5963. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
254. dzień panowania Roberta Fryderyka
Ustawa o zmianie Ustawy o finansach publicznych
Termin głosowania
20.09.2017, 00:12:08 do 23.09.2017, 13:12:21
Debata w Sejmie
Treść głosowania
Ustawa Sejmu nr …
z dnia …
o zmianie Ustawy o finansach publicznych

W Ustawie Sejmu nr 229 z dnia 20 sierpnia 2014 roku o finansach publicznych (Dz. P. poz. 6833), wprowadza się następujące zmiany:

Art. 1.

Art. 3. ust. 2., o treści:

Środki ze sprzedaży znaczków pocztowych stanowią dochód podmiotu, na wniosek którego wyemitowano znaczek, a w przypadku braku takiego podmiotu — dochód Korony

przyjmuje brzmienie:

"Środki ze sprzedaży znaczków pocztowych stanowią z zastrzeżeniem ust. 2a. dochód podmiotu, na wniosek którego wyemitowano znaczek, a w przypadku braku takiego podmiotu — dochód Korony.

Art. 2.

W art. 2. po ust. 2. dodaje się ust. 2a. o następującym brzmieniu:

"W przypadku emisji znaczków pocztowych niewynikających w związku ze świętami i uroczystościami państwowymi, określonymi w art. 14a. Dekretu Księcia z mocą ustawy nr 280 z dnia 6 maja 2006 roku o symbolach Księstwa Sarmacji (Dz. P. poz. 445), 25% wysokości dochodu z emisji stanowi zysk Rady Ministrów."

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Głosy ZA
  1. Konrad Jakub, 20.09.2017, 00:28:49
  2. Laurencjusz Ma Hi at Atera, 20.09.2017, 06:06:02
  3. Kristian Arped, 20.09.2017, 10:10:45
  4. Sławomir von Hohenzollern-Wikidajło, 21.09.2017, 01:03:26
Głosy WSTRZYMUJĄCE
Głosy PRZECIW
  1. Albert Felimi-Liderski, 20.09.2017, 07:47:07
  2. Paviel Gustolúpulo, 20.09.2017, 08:37:09