Elron Kazali
Komentarze
Moim skromnym zdaniem niejako Księstwo Sarmacji jest pewnego rodzaju federacjom w której skład wchodzą
- Starosarmacja
- Baridas
- Teutonia
- Wandystan
2 księstwa, 1 Królestwo i 1 państwo Komunistyczne
Jestem za opinią Jack von Horna