5752. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
43. dzień panowania Roberta Fryderyka
System Świadczeń Pieniężnych Starosarmacji
SYSTEM ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH STAROSARMACJI
________________________________________________________

SYSTEM ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH STAROSARMACJI, znany też po prostu jako SŚPS, to dedykowany, kompleksowy system wsparcia finansowego, które jest udzielane przez nasz samorząd mieszkańcom i obywatelom Starosarmacji. Złożony jest z kilku elementów, których opis znajdziecie poniżej.

Podstawą funkcjonowania i źródłem regulacji SŚPS jest Dekret Namiestnika Starosarmacji w sprawie uporządkowania finansów prowincji (Dz.P. poz. 8538, tekst jednolity).

Na SYSTEM ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH STAROSARMACJI składają się następujące elementy:


  1. Program 5000+ — miesięcznie wypłacane świadczenie pieniężne w wysokości 5 000 libertów, które przysługuje każdej osobie, która jest mieszkańcem (nie muszą być obywatelami) Starosarmacji, napisała w minionym miesiącu przynajmniej 25 wiadomości na forum i posiada więcej niż 30 punktów aktywności wg raportu Sarmackiego Instytutu Stastyki Społecznej. Weryfikację uprawnionych do otrzymania świadczenia przeprowadza Resort Skarbu do 10 dnia kolejnego miesiąca.
  2. Starosarmacka PomocZŁÓŻ WNIOSEK; jednorazowe, bezwarunkowe, świadczenie w wysokości 3 000 lt, które przysługuje każdemu mieszkańcowi Starosarmacji, który złoży odpowiedni wniosek. Wypłata świadczeń odbywa się będzie na bieżąco.
  3. Czyn StarosarmacjiZŁÓŻ WNIOSEK; wypłacane z budżetu Starosarmacji dotacje na realizację podejmowanych przez jej mieszkańców inicjatyw. Inicjatywa powinna być użyteczna społecznie oraz przedstawiać wartość dla Starosarmacji. Wysokość dotacji wynosi od 10 000 lt do maksymalnie 100 000 lt, a premiowane wyższymi kwotami będą inicjatywy realizowane na forum Starosarmacji i wspomagające starosarmacką narrację (na dowolnym narracyjnym polu). Dotacje są bezzwrotne.
  4. Ćwirkaj Starosarmację — świadczenie finansowe, które polega na zwrocie ponoszonych miesięcznie kosztów za ćwirki. Przysługuje obywatelom sarmackim zamieszkującym w Starosarmacji. Zwrot wynosi 250 lt za każdego napisanego ćwirka, który zawierać będzie hasztag #Starosarmacja. Świadczenie jest rozliczane przez Resort Skarbu po zakończeniu miesiąca, do 10 dnia kolejnego miesiąca.
  5. Koperta Namiestnikowska — program stypendiów za działalność kulturalną, społeczną lub sportową, która ma związek ze Starosarmacją. Stypendia przyznaje Namiestnik, a ich wysokość wynosi do 10 000 lt miesięcznie. Beneficjentami może być osoba lub instytucja, jednak równocześnie w programie może brać udział nie więcej niż trzech stypendystów.
  6. Gibki Kopacz — program stypendiów i premii za wyniki osiągane przez właścicieli klubów sportowych osadzonych na terenie Starosarmacji. Wysokość stypendium (od 1000 lt do 5000 lt) uzależniona jest od klasy rozgrywkowej i aktywności w zakresie relacji ze spotkań oraz prowadzonej narracji, ze szczególnym uwzględnieniem forum prowincji. Za wyróżniające się wyniki osiągane w rozgrywkach Sarmackiej Ligi Piłkarskiej trenerzy w/w zespołów otrzymują premie w wysokości do 20 000 libertów, w zależności od klasy rozgrywkowej. Program Gibki Kopacz ufundowany został na cześć Ewy Kopacz [1934-1996], pierwszej sarmackiej piłkarki, byłej premier Gellonii.

Gorąco zachęcamy do korzystania z naszego programu!