6179. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
176. dzień panowania Piotra III Łukasza
Ambasadorowie
Republika Bialeńska
Chanat Kugarski
Monarchia Austro-Węgierska
Trizondal
Rzeczpospolita Obojga Narodów