6149. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
146. dzień panowania Piotra III Łukasza
Ustawa o zmianie sposobu liczenia siły głosu — poprawka nr 1
Termin głosowania
15.04.2018, 19:51:06 do 19.04.2018, 19:51:06
Debata w Sejmie
Treść głosowania
Poprawka
do projektu Ustawy o zmianie sposobu liczenia siły głosu
Art. 1

W projekcie Ustawy o zmianie sposobu liczenia siły głosu, art. 1 dotyczący zmiany art. 8 Ordynacji Wyborczej w zakresie ust. 2, otrzymuje brzmienie:

Obywatelowi, który w chwili zarządzenia wyborów lub referendum był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, przysługuje głos o wartości powiększonej w stosunku do siły podstawowej określonej w ust. 1. za każdy spełniony warunek określony kolejno w ust. 3-6.
Art. 2

W projekcie Ustawy o zmianie sposobu liczenia siły głosu, w art. 1 dotyczącym zmiany art. 8 Ordynacji Wyborczej, po ust. 5. dodaje się ust. 6. w następującym brzemieniu:

Siła głosu obywatela jest zwiększona o 1 punkt jeżeli jest księciem-seniorem.
Głosy ZA
Głosy WSTRZYMUJĄCE
  1. Konrad Jakub, 15.04.2018, 20:11:09
  2. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 19.04.2018, 13:34:28
Głosy PRZECIW
  1. Andrzej Fryderyk, 15.04.2018, 19:57:28
  2. Prokrust Zombiakov, 15.04.2018, 22:57:28
  3. Wojciech Hergemon, 17.04.2018, 19:41:21