Nakładem wydawnictwa
„Gazeta Hasselandzka”
ukazały się dotychczas następujące serie wydawnicze:
HassBiznes
  1. Przegląd giełdowy 20.09.2019, 20.09.2019 r.