6205. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
202. dzień panowania Piotra III Łukasza
Uchwała zatwierdzająca Rozporządzenie Księcia w sprawie zmiany rozporządzenia o orderach i odznaczeniach
Termin głosowania
10.05.2019, 21:54:12 do 12.05.2019, 20:38:30 (głosowanie skrócono)
Debata w Sejmie
Treść głosowania
Uchwała Sejmu Księstwa Sarmacji w sprawie zatwierdzenia Rozporządzenia Księcia o zmianie Rozporządzenia o Orderach i Odznaczeniach z dnia 2 maja 2018r

Art. 1.
Sejm Księstwa Sarmacji zatwierdza Rozporządzenie o zmianie Rozporządzenia o Orderach i Odznaczeniach z dnia 2 maja 2018 r zgodnie z przedstawioną w Sejmie treścią
Art. 2.
Uchwała jest skuteczna z chwilą ogłoszenia.
Głosy ZA
  1. Peter West, 11.05.2019, 12:00:14
  2. Piotr Paweł I, 11.05.2019, 14:04:21
  3. Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser, 12.05.2019, 13:52:18
  4. Tadeusz von Hippogriff-Brus, 12.05.2019, 15:23:53
  5. Alfred Fabian von Tehen-Dżek, 12.05.2019, 20:36:06
Głosy WSTRZYMUJĄCE
Głosy PRZECIW