6149. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
146. dzień panowania Piotra III Łukasza
Ustawa o zmianie sposobu liczenia siły głosu — poprawka nr 2
Termin głosowania
15.04.2018, 19:51:08 do 19.04.2018, 19:51:08
Debata w Sejmie
Treść głosowania
Poprawka
do projektu Ustawy o zmianie sposobu liczenia siły głosu
Art. 1

W projekcie Ustawy o zmianie sposobu liczenia siły głosu, art. 1 dotyczący zmiany art. 8 Ordynacji Wyborczej w zakresie ust. 4, otrzymuje brzmienie:

Siła głosu obywatela jest powiększona:
  1. o 1 punkt, jeżeli obywatel posiada nieprzerwanie obywatelstwo przez okres od 3 do 6 miesięcy do dnia zarządzenia wyborów;
  2. o 2 punkty, jeżeli obywatel posiada nieprzerwanie obywatelstwo przez okres od powyżej 6 do 12 miesięcy do dnia zarządzenia wyborów;
  3. o 3 punkty, jeżeli obywatel posiada nieprzerwanie obywatelstwo przez okres powyżej 12 miesięcy do dnia zarządzenia wyborów.
Głosy ZA
  1. Andrzej Fryderyk, 15.04.2018, 19:57:54
  2. Prokrust Zombiakov, 15.04.2018, 22:57:55
  3. Wojciech Hergemon, 17.04.2018, 19:41:54
  4. Konrad Jakub, 19.04.2018, 18:16:28
Głosy WSTRZYMUJĄCE
Głosy PRZECIW
  1. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 19.04.2018, 13:34:17