Nakładem wydawnictwa
„Njitickie Novice”
ukazały się dotychczas następujące serie wydawnicze:
E mare libertas
  1. E mare libertas, 11.08.2018 r.
  2. E mare libertas /2/, 17.08.2018 r.
  3. E mare libertas /3/, 21.09.2018 r.

 

Trenerskie wspomnienia
  1. Trenerskie wspomnienia /1/, 24.08.2018 r.
  2. Trenerskie wspomnienia /1½/, 29.08.2018 r.