6149. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
146. dzień panowania Piotra III Łukasza
Ustawa o zmianie sposobu liczenia siły głosu — poprawka nr 4
Termin głosowania
15.04.2018, 20:12:52 do 19.04.2018, 20:12:52
Debata w Sejmie
Treść głosowania
Art. 2

W projekcie Ustawy o zmianie sposobu liczenia siły głosu, w art. 1 dotyczącym zmiany art. 8 Ordynacji Wyborczej, po ust. 6. dodaje się ust. 7. w następującym brzemieniu:

Siła głosu obywatela jest zwiększona o 2 punkty, jeżeli jest Księciem.
Głosy ZA
Głosy WSTRZYMUJĄCE
  1. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 17.04.2018, 18:16:26
Głosy PRZECIW
  1. Konrad Jakub, 15.04.2018, 20:14:36
  2. Andrzej Fryderyk, 15.04.2018, 22:14:14
  3. Prokrust Zombiakov, 15.04.2018, 22:58:18
  4. Wojciech Hergemon, 17.04.2018, 19:42:45