5848. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
139. dzień panowania Roberta Fryderyka
Ruhnhoff
O mieście
Królestwo Teutonii / Rejencja Enderasji / Królewskie Miasto Ruhnhoff

Władze
Starosta Enderasji: Sławomir hrabia Chojnacki de Ruth
Zarządca Ruhnhoff: obowiązki zarządcy wypełnia starosta

Strona WWW: http://ruhnhoff.teutonia.us
Informacje
M00005
numer ewidencyjny
Teutonia
własciciel miasta
7 210,31 lt.
stan konta (Historia Rachunku)
31
poziom industrializacji
18/21
kantyna
Mieszkańcy miasta
A4412, Obywatel
T1141, Obywatel
AG470, Mieszkaniec