6082. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
79. dzień panowania Piotra III Łukasza
Dzisiejsze Sarmatnice: Oh! Smuteczek, nikt warty twojego zainteresowania.
Prasa
Dwór Książęcy (5 komentarzy, 20 serc)
Żołnierz Sarmacki (7 komentarzy, 13 serc)
Trybuna Diuków (10 komentarzy, 10 serc)
Park Stołeczny (8 komentarzy, 3 serca)
Żołnierz Sarmacki (16 komentarzy, 11 serc)
Teutońska Akademia Medyczna (15 komentarzy, 8 serc)
Herold (13 komentarzy, 11 serc)
Gazeta Hasselandzka (11 komentarzy, 9 serc)
Trybuna Diuków (4 komentarze, 14 serc)
Żołnierz Sarmacki (9 komentarzy, 17 serc)
Akademia Polinaukowa w Bordonii (16 komentarzy, 26 serc)
Gazeta Niepokorna (16 komentarzy, 17 serc)
Els (8 komentarzy, 12 serc)
Merkuriusz Gelloński (0 komentarzy, 12 serc)
Głos Pusty (27 komentarzy, 7 serc)
Herold (5 komentarzy, 10 serc)
Valhallska Spółka Przemysłowa (12 komentarzy, 12 serc)
Park Stołeczny (5 komentarzy, 6 serc)
Kot Gończy (8 komentarzy, 14 serc)
Niezależna Agencja Mediów (6 komentarzy, 6 serc)
Kuryer Impertynencki (7 komentarzy, 13 serc)
Rada Ministrów (6 komentarzy, 7 serc)
Rada Ministrów (3 komentarze, 8 serc)
Gwar Grodziska (9 komentarzy, 14 serc)
Rada Ministrów (18 komentarzy, 4 serca)
Dom Statystyk Camelon (8 komentarzy, 8 serc)
Gwar Grodziska (7 komentarzy, 7 serc)
Kościół Mazdaistyczny (2 komentarze, 10 serc)
Ród von Hippogriff (20 komentarzy, 9 serc)
Bialeńska Agencja Prasowa (5 komentarzy, 6 serc)
Teutoński Instytut Historyczny (7 komentarzy, 13 serc)
Cõrt Aryoar (7 komentarzy, 12 serc)
Kościół Diuczej Wiary (8 komentarzy, 9 serc)
Kościół Mazdaistyczny (6 komentarzy, 9 serc)
Bialeńska Agencja Prasowa (1 komentarz, 5 serc)
Park Stołeczny (3 komentarze, 4 serca)
Kościół Mazdaistyczny (0 komentarzy, 4 serca)
Przelane na Papier (2 komentarze, 6 serc)
Bialeńska Agencja Prasowa (7 komentarzy, 10 serc)
Kościół Mazdaistyczny (4 komentarze, 5 serc)
Gazeta Teutońska (9 komentarzy, 19 serc)
Kościół Diuczej Wiary (7 komentarzy, 11 serc)
Gazeta Niepokorna (8 komentarzy, 4 serca)
Kościół Mazdaistyczny (5 komentarzy, 8 serc)
Templum (15 komentarzy, 15 serc)
Park Stołeczny (4 komentarze, 7 serc)
piSMOK (9 komentarzy, 19 serc)
Gazeta Teutońska (12 komentarzy, 22 serc)
Gazeta Teutońska (17 komentarzy, 28 serc)
Gazeta Teutońska (8 komentarzy, 23 serc)
Trybuna Diuków (13 komentarzy, 17 serc)
Park Stołeczny (16 komentarzy, 11 serc)
Gazeta Teutońska (13 komentarzy, 18 serc)
Gazeta Teutońska (6 komentarzy, 7 serc)
Gazeta Teutońska (3 komentarze, 15 serc)
Trybuna Diuków (4 komentarze, 10 serc)
Gazeta Niepokorna (3 komentarze, 6 serc)
Gazeta Niepokorna (8 komentarzy, 11 serc)
Bialeńska Agencja Prasowa (4 komentarze, 8 serc)
Park Stołeczny (22 komentarzy, 5 serc)
Park Stołeczny (10 komentarzy, 4 serca)
Baridajski Związek Piłki Nożnej (6 komentarzy, 13 serc)
Baridajski Związek Piłki Nożnej (9 komentarzy, 10 serc)
Sarmacka Liga Piłkarska (6 komentarzy, 9 serc)
Park Stołeczny (8 komentarzy, 9 serc)
Park Stołeczny (0 komentarzy, 6 serc)
Sarmacka Liga Piłkarska (3 komentarze, 9 serc)
Sarmacka Liga Piłkarska (10 komentarzy, 16 serc)
Goniec Czarnoleski (15 komentarzy, 17 serc)
Sarmacka Liga Piłkarska (7 komentarzy, 12 serc)
Els (8 komentarzy, 12 serc)
Dwór Książęcy (5 komentarzy, 20 serc)
Żołnierz Sarmacki (7 komentarzy, 13 serc)
Trybuna Diuków (10 komentarzy, 10 serc)
Kościół Mazdaistyczny (2 komentarze, 10 serc)
Park Stołeczny (8 komentarzy, 3 serca)
Żołnierz Sarmacki (16 komentarzy, 11 serc)
Teutońska Akademia Medyczna (15 komentarzy, 8 serc)
Herold (13 komentarzy, 11 serc)
Gazeta Hasselandzka (11 komentarzy, 9 serc)
Ród von Hippogriff (20 komentarzy, 9 serc)
Els (8 komentarzy, 12 serc)
Dwór Książęcy (5 komentarzy, 20 serc)
Żołnierz Sarmacki (7 komentarzy, 13 serc)
Trybuna Diuków (4 komentarze, 14 serc)
Żołnierz Sarmacki (9 komentarzy, 17 serc)
Akademia Polinaukowa w Bordonii (16 komentarzy, 26 serc)
Gazeta Niepokorna (16 komentarzy, 17 serc)
Żołnierz Sarmacki (10 komentarzy, 18 serc)
Gazeta Hasselandzka (10 komentarzy, 15 serc)
Gazeta Teutońska (13 komentarzy, 19 serc)
Chata zielarki (13 komentarzy, 12 serc)
Trybuna Diuków (7 komentarzy, 12 serc)
Ród von Hippogriff (20 komentarzy, 9 serc)
Park Stołeczny (17 komentarzy, 5 serc)
Żołnierz Sarmacki (16 komentarzy, 11 serc)
Gazeta Niepokorna (16 komentarzy, 17 serc)
Akademia Polinaukowa w Bordonii (16 komentarzy, 26 serc)
Teutońska Akademia Medyczna (15 komentarzy, 8 serc)
Chata zielarki (13 komentarzy, 12 serc)
Gazeta Teutońska (13 komentarzy, 19 serc)
Herold (13 komentarzy, 11 serc)
Partia Rozwoju (12 komentarzy, 8 serc)
Gazeta Hasselandzka (11 komentarzy, 9 serc)
Trybuna Diuków (10 komentarzy, 10 serc)
Gazeta Hasselandzka (10 komentarzy, 15 serc)
Els (8 komentarzy, 12 serc)
Trybuna Diuków (10 komentarzy, 10 serc)
Gazeta Hasselandzka (11 komentarzy, 9 serc)
Dwór Książęcy (5 komentarzy, 20 serc)
Teutońska Akademia Medyczna (15 komentarzy, 8 serc)
Żołnierz Sarmacki (7 komentarzy, 13 serc)
Ród von Hippogriff (20 komentarzy, 9 serc)
Park Stołeczny (8 komentarzy, 3 serca)
Żołnierz Sarmacki (16 komentarzy, 11 serc)
Herold (13 komentarzy, 11 serc)
Kościół Mazdaistyczny (2 komentarze, 10 serc)
Akademia Polinaukowa w Bordonii (16 komentarzy, 26 serc)
Forum
Polityka i społeczeństwo: Stronnictwa polityczne (3 odp.)
Pałac Dyplomatów: Ambasada Rzeczpospolitej Obojga Narodów (13 odp.)
Zagranica (24 odp.)
Gospodarka (6 odp.)
Kościół Diuczej Wiary: Sala Plenarna im. Antoniego Hermana Strzałeckiego (16 odp.)
Kultura i sztuka (13 odp.)
Zagranica (13 odp.)
Polityka i społeczeństwo: Stronnictwa polityczne (24 odp.)
Polityka i społeczeństwo: Stronnictwa polityczne (0 odp.)
Polityka i społeczeństwo (29 odp.)
Polityka i społeczeństwo (73 odp.)
Polityka i społeczeństwo (1 odp.)
Pałac Dyplomatów: Ambasada Republiki Suderlandu (22 odp.)
Sclavinia: Przestrzeń publiczna (45 odp.)
Sclavinia: Władze i administracja (5 odp.)
Sclavinia: Przestrzeń publiczna (3 odp.)
Sclavinia: Akademia Sclavińska im. Stanisława Gertalda (8 odp.)
Sclavinia: Przestrzeń publiczna (1 odp.)
Sclavinia: Przestrzeń publiczna (116 odp.)
Sclavinia: Przestrzeń publiczna (0 odp.)
Sclavinia: Przestrzeń publiczna (0 odp.)
Sclavinia: Przestrzeń publiczna (0 odp.)
Sclavinia: Przestrzeń publiczna (28 odp.)
Sclavinia: Przestrzeń publiczna (8 odp.)
Sclavinia: Przestrzeń publiczna (20 odp.)
Sclavinia: Władze i administracja (3 odp.)
Sclavinia: Przestrzeń publiczna (3 odp.)
Sclavinia: Przestrzeń publiczna (1 odp.)
Teutonia: Zamek Zielnyborski (8 odp.)
Teutonia: Senat [Úr Thing] (3 odp.)
Teutonia: Życie Teutonii [Úr Teutonienlejb] (35 odp.)
Teutonia: Życie Teutonii [Úr Teutonienlejb] (9 odp.)
Teutonia: Życie Teutonii [Úr Teutonienlejb] (265 odp.)
Teutonia: Senat [Úr Thing] (7 odp.)
Teutonia: Życie Teutonii [Úr Teutonienlejb] (80 odp.)
Teutonia: Życie Teutonii [Úr Teutonienlejb] (11 odp.)
Teutonia: Senat [Úr Thing] (3 odp.)
Teutonia: Życie Teutonii [Úr Teutonienlejb] (3 odp.)
Teutonia: Teutońska Akademia Medyczna (0 odp.)
Teutonia: Zamek Królewski [Úr Kongburg] (86 odp.)
Teutonia: Teutońska Akademia Medyczna (2 odp.)
Teutonia: Zamek Królewski [Úr Kongburg] (6 odp.)
Teutonia: Teutońska Akademia Medyczna (0 odp.)
Baridas: Życie w Baridasie (8 odp.)
Baridas: Życie w Baridasie (23 odp.)
Baridas: Władze Królestwa (4 odp.)
Baridas: Życie w Baridasie (20 odp.)
Baridas: Życie w Baridasie (20 odp.)
Baridas: Władze Królestwa (0 odp.)
Baridas: Władze Królestwa (356 odp.)
Baridas: Życie w Baridasie (216 odp.)
Baridas: Życie w Baridasie (9 odp.)
Baridas: Instytucje i jednostki organizacyjne (3 odp.)
Baridas: Życie w Baridasie (6 odp.)
Baridas: Życie w Baridasie (4 odp.)
Baridas: Instytucje i jednostki organizacyjne (6 odp.)
Baridas: Życie w Baridasie (1 odp.)
Baridas: Życie w Baridasie (8 odp.)
Starosarmacja: KM Grodzisk (0 odp.)
Starosarmacja: Życie w krainie (188 odp.)
Starosarmacja: Życie w krainie (19 odp.)
Starosarmacja: Dom Partii (36 odp.)
Starosarmacja: Dom Partii (2 odp.)
Starosarmacja: Życie w krainie (92 odp.)
Starosarmacja: Życie w krainie (4 odp.)
Starosarmacja: Życie w krainie (21 odp.)
Starosarmacja: Życie w krainie (15 odp.)
Starosarmacja: KM Grodzisk (0 odp.)
Starosarmacja: Życie w krainie (4 odp.)
Starosarmacja: KM Grodzisk (4 odp.)
Starosarmacja: KM Grodzisk (2 odp.)
Starosarmacja: Życie w krainie (8 odp.)
Starosarmacja: Życie w krainie (32 odp.)
Hasseland: Władze prowincji (37 odp.)
Hasseland: Władze prowincji (8 odp.)
Hasseland: Władze prowincji (21 odp.)
Hasseland: Władze prowincji (9 odp.)
Hasseland: Instytucje (4 odp.)
Hasseland: Władze prowincji (0 odp.)
Hasseland: Życie publiczne (11 odp.)
Hasseland: Władze prowincji (31 odp.)
Hasseland: Instytucje (2 odp.)
Hasseland: Władze prowincji (1 odp.)
Hasseland: Władze prowincji (1 odp.)
Hasseland: Życie publiczne (8 odp.)
Hasseland: Władze prowincji (4 odp.)
Hasseland: Instytucje (0 odp.)
Hasseland: Władze prowincji (2 odp.)
Bialenia: Instytucje i jednostki organizacyjne (23 odp.)
Bialenia: Życie w Bialenii (4 odp.)
Bialenia: Władze Republiki Bialeńskiej (5 odp.)
Bialenia: Władze Republiki Bialeńskiej (4 odp.)
Bialenia: Instytucje i jednostki organizacyjne (0 odp.)
Bialenia: Władze Republiki Bialeńskiej (15 odp.)
Bialenia: Instytucje i jednostki organizacyjne (2 odp.)
Bialenia: Życie w Bialenii (138 odp.)
Bialenia: Instytucje i jednostki organizacyjne (0 odp.)
Bialenia: Instytucje i jednostki organizacyjne (2 odp.)
Bialenia: Życie w Bialenii (22 odp.)
Bialenia: Życie w Bialenii (5 odp.)
Bialenia: Instytucje i jednostki organizacyjne (1 odp.)
Bialenia: Życie w Bialenii (10 odp.)
Bialenia: Życie w Bialenii (31 odp.)
Dowództwo Baz Wojskowych: Służba Dyżurna (10 odp.)
Dowództwo Baz Wojskowych: Wojska Pancerne (29 odp.)
Dowództwo Baz Wojskowych: Wojska Pancerne (3 odp.)
Dowództwo Baz Wojskowych: Wojska Sojusznicze Paktu Gellońskiego (5 odp.)
Dowództwo Główne: Wojskowa Komenda Uzupełnień (1 odp.)
Dowództwo Baz Wojskowych: Służba Dyżurna (31 odp.)
Dowództwo Baz Wojskowych: Wojska Specjalne (4 odp.)
Dowództwo Baz Wojskowych: Marynarka Wojenna (16 odp.)
Dowództwo Baz Wojskowych: Siły Powietrzne (2 odp.)
Dowództwo Baz Wojskowych: Służba Dyżurna (334 odp.)
Dowództwo Główne: Wojskowa Komenda Uzupełnień (3 odp.)
Dowództwo Główne: Prawo Wojskowe (0 odp.)
Dowództwo Baz Wojskowych: Książęca Żandarmeria Wojskowa (10 odp.)
Dowództwo Baz Wojskowych: Służba Dyżurna (27 odp.)
Wnioski urzędowe Sala Głosowań Sejmu
Książę: Pałac Książęcy — Sala Tronowa (11 odp.)
Książę: Pałac Książęcy — Sala Tronowa (24 odp.)
Książę: Pałac Książęcy — Skrzydło Południowe — Kancelaria Książęca (7 odp.)
Naczelna Izba Architektury: Referat ds. Obsługi Organów Państwowych (1 odp.)
Naczelna Izba Architektury: Referat ds. Obsługi Organów Państwowych (1 odp.)
Naczelna Izba Architektury: Referat ds. Obsługi Organów Państwowych (4 odp.)
Naczelna Izba Architektury: Referat ds. Obsługi Organów Państwowych (1 odp.)
Naczelna Izba Architektury: Referat ds. Obsługi Organów Państwowych (1 odp.)
Naczelna Izba Architektury: Referat ds. Obsługi Organów Państwowych (3 odp.)
Naczelna Izba Architektury: Referat ds. Obsługi Sarmatów (0 odp.)
Naczelna Izba Architektury: Referat ds. Obsługi Sarmatów (1 odp.)
Naczelna Izba Architektury: Referat ds. Systemu (19 odp.)
Naczelna Izba Architektury: Referat ds. Systemu (0 odp.)
Naczelna Izba Architektury: Referat ds. Systemu (0 odp.)
Naczelna Izba Architektury: Referat ds. Systemu (5 odp.)
Prefektura Generalna (1 odp.)
Rada Ministrów: Monitor Rady Ministrów (4 odp.)
Rada Ministrów: Wnioski i pisma do Rady Ministrów (1 odp.)
Sejm: Laska Marszałkowska (9 odp.)
Sejm: Sala obrad Sejmu (7 odp.)
Sejm: Sala obrad Sejmu (1 odp.)
Sejm: Sala obrad Sejmu (6 odp.)
Sejm: Sala obrad Sejmu (2 odp.)
Sejm: Sala obrad Sejmu (4 odp.)
Trybunał Koronny: Biuro podawcze (0 odp.)
Trybunał Koronny: Sala rozpraw i posiedzeń jawnych (15 odp.)
Trybunał Koronny: Sala rozpraw i posiedzeń jawnych (4 odp.)
Trybunał Koronny: Sala rozpraw i posiedzeń jawnych (7 odp.)
Trybunał Koronny: Sala rozpraw i posiedzeń jawnych (6 odp.)
Trybunał Koronny: Sala rozpraw i posiedzeń jawnych (8 odp.)

Dołącz do społeczności sarmackich ćwirkowiczów!

Ćwirki odświeżają się co 15 sekund lub w chwili publikacji.
ładowanko danych...