Nakładem wydawnictwa
„Brama Sarmacka”
ukazały się dotychczas następujące serie wydawnicze:
Przegląd wydarzeń
  1. Przegląd wydarzeń (18.IX.2020), 18.09.2020 r.
  2. Przegląd wydarzeń (22.IX.2020), 22.09.2020 r.
  3. Przegląd wydarzeń (28.IX.2020) , 28.09.2020 r.
  4. Przegląd wydarzeń (2 X 2020), 02.10.2020 r.
  5. Przegląd wydarzeń (7 X 2020), 07.10.2020 r.
  6. Przegląd wydarzeń (13 X 2020), 13.10.2020 r.
  7. Przegląd wydarzeń (22 X 2020), 22.10.2020 r.
  8. Przegląd wydarzeń (3 XI 2020), 03.11.2020 r.