Siergiusz Asketil
Chwila Zwątpienia — Państwo to ja
14:59, 17.06.2015 r.
Mikro
3
12