6210. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
207. dzień panowania Piotra III Łukasza
Członkowie rodu
Poważany Januszek Pałasz (AG866)
herbu Klinke
Senior rodu
o4831D2r.png

Wielmożny Józef Sowiński (AG870)

Tadeusz Brus (AG864)

Czcigodny Albert Jan Maat (AG681)
herbu Lubicz
mrnc1mbE.png


Członkowie wpisani w rejestr rodów.