5660. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
1466. dzień panowania księcia Tomasza Ivo Hugona
Ruhnhoff
O mieście
To miasto poddane jest kwarantannie. Zamieszkanie w nim jest niemożliwe.

Królestwo Teutonii / Rejencja Enderasji / Królewskie Miasto Ruhnhoff

Władze
Starosta Enderasji: Sławomir hrabia Chojnacki de Ruth
Zarządca Ruhnhoff: obowiązki zarządcy wypełnia starosta

Strona WWW: http://ruhnhoff.teutonia.us
Informacje
M00005
numer ewidencyjny
Teutonia
właściciel miasta
14 141,32 lt.
stan konta (Historia Rachunku)
28
poziom industrializacji
6/21
kantyna
Mieszkańcy miasta
A4412, Obywatel
T1141, Obywatel
T1167, Obywatel
AF793, Obywatel
AG470, Mieszkaniec