6142. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
139. dzień panowania Piotra III Łukasza
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Paktu Gellońskiego
Termin głosowania
10.03.2018, 17:00:05 do 14.03.2018, 17:00:05
Debata w Sejmie
Treść głosowania
Na podstawie art. 19. ust. 2. Konstytucji Księstwa Sarmacji, Sejm wyraża zgodę na ratyfikację przez Jego Książęcą Mość Traktatu o utworzeniu Paktu Gellońskiego pomiędzy Księstwem Sarmacji a Republiką Bialeńską.
Głosy ZA
  1. Prokrust Zombiakov, 10.03.2018, 19:10:22
  2. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 11.03.2018, 16:37:56
  3. Marceli z Ossolińskich Bordoński, 11.03.2018, 20:29:39
  4. Konrad Jakub, 12.03.2018, 13:43:24
Głosy WSTRZYMUJĄCE
Głosy PRZECIW
  1. Wojciech Hergemon, 11.03.2018, 15:56:58
    Przeczytałem pierwsze 5 słów traktatu i jestem na Nie.
  2. Andrzej Fryderyk, 12.03.2018, 20:46:08