Nakładem wydawnictwa
„Sarmacki Instytut Astronomiczny”
ukazały się dotychczas następujące serie wydawnicze:
Astronom
  1. Astronom #1, 28.10.2019 r.
  2. Astronom #3, 02.03.2020 r.