Nakładem wydawnictwa
„Przegląd Mikronacyjny”
ukazały się dotychczas następujące serie wydawnicze:
Przegląd Mikronacyjny
  1. Przegląd Mikronacyjny #1 , 15.11.2020 r.
  2. Przegląd Mikronacyjny #2 , 21.11.2020 r.

 

Sarmackie rozmowy przy kominku
  1. Sarmackie rozmowy przy kominku #1, 18.11.2020 r.
  2. Sarmackie rozmowy przy kominku #2, 25.11.2020 r.