Nakładem wydawnictwa
„Kancelaria Prezydenta Republiki Baridas”
ukazały się dotychczas następujące serie wydawnicze:
Orędzia i przemówienia królewskie
  1. Przemówienie z okazji objęcia tronu, 21.08.2018 r.
  2. List otwarty do Jego Książęcej Mości z okazji objęcia tronu, 02.11.2018 r.

 

Konkursy i zabawy
  1. Konkurs — Religia Málauska, 26.08.2018 r.

 

Komunikaty i oświadczenia
  1. Zmiana na urzędzie Premiera Baridasu, 02.09.2018 r.

 

Wiara málauska
  1. Życzenia świąteczne + prezent — Księga Aprecjacji, 24.12.2018 r.