5813. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
104. dzień panowania Roberta Fryderyka
Spis władz w Księstwie Sarmacji
Dwór Jego Książęcej Mości
Jego Książęca Mość
Herold Koronny
Marszałek Koronny
Legat Koronny
Strateg Koronny
Miecznik Koronny
Rada Ministrów
Kanclerz
Minister Edukacji Narodowej
Minister Spraw Wewnętrznych
Minister Finansów i Gospodarki
Minister Kultury
Podkanclerzy
Sejm Walny
Marszałek Sejmu
Poseł na Sejm
Poseł na Sejm
Wicemarszałek Sejmu
Poseł na Sejm
Wicemarszałek Sejmu
Poseł na Sejm, Marszałek-Senior
Trybunał Koronny
Marszałek Trybunału Koronnego
Asesor (26.12.2017 — 26.04.2018)
Asesor (27.02.2018 — 27.06.2018)
Asesor (27.02.2018 — 27.06.2018)
Jego Książęca Mość
Prefektura Generalna
Prefekt Generalny
Prefekt
Podprefekt Generalny
Korpus Administracji Rządowej
Pracownik SOBOS
Redaktor GAP
Administrator „Golden Quotes”
Pracownik SOBOS
Korpus Dyplomatyczny
Ambasador w Chanacie Kugarskim
Ambasador w Monarchii Austro-Węgierskiej
Ambasador w Królestwie Dreamlandu
Ambasador w Królestwie Hasselandu
Ambasador w Trizondalu
Ambasador w Republice Bialeńskiej
Samorząd Terytorialny
Król Teutonii
Namiestnik Starosarmacji
Konsul Sclavinii
Wicekrólowa Baridasu
Naczelna Izba Architektury
Jego Książęca Mość
Radca
Radca
Kanclerz