5719. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
10. dzień panowania Roberta Fryderyka
Spis władz w Księstwie Sarmacji
Dwór Jego Książęcej Mości
Jego Książęca Mość
Herold Koronny
Senior Koronny
Marszałek Koronny
Miecznik Koronny
Legat Koronny
Sekretarz Koronny
Pisarz Koronny
Rada Ministrów
Kanclerz
Wiceminister Spraw Wewnętrznych
Minister Finansów
Minister Informacji, Podkanclerzy
Minister Spraw Wewnętrznych
Minister Dziedzictwa Narodowego
Sejm Walny
Marszałek Sejmu
Poseł na Sejm
Poseł na Sejm
Poseł na Sejm
Poseł na Sejm
Poseł na Sejm
Wicemarszałek Sejmu
Trybunał Koronny
Marszałek Trybunału Koronnego
Asesor (26.12.2017 — 26.04.2018)
Jego Książęca Mość
Asesor (05.10.2017 — 05.02.2018)
Asesor (25.11.2017 — 25.03.2018)
Prefektura Generalna
Prefekt Generalny
Podprefekt Generalny
Korpus Administracji Rządowej
Redaktor GAP
Administrator „Golden Quotes”
Pracownik WIO
Pracownik SOBOS
Korpus Dyplomatyczny
Ambasador w Rzeczpospolitej Obojga Narodów
Samorząd Terytorialny
Król Teutonii
Namiestnik Starosarmacji
Wicekról Baridasu
Naczelna Izba Architektury
Jego Książęca Mość
Radca
Radca
Kanclerz