Nakładem wydawnictwa
„Sarmacka Encyklopedia Powszechna”
ukazały się dotychczas następujące serie wydawnicze:
Sarmackie zwierzeta.
  1. Bawół baridajski, 14.04.2017 r.
  2. Bawół baridajski południowy, 15.04.2017 r.
  3. Kukuł inkaski (odmiana baridajska), 01.06.2017 r.

 

Kalendaria
  1. Kalendarium Baridasu 2002-2010, 24.06.2017 r.