6051. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
48. dzień panowania Piotra III Łukasza
Informacje podstawowe
A1685
numer paszportu
30.01.2004 r.
data wydania
Magnum von Graudenz
imię i nazwisko
Diuk-Wicehrabia, Obywatel
status
Książęce Miasto Grodzisk
miejsce zamieszkania
Hetman
nick na forum
nie dotyczy
dane małżonka/ki
M
płeć
NIE (0 dni)
aktywność
16.12.2018 23:14
logowanie (forum)
16.12.2018 22:54
logowanie (system)
Marszałek Sarmacji rez.
stopień wojskowy
nie dotyczy
tytuł naukowy
Herb i odznaczenia
diuk

Jaśnie Oświecony
Magnum von Graudenz
herbu Odwaga,
Diuk Hetmanstrand

 

2
Majątek
382 226,67 lt
stan konta
88 feudalnych
posiadane gospodarstwa
Posiadane instytucje
brak
Miejsca zatrudnienia
Park Stołeczny, Dwór Książęcy
Adnotacje
Z1U8hQ1h.png

Magnum von Graudenz – diuk Hetmanstrand, Marszałek Sarmacji. W Księstwie Sarmacji zamieszkał 30 stycznia 2004 roku, jednocześnie wstępując do Sił Zbrojnych Księstwa Sarmacji. Tegoż dnia wyznaczony na stanowisko dowódcy 1 Grodziskiego pułku straży przybocznej i mianowany na stopień pułkownika. 8 września 2004 roku wyznaczony na stanowisko Hetmana Wielkiego Księstwa Sarmacji z jednoczesnym mianowaniem na stopień generała.

10 marca 2005 r. związku z wejściem w życie Dekretu z mocą ustawy nr 181 z dnia 8 listopada 2004 r. o Książęcych Siłach Zbrojnych oraz Artykułów Hetmańskich nr 4 o stopniach wojskowych w Książęcych Sił Zbrojnych z dnia 10 marca 2005 r. został zweryfikowany z jednoczesnym przyznaniem stopnia „generał broni”.

Funkcję Hetmana Wielkiego Księstwa Sarmacji pełnił w latach 2004 – 2013. W trakcie pełnienia funkcji od podstaw stworzył Książęce Siły Zbrojne, opracowując ich ramy organizacyjne, zasady działania, podstawy uzbrojenia, umundurowania i szeroko rozumianych honorów wojska. W listopadzie 2013 roku złożył urząd, pozostając w rezerwie kadrowej do stycznia 2014 roku.

1 października 2008 roku mianowany na nowo utworzony stopień generała Korony, w 2014 na stopień Marszałka Sarmacji.

Obecnie pełni funkcję Herolda Koronnego – zarządcy Heroldii Księstwa Sarmacji.

Odznaczony m.in. Orderem Świętego Piotra III kl., Orderem Księcia Unisława I, II, IV i V klasy, Orderem Wolności I i III klasy, odznaczeniami państwowymi, wojskowymi i samorządowymi.

Nobilitowany 25 maja 2004 roku. Do godności barona podniesiony 25 września 2004 r., wicehrabiego – 5 grudnia 2006 r., hrabiego – 25 maja 2006 r., markiza – 6 listopada 2007 r., diuka – 13 października 2008 r.