Kominikat Naczelnej Izby Architektury

Stwierdzono pewne nieprawidłowości dotyczące przeprowadzanych przez Ciebie operacji. Nasi technicy, po przeanalizowaniu problemu, ustalili co jest nie tak. W razie dalszych błędów zgłoś tę sprawę we właściwym dziale na Forum Centralnym.

Komunikat błędu:

Nie ma takiego artykułu lub nie można wykonać związanej z nim operacji.

(—) Stanisław Węzeł,
Kierownik Działu Utrzymania Ruchu.