Nakładem wydawnictwa
„Instytut Zdrowia Powszechnego”
ukazały się dotychczas następujące serie wydawnicze: