Niegosław Sarewicz
Komentarze
@AvdE Czyż Senat jako coś doskonałego może wpaść, w ręce niepowagi, zwanej przez Cię Szatanem?
Kiedyś mieszkałem przy ulicy Nieznanego Secesjonisty, ale to nie moje dzieło, chyba, żem je pisał pismem automatycznym, albo lunatykując.
@AvdE Czymże jest chciwość, kiedy przez usta soborowiczów przemawiają słowa prawdziwej Powagi? Czy nikły cień owej chciwości wart jest w ogóle uwagi w komparacyi z blaskiem wypełniania woli Proroka?
Do tyld ostatnich z klawiatur
Bronić będziemy diuka
Aż się rozpadnie dzika z gór
Kugarska zawierucha
Sto.
Tort.
1. brytyjski pistolet maszynowy z czasów drugiej wojny światowej, mający charakterystyczny magazynek z boku broni;
2. jednostka siły równa 1000 niutonów

Układa waszmość zagadkę i nie wie, jakie słowa w niej umieszcza?
@HeweliuszPopow W trzecim wierszu poziomo.
Sten.
Serwer.
Ser.
@Wrigley Ulica Nieznanego Secesjonisty to grunty G77, G29, G30 i F79 na planie Eldorado Eldoratu w SEG. Tak, Pałac Trybunalski, będący miejscem mojego zamieszkania, jest w SEG, na gruncie F78, a nazwa wzięła się od tego, że Pałac leży naprzeciw budynku Trybunału Koronnego (wybrałem to miejsce, żeby mieć wygodnie chodzić na procesy).
@Jihymed Artykuł był pisany z perspektywy wizytujących żołnierzy.
Bądźże pozdrowion, o Jarosławie Wawrzyniakiem zwany! Czy zdążył żeś już odkryć egzystencję czegoś takiego jak Forum Centralne?
Dlaczego Szanowna Kandydatka używa państwowego organu prasowego do prowadzenia prywatnej kampanii?

Czy według Szanownej Kandydatki Sclavinia nie potrzebuje czegoś więcej, prawdziwego motoru napędowego dla aktywności, niż tylko technokratycznych rządów ograniczających się do "prac nad Odolanisem" czy konkursów dla uprzywilejowanych?

I dlaczego pragnąc kandydować na stanowisko Konsula Szanowna Kandydatka nadal uważa to Baridas, a nie Sclavinię za swoją ojczyznę?
Manifest jam czytał i absolutnie nie zaprzecza, iż każdy Baridajczyk jest Sclavińczykiem. Jednakowoż chodzi o nie o to, li ażeby każdy Sclavińczyk nie stał się Baridajczykiem! A do tego w biegu szybszym niż ten przez sclavińskie jednorożce uskuteczniany nieustannie zmierzamy. Czy to kierunek właściwy, czy też nie lepiej wziąć przykładu z jednorożców i pobiec w kierunku wielkiej, wielonarodowej Sclavinii, miast okupowanej, baridajskiej?
@GuedesDeLima Wybór Yennefer von Witcher na Konsula oznaczał będzie egzystencję okupacji Sclavinii przez Baridajczyków. Ta okupacja już po części trwa, ponieważ dopuszcza się nie zamieszkiwanie przez obywateli sclavińskich Sclavinii, lecz posiadanie obywatelstwa baridajskiego jeno, a władze kontrolowane są przez Baridajczyków. Nie możemy dopuścić do tego, ażeby baridajska faszystowska zaraza egzystowała w Sclavinii. Jedynie wybór Sclavińczyka z krwi i kości jest w stanie temu zapobiec.
@Vulpis Rozumiem, przyjmuję do wiadomości.
@Vulpis Tu nie chodzi o miłosierdzie czy jego brak, po prostu wolę szczerze skrytykować niż fałszywie chwalić.
Nie chcę być narcyzem, ale jakkolwiek moje wiersze są co najmniej niedorzeczne i o małej wartości artystycznej, tak niewielka przeróbka tekstu jednej z piosenek tym bardziej nie może być uznana za arcydzieło, zwłaszcza, iż wkład własny jest bardzo niewielki. Mimo tego opublikuję tenże komentarz z tantiemą, a nie bez, jak zazwyczaj robię, ponieważ wypada docenić go, jakkolwiek mały by on nie był.
Czas inicjatywy jest nieco chybiony, ponieważ wybory już trwają, a większość aktywnych obywateli już głos oddała. Ale lepiej późno niż wcale.
@Yenn Skoro dla Waszmość Pani, zakładając, iż władze Baridasu nie łamią sarmackiej Konstytucyi, wszystko, co jam robi, jest wymierzone w Baridas, to dlaczego również obniżka cen dodania do rotatora czy założenia instytucyi nie jest wymierzona w Baridas? Przecież niewątpliwie jest, albowiem wszystko, co jam czyni, w Baridas jest wymierzone. Chociażby zaprojektowanie symboli Tropicany też było wymierzone w Baridas, czyż nie było?

A jeśli chodzi o opłatę za rotatora, to nie jestem w żadnym wypadku przeciwny kompromisowi. Mogę przychylić się również do Pani propozycji, oczywiście w rozsądnym wymiarze i cenie. Np. pierwszy i drugi dzień mógłby być zwolniony z opłaty, a później cena by proporcjonalnie wzrastała aż do najdłuższego możliwego czasu, za który cena by wynosiła np. 2500 lt, jak to jest obecnie. Co Pani na to?
@defloriusz @MAP @leszcz @Owski @Juarez @Orjon @OvS @Vanderlei @Grimknur @Vindsor @kaxiu

Obywatelu! Tylko głos pusty w wyborach z list komitetów pozwoli Ci być wolnym!

sxi7MKa5.png
@Yenn 1. Rada Ministrów ma wiele rozmaitych źródeł dochodu, a zyski z rotatora są wyłącznie jednym z nich, w dodatku relatywnie niewielkim. Likwidacja ich zatem nie będzie stanowiła znacznego obciążenia dla budżetu, a odciąży finansowo aktywnych, piszących rozmaite artykuły, obywateli.

2. Jam nie pisze artykułów po to, ażeby tantiemy czy też dotacye jeno zyskiwać, lecz między innymi dla rozpowszechniania głoszonych przez mię idei, do których każdy, zgodnie z Konstytucją, powinien mieć dostęp. Ale wydaje się mię, iż wystarczająco już od tematu odbiegliśmy.

3. Zamiast stosować tego rodzaju chwyty erystyczne, niechajże odpowie Waszmość Pani na jasno zadane pytanie me: Skoro według Waszmość Pani w Baridasie nie są łamane prawa przez Konstytucyę zagwarantowane, to czego się zatem Pani obawia i dlaczego uznaje wprowadzenie tego przepisu za uderzenie w Baridas? Czyżby nie wierzyła Pani w obiektywność sądów wówczas, kiedy sama Pani w nich nie zasiada?
@Yenn 1. Jam nie mówi wcale o kosztach zatrudnienia grafika, li o cenie przez Radę Ministrów narzuconej. Ja osobiście nie korzystam z usług grafików, ponieważ sam posiadam pewne umiejętności graficzne, wystarczające do stworzenia grafik takich, jak chociażby mój plakat wyborczy. I trud włożony w przygotowanie grafiki lub też pieniądze włożone w zatrudnienie grafika w przypadku posiadających mniejsze umiejętności nie powinien być jeszcze do tego powielany poprzez koszty uiszczenia tejże opłaty, lecz odpowiednio doceniony.

2. Do posiadania elementarnej umiejętności czytania ze zrozumieniem nie jest potrzebne jakieś nadzwyczajne wykształcenie, a z tego co widać, to osoby powyżej wieku szkolnego tu również, a może zwłaszcza, nie są w posiadaniu tejże umiejętności. Ale wydaje mi się, że już wystarczająco odbiegliśmy od tematu i umiejętność czytania ze zrozumieniem nie jest powiązana z proponowaną przez mię obniżką cen instytucyi założenia.

3. Skoro według Waszmość Pani w Baridasie nie są łamane prawa przez Konstytucyę zagwarantowane, to czego się zatem Pani obawia? Przyjęcie tzw. postawy obronnej świadczy o strachu przed wprowadzeniem tych przepisów i tym, że wrogowie wolności i łamacze praw przez Konstytucyę zagwarantowanych zostaną wreszcie osądzeni.

I nie biję w Baridas jako taki, lecz w nadzwyczajną kastę tam panującą.
Pokazuje to jedynie, iż wszystkie komitety startujące w wyborach niczym się nawzajem nie różnią.

sxi7MKa5.png
O Eddardzie Noqternie, ze spisem tychże zadań tu można się zapoznać.

Jakkolwiek sens tejże inicjatywy jest w mojej opinii żaden, to wypada podziękować za nadanie tychże odznaczeń z nieba. Dziękuję zatem.