.