5933. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
224. dzień panowania Roberta Fryderyka
Spis władz w Księstwie Sarmacji
Dwór Jego Książęcej Mości
Jego Książęca Mość
Sekretarz Koronny
Herold Koronny
Legat Koronny
Miecznik Koronny
Rada Ministrów
Kanclerz
Minister Sprawiedliwości
Minister Finansów i Gospodarki
Podkanclerz, Minister Spraw Wewnętrznych
Podkanclerz, Minister Edukacji i Kultury
Sekretarz Stanu, Minister Promocji i informacji
Sejm Walny
Marszałek Sejmu
Poseł na Sejm
Poseł na Sejm, Wicemarszałek Sejmu
Poseł na Sejm
Poseł na Sejm, Wicemarszałek Sejmu
Trybunał Koronny
Marszałek Trybunału Koronnego
Asesor (1.08-01.12.2018)
Jego Książęca Mość
Asesor (1.08-01.12.2018)
Asesor (14.06.2018 — 14.10.2018)
Prefektura Generalna
Prefekt Generalny
Korpus Administracji Rządowej
Redaktor GAP
Administrator „Golden Quotes”
Pracownik SOBOS
Pracownik SOBOS
Podsekretarz Stanu ds Karczmy w MFiG
Służba Dyplomatyczna Jego Książęcej Mości
Ambasador w Republice Bialeńskiej
Ambasador w Chanacie Kugarskim
Attache
Ambasador w Monarchii Austro-Węgierskiej
Ambasador w Trizondalu
Samorząd Terytorialny
Regent interrex Królestwa Teutonii
Namiestnik Starosarmacji
Król Baridasu
Konsul Sclavinii
Lord Szambelan Hasselandu
Naczelna Izba Architektury
Jego Książęca Mość
Radca
Radca
Kanclerz