6181. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
178. dzień panowania Piotra III Łukasza
Informacje podstawowe
AE855
numer paszportu
25.05.2012 r.
data wydania
Ryszard Paczenko
imię i nazwisko
Markiz, Były obywatel
status
Książęce Miasto Grodzisk
miejsce zamieszkania
Paczenko
nick na forum
nie dotyczy
dane małżonka/ki
M
płeć
nd. (0 dni)
aktywność
12.01.2019 10:08
logowanie (forum)
12.01.2019 10:03
logowanie (system)
kpt.
stopień wojskowy
dr inż. net.
tytuł naukowy
Herb i odznaczenia
mar

Jaśnie Wielmożny
Ryszard Paczenko

 

Majątek
163 919,70 lt
stan konta
45 feudalnych
posiadane gospodarstwa
Posiadane instytucje
Templum, Fight Arena Nowicki
Adnotacje
Porucznik Książęcych Sił Zbrojnych
p.o. Komendanta WKU

Były:
- Dowódca Batalionu Informatyki i Łączności
- Kasztelan - sekretarz stanu do spraw wojskowych
- Podkanclerzy
- Podskarbi
- Minister Spraw Wewnętrznych
- Nadbrygadier Książęcej Straży Ogniowej
- Komendant Główny KSO
- Szef Obrony Cywilnej Kraju
- Szef Obrony Cywilnej Gellonii i Starosarmacji
- Przyrodnik w Ministerstwie Dziedzictwa Narodowego GiS
- Twórca skryptów w Ministerstwie Informacji GiS