6048. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
45. dzień panowania Piotra III Łukasza
Spis władz w Księstwie Sarmacji
Dwór Jego Książęcej Mości
Jego Książęca Mość
Sekretarz Koronny
Herold Koronny
Legat Koronny
Miecznik Koronny
Rada Ministrów
Kanclerz
Minister Sprawiedliwości
Minister Edukacji i Kultury
Sekretarz Stanu, Minister Promocji i Informacji
Sejm Walny
Marszałek Sejmu
Posłanka
Poseł
Poseł
Poseł
Trybunał Koronny
Marszałek Trybunału Koronnego
Asesor (do 12.03.2019 r.)
Książę Sarmacji
Asesor (do 06.03.2019)
Asesor (do 06.03.2019)
Prefektura Generalna
Prefekt Generalny
Prefekt
Podprefekt Generalny
Korpus Administracji Rządowej
Redaktor GAP
Administrator „Golden Quotes”
Redaktor SOBOS
Podsekretarz Stanu ds Karczmy w MFiG
Służba Dyplomatyczna Jego Książęcej Mości
Ambasador w Republice Bialeńskiej
Ambasador w Chanacie Kugarskim
Attache
Ambasador w Monarchii Austro-Węgierskiej
Ambasador w Trizondalu
Ambasador w Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Samorząd Terytorialny
Królowa Teutonii
Namiestnik Starosarmacji
Król Baridasu
Lord Szambelan Hasselandu
Konsul Sclavinii
Naczelna Izba Architektury
Radca
Radca
Kanclerz
Radca
Książę Sarmacji