6048. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
45. dzień panowania Piotra III Łukasza
Kasa Główna Poczty Baridajskiej
Nazwa: Gołąb Scholandzki
Dostępnych sztuk: 17
Cena: 100 lt
Nazwa: Gołąb Dreamlandzki
Dostępnych sztuk: 19
Cena: 100 lt
Nazwa: Kalafoniks
Dostępnych sztuk: 2
Cena: 1200000 lt
Nazwa: Herb
Dostępnych sztuk: 2
Cena: 200000 lt
Nazwa: Piotr Mikołaj
Dostępnych sztuk: 1
Cena: 1200000 lt
Nadchodzące emisje
Nazwa: Boże Narodzenie 2018
Dostępnych sztuk: 25
Cena: 2018 lt
Data emisji: 25.12.2018 r. o 00:00
Nazwa: 16. rocznica Starosarmacji
Dostępnych sztuk: 30
Cena: 16000 lt
Data emisji: 25.02.2019 r. o 19:00