6115. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
112. dzień panowania Piotra III Łukasza
Kasa Główna Poczty Baridajskiej
Nazwa: Znaczek pocztowy Piotra III Łukasza
Dostępnych sztuk: 93
Cena: 100 lt
Nazwa: Gołąb Scholandzki
Dostępnych sztuk: 6
Cena: 100 lt
Nazwa: Gołąb Dreamlandzki
Dostępnych sztuk: 7
Cena: 100 lt
Nazwa: Kalafoniks
Dostępnych sztuk: 2
Cena: 1200000 lt
Nazwa: Herb
Dostępnych sztuk: 2
Cena: 200000 lt
Nazwa: Piotr Mikołaj
Dostępnych sztuk: 1
Cena: 1200000 lt
Nadchodzące emisje
Nazwa: 16. rocznica Starosarmacji
Dostępnych sztuk: 30
Cena: 16000 lt
Data emisji: 25.02.2019 r. o 19:00