6149. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
146. dzień panowania Piotra III Łukasza
Ustawa o zmianie sposobu liczenia siły głosu — poprawka nr 3
Termin głosowania
15.04.2018, 19:51:11 do 19.04.2018, 19:51:11
Debata w Sejmie
Treść głosowania
Poprawka
do projektu Ustawy o zmianie sposobu liczenia siły głosu
Art. 1

W projekcie Ustawy o zmianie sposobu liczenia siły głosu, art. 1 dotyczący zmiany art. 8 Ordynacji Wyborczej w zakresie ust. 3, otrzymuje brzmienie:

Siła głosu obywatela jest powiększona:
  1. o 1 punkt, jeżeli w ciągu 12 miesięcy poprzedzających głosowanie otrzymał nie mniej niż 3 i nie więcej niż 7 wsi;
  2. o 2 punkty, jeżeli w tym okresie otrzymał nie mniej niż 8 i nie więcej niż 14 wsi;
  3. o 3 punkty, jeżeli w tym okresie otrzymał więcej niż 14 wsi.
Głosy ZA
Głosy WSTRZYMUJĄCE
  1. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 19.04.2018, 13:34:02
Głosy PRZECIW
  1. Andrzej Fryderyk, 15.04.2018, 19:58:46
  2. Konrad Jakub, 15.04.2018, 20:11:40
  3. Prokrust Zombiakov, 15.04.2018, 22:58:10
  4. Wojciech Hergemon, 17.04.2018, 19:42:24