Nakładem wydawnictwa
„Ordo Sclaviniae”
ukazały się dotychczas następujące serie wydawnicze:
Wezwania Przywódcy
  1. Czym jest, a czym nie jest Ostateczna Krucjata, 23.07.2014 r.
  2. Na okoliczność Dnia Konsularnego, 06.10.2014 r.
  3. Nachalna propaganda 3, 08.10.2014 r.
  4. Wezwanie do krucjaty, 17.12.2014 r.
  5. Nowy Kotwicz a sprawa sclavińska, 12.02.2015 r.

 

Poezja Bryenniosa
  1. Konsylium kantynne, 21.11.2014 r.

 

Specjalne okazje
  1. Odsłonięcie pomnika Młynka Kawowego w Eldoracie, 21.12.2014 r.

 

Amadeja
  1. Amadeja, numer pierwszy (archiwalny), 19.04.2015 r.
  2. Amadeja, numer drugi (grański), 28.08.2015 r.
  3. Amadeja, numer trzeci (konsularny), 02.05.2016 r.