Aleja Zasłużonych - aktualizacja

a2cf4p.jpg

Aleja Zasłużonych powołana została do życia na mocy Ustawy o Sclavińskim Instytucie Historycznym z dnia 3 sierpnia 2016 roku. Jej celem jest skupianie życiorysów i informacji o osobach, które w sposób szczególny wpłynęły na rozwój państwowości sclavińskiej. Aleja Zasłużonych znajduje się w stolicy Konsulatu Sclavinii – mieście Eldorat. Jest to miejsce elitarne, które kultywuje tradycje dawnej Alei Zasłużonych, zlokalizowanej w Nowym Kotwiczu. Upamiętnienie w tym szczególnym miejscu jest jednym z najważniejszych zaszczytów, jakie mieszkaniec Konsulatu Sclavinii może otrzymać.

Nowi członkowie Alei Zasłużonych Konsulatu Sclavinii:


m_AF181.png
Roland Heach-Romański
Członek Alei Zasłużonych Konsulatu Sclavinii

Szlachcic w Księstwie Sarmacji. Wicehrabia Thuringen. Z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości Tomasza Ivona Hugona posiadacz herbu Złotogryf. W Księstwie Sarmacji od 1 lutego 2013 roku. Wielokrotny Konsul Sclavinii po Wielkiej Restauracji Konsularnej na przełomie 2016 i 2017 roku. Wielokrotny poseł na Sejm Księstwa Sarmacji oraz jego Wicemarszałek. Dwókrotny Kanclerz Księstwa Sarmacji i członek Rady Ministrów Księstwa Sarmacji. Podsekretarz Stanu ds. wdrażania młodzieży w sarmackie życie społeczne (18.10.2013 - 11.11.2013) w rządzie JKW Daniela Łukasza. Podkanclerzy, Minister Finansów i Gospodarki (01.02.2016 - 27.05.2016) w rządzie JKW Daniela Łukasza (Husaria Miłości). Minister Finansów i Gospodarki (27.05.2016 - 02.07.2017) w swoim rządzie (Husaria Miłości). Podkanclerzy, Minister Sprawiedliwości (30.08.2016 - 30.09.2016) w rządzie Yennefer Heach. Minister Legislacji (30.09.2016 - 20.10.2016) w rządzie Roberta von Thorna. Przez większość swojego pobytu w Księstwie związany z Teutonią. Były secesjonista Złotego Grodu. Założyciel Heach Enterprises Holdings Inc. (z siedzibą w Eldoracie) - sclavińskiego i sarmackiego magnata w zakresie usług graficznych. Poeta, pisarz, satyryk i publicysta. Wielokrotnie nagradzany tytułem "Artykułu Na Medal". Członek Rodu Węży i syn Helwetyka Romańskiego. Twórca systemu informatycznego Konsulatu Sclavinii - Odolanis. Autor Konstytucji Konsulatu Sclavinii z 12 stycznia 2017 roku (główny inicjator Wielkiej Restauracji Konsularnej. W życiu prywatnym mąż Yennefer Heach i ojciec dwojga córek (od 2014 roku nieaktywnych w Księstwie Sarmacji).


m_A0001.png
Helwetyk Romański
Członek Alei Zasłużonych Konsulatu Sclavinii

Helwetyk Romański zamieszkał w Sarmacji 25 maja 2002 r. Były Marszałek Sejmu, Skarbnik Konsulatu Sclavinii i członek-rezydent Izby Obywatelskiej Konsulatu Sclavinii. Były Książę, Król Baridasu, Regent, Kanclerz, Marszałek Sejmu, Marszałek Izby Senatorskiej, Premier Gellonii i Starosarmacji, Pierwszy Asesor Sądu Koronnego, Podkanclerzy, Minister Poczt i Telegrafów, Minister Samorządu Terytorialnego, Prefekt Generalny, Podskarbi, Szef Urzędu Rady Ministrów, Wicemarszałek Sejmu, Wicemarszałek Izby Senatorskiej, Podprefekt Generalny, Zastępca Hetmana Wielkiego ds. Promocji i Informacji, sędzia Sądu Krajowego, asesor Sądu Koronnego, skarbny, radca Naczelnej Izby Architektury, prefekt Biura Analizy Nadużyć, prefekt Królestwa Baridasu, prefekt Gellonii i Starosarmacji, redaktor Dziennika Praw Księstwa Sarmacji, moderator listy dyskusyjnej Księstwa Sarmacji, moderator Forum Centralnego, sekretarz Dworu Książęcego, członek Rady Bezpieczeństwa Narodowego, radca Jego Książęcej Mości, radca książęcy, radca koronny, sekretarz stanu Rządu Jego Książęcej Mości, sekretarz stanu w Ministerstwie Systemów Informatycznych, członek Książęcej Komisji Wyborczej, sekretarz stanu ds. kultury Dworu Książęcego, sekretarz stanu ds. prawnych Dworu Książęcego, deputowany do Parlamentu Starosarmacji, przewodniczący Parlamentu Starosarmacji, Minister Finansów Starosarmacji, Wicepremier ds. Informacji Starosarmacji, Marszałek Rady Gellonii i Starosarmacji, stały reprezentant Gellonii i Starosarmacji w Królestwie Baridasu, Minister Robót Publicznych Terytorium Koronnego, sekretarz w Ministerstwie Infrastruktury Gellonii i Starosarmacji, Prezydent Książęcego Miasta Grodziska, wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Izby Senatorskiej, poseł, senator.

instytucja.png
Dotacje
500,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Tomasz Ivo Hugo.
Serduszka
4 680,00 lt
Ten artykuł lubią: Sławomir von Hohenzollern-Wikidajło, Henryk Wespucci, Roland Heach-Romański, Yennefer von Witcher, Paviel Gustolúpulo, Tomasz Ivo Hugo, Susanne Delfina Kierkeller, Konrad Jakub Arped-Friedman.
Komentarze
Roland Heach-Romański
Pomnik za życia. Wzruszon jestem wielce!
Odpowiedz Permalink
GdL
NARÓD jest wzruszony Konsulu drogi!
Odpowiedz Permalink
Roland Heach-Romański
Co prawda sam stawiałem, ale i tak cieszy :D
Odpowiedz Permalink
GdL
Mnie wypada jedynie pogratulować! :)
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.